Download
ecdis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ECDIS PowerPoint Presentation

ECDIS

434 Views Download Presentation
Download Presentation

ECDIS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.bnmarin.se ECDIS

 2. www.bnmarin.se Faktorer som påverkar precisionen hos ditt ECDIS • Sensorerna (GPS, Kompass, Radar, Logg) • Originalkortet (papperskortet) • Insamlingsfel (Sjömätning, Flygfoto) • Överföringsfel (generalisering, projektionsfel) • Ritfel (skala 1:50.000 0,5 mm ==> 25m) • Digitaliseringsfel • Presentationsfel (förskjutningar mot koordinatsystemet) • Manuell Offsetjustering

 3. Precision i GPSsystemet www.bnmarin.se

 4. www.bnmarin.se Precision i GPSsystemet

 5. www.bnmarin.se Felkällor i GPSsignalen

 6. www.bnmarin.se Differentialkorrektion ”Beacon”

 7. Differentialkorrektion ”WAAS” www.bnmarin.se

 8. www.bnmarin.se Positionering med GPS • Positionsuppdatering 1Hz • Position som levereras till plotter/PC ca 2 sek gammal • 35knop ger 36m förflyttning per positionsuppdatering • Positionsuppdatering 5Hz • Position som levereras till plotter/PC ca 0,4 sek gammal • 35knop ger 7,2m förflyttning per positionsuppdatering • Positionsuppdatering 10Hz • Position som levereras till plotter/PC ca 0,2 sek gammal • 35knop ger 3,6m förflyttning per positionsuppdatering

 9. www.bnmarin.se Uppdatering 1Hz

 10. www.bnmarin.se Uppdatering 5Hz

 11. www.bnmarin.se Kurs Över Grund COG

 12. www.bnmarin.se Kursuppdatering Kurs Över Grund beräknas med hjälp av två eller fler positioner COG Pos 4 Pos 3 Pos 2 Pos 1

 13. www.bnmarin.se Kursuppdatering 1Hz Kurs Över Grund beräknas med hjälp av två eller fler positioner COG Planerad kurs

 14. www.bnmarin.se Lågfart & långsam COG

 15. www.bnmarin.se Högfart & långsam COG

 16. www.bnmarin.se Kursuppdatering 5Hz Kurs Över Grund beräknas med hjälp av två eller fler positioner COG Planerad kurs

 17. www.bnmarin.se Hög fart & snabb COG

 18. www.bnmarin.se Heading

 19. www.bnmarin.se Kursuppdatering 1Hz + kompass Kurs Över Grund beräknas med hjälp av två eller fler positioner COG Heading Planerad kurs Pos 1

 20. Hög fart & Heading www.bnmarin.se