1 / 9

Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: S ouborné práce celků gastronomie

Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: S ouborné práce celků gastronomie Vypracovali: Ing . Romana Niklová Materiál: VY_32_INOVACE_352 Datum: 10.10.2012 Anotace: Banket – Prostření a dekorace banketu. Formát SOP.

joel-holden
Télécharger la présentation

Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: S ouborné práce celků gastronomie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Předmět: Stolničení Ročník: 3. Téma: Souborné práce celků gastronomie Vypracovali: Ing. Romana Niklová Materiál: VY_32_INOVACE_352 Datum: 10.10.2012 Anotace: Banket – Prostření a dekorace banketu

  2. Formát SOP • Písmo Ariel, běžný text - velikost písma 12 • Rovnání textu do bloků • Jednoduché řádkování • Používat tabulátory, ne opakovaně mezerník • Až ZA každým interpunkčním znamínkem je mezera (u pomlčky z obou stran) • Číslovat stránky práce Banket - SOP

  3. Banket – prostření a dekorace • Dekorování tabule pravidla: • Barevné vystižení tématu a dodržení jednotné barvy . • Ladění do kompletu nejen barev, ale i materiálů. • Meníčka a jmenovky jsou nedílnou součástí dekorace. • Přímo na tabuli – žádné nejedlé (kromě květiny) ani nevkusné dekorace. • Květinová dekorace kopíruje tvar tabule, vystihuje téma, barevnost, nedosahuje výše očí sedících. • Dekorační stůl vystihuje téma – použití dalších předmětů mimo tabuli (možné doplnění i např. figurínou event. oblečením obsluhy). Banket - SOP

  4. Příklady výseků žákovských banketních tabulí: Myslivecká Banket - SOP

  5. Příklady výseků žákovských banketních tabulí: Svatební Banket - SOP

  6. Příklady výseků žákovských banketních tabulí: Carmen Banket - SOP

  7. Prostření pravidla: • Vhodná volba tvaru tabule • Svázání stolů • Prostor jednoho couvertu je 80x40 cm. • Šířka tabule 120-160 cm; uprostřed min. 40 cm na dekoraci. • Jmenovky musí být napsány i s tituly. • Převis ubrusů 30 cm, překrytí ubrusů na tabuli 15 cm směrem ode dveří. Banket - SOP

  8. Příklad na internetových stránkách školy: http://www.souhorky.cz/vyukdok.php Banket - SOP

  9. WE ARE THE CHAMPIONS! •  • END Vypracovala: Ing. Romana Niklová Zdroje: http://www.souhorky.cz/ucebnice/st/sthlavni.htm Salač G., Stolničení, Fortuna Praha Kliparty – free Office Fotografie – archiv školy SOŠ a SOU Horky n/J

More Related