Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO HOÀNG THỊ THỦY YÊN PowerPoint Presentation
Download Presentation
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO HOÀNG THỊ THỦY YÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO HOÀNG THỊ THỦY YÊN

251 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO HOÀNG THỊ THỦY YÊN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NGHIÊN CỨU CHIỀU CAO CUỐI DỤ BÁO Ở TRẺ GÁI DẬY THÌ SỚM HOÀN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐAKHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO HOÀNG THỊ THỦY YÊN Huế - 2014

 2. ĐẶT VẤN ĐỀ - Khi trẻ gái xuất hiện tuyến vú trước 8 tuổi và kinh nguyệt lần đầu trước 11 tuổi được gọi là dậy thì sớm hoàn toàn. - Tuổi xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt lần đầu có ảnh hưởng lớn đến chiều cao cuối. - Trẻ gái dậy thì sớm, thời điểm bắt đầu tăng và ngừng phát triển chiều cao có thể đến sớm hơn những trẻ gái dậy thì bình thường. - Các trẻ gái dậy thì sớm đa số có chiều cao thấp hơn các trẻ gái dậy thì bình thường từ 10 -15 cm.

 3. ĐẶT VẤN ĐỀ Đề tài này nghiên cứu đặc điểm tăng trưởng chiều cao hiện tại và chiều cao cuối dự báo từ tuổi xương của trẻ gái dậy thì sớm hoàn toàn để có các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam lứa tuổi trưởng thành cũng nằm trong tổng thể phát triển Y tế của tỉnh nhà.

 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: - Các trẻ gái dậy thì sớm hoàn toàn đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. - Nhóm chứng là những trẻ gái dậy thì bình thường cùng nhóm tuổi, cùng địa dư, cùng trường học.

 5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Nhóm bệnh: -Cỡ mẫu thuận tiện, lấy tất cả trẻ đủ tiêu chuẩn lựa chọn đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong thời gian nghiên cứu. - Tiêu chuẩn chọn nhóm trẻ gái dậy thì sớm hoàn: Trẻ gái nhỏ hơn hoặc bằng 15 tuổi, có tuyến vú trước 8 tuổi, có kinh nguyệt lần đầu trước 11 tuổi. - Nghiên cứu có 42 trẻ gái dậy thì sớm hoàn.

 6. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thời gian và địa điểm nghiên cứu: - Thời gian: Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2013. - Địa điểm: Khoa Nhi và khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

 7. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Chụp X-quang xác định tuổi xương: Chụp X quang xương cổ tay và bàn tay bên trái, tư thế trước sau. - Chiều cao cuối dự báo từ tuổi xương: được tính theo phương pháp Pinneu - Baley. - Đánh giá phát triển chiều cao cuối dự báo: giảm hay bình thường. + Chiều cao cuối từ tuổi xương dự báo giảm: khi chiều cao trưởng thành dự báo dưới khoảng – 2SD ở độ tuổi 19 theo biểu đồ chiều cao theo tuổi của WHO 2007. Xử lý số liệu: Số liệu được làm tròn một chữ số sau dấu phẩy. Sử dụng các phần mềm xử lý số liệu MedCalc 10.0.

 8. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.1. Phân bố dậy thì theo nhóm tuổi - Nguyễn Phú Đạt (2002): + Nghiên cứu 4816 trẻ gái của + Tuổi dậy thì trung bình 11 tuổi 5 tháng. - Hoàng Thị Thủy Yên (2008): + Nghiên cứu 738 trẻ gái. + Nữ sinh lớp 6 phát triển dậy thì theo nhiều giai đoạn. - Nghiên cứu của đa quốc gia vùng Bắc Mỹ: + Tuổi TB xuất hiện tuyến vú . Da trắng: 9,96 tuổi . Da đen: 8,87 tuổi + Sớm hơn 1 đến 2 năm so những nghiên cứu trước.

 9. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.2. Tỷ lệ chậm phát triển chiều cao hiện tại - Tỷ lệ chậm phát triển chiều cao hiện tại là 21,4% (9/42). - Dậy thì sớm ban đầu có tốc độ tăng trưởng tăng cao hơn mức trung bình theo tuổi. - Giai đoạn cuối dậy thì, do sự cốt hóa sụn ngăn cản sự phát triển chiều cao, tăng trưởng chiều cao bị rút ngắn trước tuổi. - Các nghiên cứu tăng trưởng ở trẻ dậy thì sớm trung ương có chiều cao chính thức khoảng -2SD.

 10. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN - Tăng trưởng dậy thì chia làm 3 giai đoạn liên tiếp nhau + Tăng trưởng trước dậy thì. + Tăng trưởng mạnh tuổi dậy thì. + Tăng trưởng giảm dần sau dậy thì. - Nhóm 12 và 13 tuổi: đang ở đỉnh tăng trưởng của tuổi dậy thì. - Thời điểm 14, 15 tuổi, nhóm trẻ dậy thì sớm đã dậy thì sau 7 năm, tăng trưởng gần như đã kết thúc. Bảng 3.3. Phát triển chiều cao hiện tại theo tuổi

 11. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN - Ở trè gái, tăng tốc độ phát triển chiều cao xảy ra cùng hoặc trước khi phát triển tuyến vú, tuổi trung bình 11 tuổi. - Đỉnh tăng trưởng chiều cao đạt được ngay trước khi xuất hiện kinh nguyệt. - Một số nghiên cứu xác định 95,5 ± 1,2% chiều cao chính thức đạt được khi có kinh nguyệt lần đầu. - Hậu quả trẻ DTS thường có cơ thể nhỏ, lùn vì đầu xương sớm đóng kín khi dậy thì kết thúc Bảng 3.4. Chậm phát triển chiều cao và thời gian đã có kinh nguyệt

 12. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.5. Tỷ lệ chậm phát triển chiều cao cuối dự báo - Sự tăng trưởng về chiều cao dừng lại quá sớm khi tuổi dậy thì kết thúc, bởi vì hệ xương đã tăng trưởng sớm và dừng lại ở độ tuổi sớm hơn bình thường. - Trẻ gái dậy thì sớm thường không phát triển được đầy đủ tiềm năng chiều cao trưởng thành của họ. - Brainer và cs đã phân tích sư phát triển chiều cao 102 trẻ gái dậy thì sớm thật vô căn (28 trẻ không điều trị): + Chiều cao cuối của trẻ dậy thì sớm thật vô căn tiến triển khác nhau từng trường hợp.

 13. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN - Chậm phát triển chiều cao cuối theo tuổi xương là 14/42 (33,3%). • Có 15,15% trẻ có chiều cao hiện tại bình thường nhưng chiều cao cuối dự báo sẽ giảm. • Ban đầu, chiều cao phát triển mạnh mẽ làm cho trẻ cao hơn các bạn cùng độ tuổi. • Sự tăng trưởng về chiều cao dừng lại quá sớm khi tuổi dậy thì kết thúc, bởi vì hệ xương đã tăng trưởng sớm và dừng lại ở độ tuổi sớm hơn bình thường. - Trẻ gái dậy thì sớm thường không phát triển được đầy đủ tiềm năng chiều cao trưởng thành của họ. Bảng 3.6. Phát triển chiều cao hiện tại và chiều cao cuối dự báo

 14. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận : - Trẻ gái dậy thì sớm hoàn toàn có tỷ lệ chậm phát triển chiều cao hiện tại phát hiện ở độ tuổi lớn 14 -15 tuổi là 21,4%, hay gặp nhất ở các trẻ có kinh nguyệt từ 3 năm trở lên. - Chiều cao cuối dự báo ở độ tuổi trưởng thành <-2SD lên đến 33,3%.

 15. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kiến nghị : - Cần có chương trình về giáo dục giới tính và khám sức khỏe định kỳ trong nhà trường cho trẻ gái ở bậc tiểu học để chẩn đoán sớm và điều trị sớm các trẻ gái dậy thì sớm. - Cần có những nghiên cứu dọc để có kết luận về chiều cao cuối của trẻ dậy thì sớm.

 16. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN