Download
n uandeid sisukaks sisehindamiseks n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nõuandeid sisukaks sisehindamiseks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nõuandeid sisukaks sisehindamiseks

Nõuandeid sisukaks sisehindamiseks

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nõuandeid sisukaks sisehindamiseks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nõuandeid sisukaks sisehindamiseks Sirje Ellermaa Kuressaare Ametikooli arendusdirektor Valvo Paat Saku valla haridusnõunik 27.09.2007

 2. Sisehindamine ei ole lihtsalt üks juhtimisvõte. See on iga muutuste vetes seilava õppeasutuse GPS, usalduse baromeeter ja sisedemokraatia lakmustest. Tõnis Lukas Sisehindamise käsiraamat kutseõppeasutustele

 3. Käsiraamatu koostasid praktikud • Marika Luik ja Külliky Varind - Türi TMK • Anu Kose ja Vadim Mitroškin – Võrumaa KHK • Eda Anton ja Liivi Raudsepp – Tartu KHK • Sirje Ellermaa ja Viiu Kose – Kuressaare Ametikool • Sirje Pauskar ja Sirje Aigro – Pärnumaa KHK • Valvo Paat – Tallinna Kopli Ametikool, Saku vald

 4. Eksperdid • Signe Kast – Tallinna Haridusameti peaspetsialist • Tiia Tammaru - TTÜ kvaliteeditehnika õppetooli teadur • Sirje Rekkor – Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli direktor

 5. Käsiraamatu koostamise protsess • Kriteeriumide ja toimenäitajate arendus • Standardiseeritud küsimustike koostamine ja katsetamine • Pilootkoolidele koolituse läbiviimine • Käsiraamatu sisus kokkuleppimine • Sisehindamise läbiviimine pilootkoolides • Käsiraamatu osade kirjutamine/kokkupanek Käsiraamatu pidev parendamine

 6. Aitäh tegijaile ja kaasaaitajaile!

 7. (Sise)Hindamine ja (sise)hinnang !?

 8. Käsiraamatu osad I Sisehindamine kutseõppeasutuses1.Sisehindamise tähtsus 2.Sisehindamise võimaluste paljusus3.Sisehindamise objektid4.Sisehindamise subjektid5.Sisehindamises osapoolte paljusus

 9. Käsiraamatu osad järg II Sisekontrolli olemus ja seos enesehindamisega III Sisehindamise juriidiline raamistik IV Kutseõppeasutuse sisehindamise kriteeriumid

 10. Käsiraamatu osad järg V Eestis kasutatavad kvaliteediauhinna mudelid 1.Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudel2.Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna mudel3.Kriteeriumide ja toimenäitajate paigutuse võrdlus erinevates mudelites4.Sisehindamise seos kvaliteediauhinna mudeli põhise hindamisprotsessiga

 11. Käsiraamatu osad järg VI Sisehindamise protsess 1. Sisehindamise etapid • Soovitusi sisehindamise edukaks korraldamiseks kutseõppeasutuses VII Soovitusi kriteeriumide käsitamiseks 1. Võimaldajate kriteeriumid • Tulemuste kriteeriumid (toimenäitajad) VIII Soovitusi sisehindamise tulemuste saamiseks ja kasutamiseks

 12. Eesmärkide seadmine ehk sihtimine • Kaugus • Märklaua suurus • Laskeriist • Laskja oskused • ....

 13. Eesmärkide saavutamine ehk märklaua tabamine • Sihtimine • Laskmine • Tulemus

 14. Kasu sisehindamisest 100 % ARENGURUUM Organisatsiooni “X” potentsiaal antud tingimustes ja olemasoleva ressursiga Organisatsiooni “X” tegelik toimivuse määr võrreldes potentsiaaliga

 15. Mida õppisime • Paratamatult erinevad vaated ja arusaamised • Tähtis on näha ja mõista seoseid • TEADMINE – MIS JA KUIDAS EDASI!

 16. TÄNAN TÄHELEPANU EEST!