Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HLÁSKY PowerPoint Presentation

HLÁSKY

576 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HLÁSKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HLÁSKY Autor : PaedDr. Miroslava Šalgovičová

  2. HLÁSKA : • najmenšia zvuková jednotka reči • vyslovujeme ju a počujeme • označená je jedným písmenom • výnimkou sú ch, dz, dž HLÁSKY DELÍME NA : • samohlásky • dvojhlásky • spoluhlásky

  3. a, ä, e, i, o, u, y krátke SAMOHLÁSKY á, é, í , ó, ú, ý dlhé DVOJHLÁSKY ia, ie, iu, ô

  4. ÚLOHA :Poznáš už všetky samohlásky? Nájdi ich! Utiera si nebo slzy bez slovka obláčikom malým ako vreckovka.

  5. ÚLOHA : Napíš ku každej dvojhláske tri slová! ia ie iu ô mlieko zemiak vôňa medvediu kuraciu guľôčka mesiac rieka diaľka trieda myšiu potôčik

  6. h, ch, k, g, d, t, n, l trvdé SPOLUHLÁSKY dž, č, š, ž, dz, c, j, ď, ť, ň, ľ mäkké b, m, p, r, s, v, z, f obojaké

  7. ÚLOHA : Spoluhlásky sa zatúlali a nemôžu nájsť cestu späť.Pomôž im a doplň ich do slov! MÄKKÉ : TVRDÉ : č h ka - ička – ýbať ch š pampú – ik – ytačka k j – ývam kra- ina g bur – yňa dz cu – í

  8. a Čo sme sa naučili? á ä ia í é ie y e ý ó iu ô ú u i o dvojhlásky samohlásky dž h ď č ch l ť ň j n k š ľ g ž c t dz d mäkké spoluhlásky tvrdé spoluhlásky

  9. Použitá literatúra : Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ www.google.sk

  10. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ