html5-img
1 / 3

. . . . . .

Wireframe - zobrazení úkolu. Přihlášený uživatel | O dhl á sit. Menu. Upozornění (systémová). Informace o provedené operaci. Vyhledávací kritéria pro úkoly. Vložit nový úkol. Záhlaví tabulky –možnost řazení podle sloupců.

jeslyn
Télécharger la présentation

. . . . . .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Wireframe - zobrazení úkolu Přihlášený uživatel| Odhlásit Menu Upozornění (systémová) Informace o provedené operaci Vyhledávací kritéria pro úkoly Vložit nový úkol Záhlaví tabulky –možnost řazení podle sloupců . . . . . . Stav úkolu | Atributy úkolu (text, priorita, vytvořil, termín splnění, termín přidání) | Operace s úkolem (editace) Stránkování Pata webu

  2. Wireframe - editace úkolu Přihlášený uživatel| Odhlásit Menu Upozornění (systémová) Informace o provedené operaci Formulář pro přidání úkolu včetně poznámek a příloh Přidat (upravit, smazat) Pata webu

  3. Wireframe – správa uživatelů a přístupových práv Přihlášený uživatel| Odhlásit Menu Upozornění (systémová) Informace o provedené operaci Vložit nového uživatele Vyhledávání uživatele podle různých kritérií Formulář pro změnu dat o uživateli (případně vložení nového uživatele) Přidat (upravit, smazat) Pata webu

More Related