copernicus hackathons zagreb 23 24 listopad 2019 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Copernicus Hackathons Zagreb, 23.-24. listopad 2019. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Copernicus Hackathons Zagreb, 23.-24. listopad 2019.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Copernicus Hackathons Zagreb, 23.-24. listopad 2019.

1 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Copernicus Hackathons Zagreb, 23.-24. listopad 2019.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Copernicus Hackathons Zagreb, 23.-24. listopad 2019. RAZRADA TEMA

 2. Izboreno na EU natječaju za regionalne Hackathone Pokrivamo Hrvatsku i Sloveniju, ali i cijelu EU Želimo potaknuti korištenje Copernicus podataka i servisa te proširiti spoznaju o geoinformatici kao novoj grani gospodarstva – profesija budućnosti 24 sata (23. – 24. listopada 2019), Srce Dvije kategorije: službena i srednjoškolska Natjecanje u razvoju aplikacija na zadane teme CopernicusHackathon Zagreb

 3. Copernicus Hackathons Zagreb Natjecanje u razvoju aplikacija na zadane teme:

 4. Razrada tema • Kako bi natjecatelji stekli što jasniju sliku o tome kakve aplikacije se očekuju u okviru pojedinog tematskog područja • Kako bi sudionicima olakšali odluku koju i kakvu temu/aplikaciju obraditi i izraditi na Hackathonu • Usmjeriti aplikacije koje će se na Hackathonu izraditi na probleme koji su od interesa za naš gospodarski i javni sektor • Sudionici koji se prijave za natjecanje nisu u obvezi izraditi aplikaciju na neku od navedenih tema, ali mogu otvoriti mogućnost daljnje suradnje s našim partnerima. • Za navedene teme biti će pripremljeni potrebni in-situ podaci. Teme CopernicusHackathon Zagreb

 5. Pametni gradovi i pametna uprava Teme su predložili Grad Zagreb i Državna geodetska uprava, suorganizatori Hackathona

 6. 1. Praćenje i ocjena stanja Medvednice i gradskih parkova i šuma • Sentinel 2 • In-situ podaci 2. Kvantifikacija i karakteristike poljoprivrednih površina unutar granica GUP-a Zagreba i praćenje njihovih promjena kroz vrijeme

 7. 3. Kombinacija hidroloških, ekoloških i okolišnih pokazatelja rijeke Save u svrhu praćenja stanja 4. Copernicus u službi prostornog planiranja Grada Zagreba • Urbani atlas • In situ podaci Grada Zagreba • Sentinel 1

 8. 5. Automatsko evidentiranje promjena u gradovima na temelju usporedbe starih i novih satelitskih snimaka • - Sentinel 2 • 6. Detekcija izgrađenosti (zgrada) u svrhu praćenja promjena za potrebe temeljne topografske baze i katastarskog operata. • - Senitnel 1

 9. Zaštita okoliša i klima Teme predložilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 10. Izrada detaljnog pokrova zemljišta • Sentinel 1 • Sentinel 2 • CORINE LandCover 2. Izrada karata temporalne promjene staništa prema tipu/vrsti u NATURA područjima

 11. 3. Problem zagađenja plastikom - Sentinel 3 - Za sada moguće samo u priobalnim područjima 4. Poplave - način ophođenja s problematikom poplava u Hrvatskoj - Sentinel 1

 12. 5. Detektiranje odlagališta otpada 6. Usluge eko-sustava na temelju praćenja temperature 7. Krške rijeke – praćenje nošenja sedimenta + Praćenje vodenih valovi na rijekama 8. Praćenje svjetlosnog onečišćenja 9. Turističke aplikacije - Ispusti kanalizacije uz obalu - Čistoća mora

 13. Primjena EO u poljoprivredi, šumarstvu i industriji Teme predložene od strane Geodetskog fakulteta

 14. Kartiranje opsega katastrofe koji zahvaća šume i predviđanje šumskih katastrofa (potkornjak i sl.) • Sentinel 1 • Sentinel 2 • In-situ podaci • 2. Sentinel za pametnu poljoprivredu – procjena potreba za navodnjavanjem i gnojidbom • Sentinel 2 • NDVI

 15. 4. Kartiranjeobnovljivihizvoraenergije • Sentinel 1 • Sentinel 2 • In – situ 3. Mjerenjebiomasetravnjakapomoću SAR tehnologija - Sentinel 1

 16. 5. Kartiranje poljoprivrednih površina zahvaćenih katastrofom • - Sentinel 1 • Sentinel 2 • Testna područja EARTH OBSERVATION DATA TO DETECT I6RRIGATED AREAS • 6. Kartiranje i predikcija šumskih požara • Sentinel 2 • NBR • Meteorološki podaci

 17. Sudionici koji se prijave za natjecanje nisu u obvezi izraditi aplikaciju na neku od navedenih tema, ali mogu otvoriti mogućnost daljnje suradnje s našim partnerima! • Za navedene teme biti će pripremljeni potrebni in-situ podaci. • Potrebno se javiti organizatorima za pripremu podataka

 18. Kontakti: Prof. dr. Željko Bačić, voditelj projekta Doc. dr. Vesna Poslončec-Petrić, promocija Zvonimir Nevistić, mag.ing, organizator Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kačićeva 26, Zagreb E-pošta: copernicus-zagreb@geof.hr www: www.copernicus-zagreb.eu