Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
wiskunde A of wiskunde B? PowerPoint Presentation
Download Presentation
wiskunde A of wiskunde B?

wiskunde A of wiskunde B?

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

wiskunde A of wiskunde B?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. wiskunde A of wiskunde B?

  2. HAVO • Wiskunde A • Keuzevak bij C&M • Verplicht bij E&M • Keuzevak bij N&G (in plaats van wiskunde B) • Wiskunde B • Keuzevak bij N&G • Verplicht bij N&T

  3. HAVO • Wiskunde A • Kansrekening • Kansverdelingen • Beschrijvende statistiek • Formules en grafieken • Lineaire en exponentiële groei, differentiequotiënten • Wiskunde B • Formules en grafieken • Hogeregraadsvergelijkingen • Differentiëren • Logaritmen • Goniometrie • Meetkunde

  4. VWO • Wiskunde A • Keuzevak bij C&M • Verplicht bij E&M • Keuzevak bij N&G (in plaats van wiskunde B) • Wiskunde C • Verplicht bij C&M • Wiskunde B • Keuzevak bij N&G • Verplicht bij N&T

  5. VWO • Wiskunde A • Kansrekening en statistiek • Kansverdelingen • Toetsen van hypothesen • Lineaire en kwadratische functies • Machtsfuncties en logaritmen • Differentiëren • Rijen en Goniometrie • Wiskunde B • Functies • Differentiëren • Integraalrekening • Goniometrie • Machtsfuncties en logaritmen • Bewijzen in de vlakke meetkunde

  6. HAVO en VWO • Algebraïsche vaardigheden en rekenen • Plaats van wiskunde in het eindexamen(kernvak)

  7. HAVO en VWO Vragen?