Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školenie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školenie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách

Školenie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách

85 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Školenie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Školenie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách Projekt „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ vznikol za podpory Európskeho sociálneho fondu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení SIA ako SORO pod RO pre OP ZaSI, kód ITMS: 27140130014

 2. Duševné zdravie na stredných školách 1. stretnutie „Som normálny(a)?“ ... o duševnom zdraví a chorobe.

 3. Ciele projektu • Oboznámiť sa s témou duševného zdravia a choroby. • Hovoriť o tom, čo je normálne a čo nie. • Priblížiť problematiku cez častú duševnú poruchu – depresiu. • Prečo mi niekedy rodina pripadá ako blázinec a dá sa s tým niečo urobiť? • Diskutovať o tom, čo vás k téme zaujíma.

 4. Kto sme? Psychiater • lekár, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou duševných porúch • (od ľahkých problémov až po vážne duševné choroby) • pri liečbe používa okrem rozhovoru (psychoterapie) aj lieky a ďalšie medicínske metódy

 5. Kto sme? Psychológ • absolvent filozofickej fakulty, zaoberá sa ľudskou psychikou a psychickými procesmi nielen pri duševných poruchách ale i v rôznych oblastiach bežného života • často spolupracuje so psychiatrom a ďalšími odborníkmi pri diagnostikovaní a liečbe duševných i telesných chorôb • pri liečbe používa predovšetkým psychoterapiu

 6. Duševná porucha • nie každý prejav nepohody, ale výraznejšie narušenie psychickej rovnováhy • môže nadväzovať na konkrétnu udalosť alebo súvisieť s dlhodobými životnými podmienkami • niekedy vzniká zdanlivo bez vonkajšej príčiny (porucha činnosti mozgu)

 7. ? • Kto mal už niekedy zlú náladu bez príčiny? • Kto sa niekedy rozpráva sám so sebou? • Kto sa niekedy zasníva s otvorenými očami? • Kto mal v detstve imaginárneho priateľa? • Kto má nejaký rituál, ktorého sa nevie vzdať? • Kto už mal niekedy pocit, že sa asi zblázni?

 8. Mýty o duševných poruchách. • Väčšina ľudí s duševnými poruchami sa nie je schopná o seba dostatočne postarať. • Väčšina ľudí, ktorí majú duševnú chorobu, sú nebezpeční a agresívni. • Lieky, ktoré sa užívajú pri duševných poruchách zmenia človeka. • Duševne chorý človek MUSÍ brať lieky. • Ľudia s duševnými poruchami sú nevyspytateľní či nevypočítateľní.

 9. Mýty o duševných poruchách. • Väčšina ľudí s duševnou poruchou si nedokáže nájsť partnera či založiť rodinu. • Duševné choroby sa nedajú liečiť. • Duševné choroby súvisia so slabou vôľou, treba ich prekonať, len slabí ľudia sú duševne chorí. • Ak má človek duševnú poruchu musí sa liečiť v nemocnici. • Psychiatria je typická požívaním elektrošokov, zvieracích kazajok a mreží.

 10. Čo stojí za zapamätanie... • Duševná choroba je „obyčajná choroba“ - treba ju liečiť, netreba sa hanbiť • Duševne chorí, psychológovia ani psychiatri nehryzú! • Ak budete potrebovať, môžete skontaktovať napríklad Poradňu Nezábudka Poradňa Nezábudka: v  priestoroch nákupného centra Aupark na Einsteinovej ulici v Bratislave neďaleko predajne NAY na 1. poschodí. Poskytuje možnosť nadviazania prvého kontaktu a a bezplatného odborného poradenstva.

 11. Desatoro duševného zdravia

 12. Ďalšie stretnutie: Smútok a depresia. • Čo je smútok, čo už voláme depresiou? • Čo ich vyvoláva? Čo sa s tým dá robiť? (a čo nie) • Beckova stupnica depresivity - otestujte sa sami...

 13. Duševné zdravie na stredných školách 2. stretnutie Smútok a depresia.

 14. Desatoro duševného zdravia

 15. Čo je smútok? Smútok je normálna emocionálna reakcia na stratu.

 16. Čo je smútok? Čo všetko môžeme stratiť?

 17. Prečo niekedy treba smútiť? Načo je dobré byť smutný?

 18. Čo je depresia? Depresia je duševná porucha, ktorá je sprevádzaná dlhodobou skleslou náladou a stratou záujmu o veci, ktoré predtým prinášali radosť.

 19. Čo je depresia? Skleslá nálada Strata záujmu

 20. Čo je depresia? Ďalšie príznaky: • Celková spomalenosť • Problémy so spaním (najmä skoré ranné budenie) • Problémy so sústredením • Nechuť žiť

 21. Ako vyzerá človek s depresiou?

 22. Ako to vzniká? • Existuje viacero „príčin“: • Biologické vplyvy (fungovanie mozgu) • Vážne negatívne udalosti v živote • Problémy sa dlhodobo vyrovnávať so životnými záťažami • Riziko depresie zvyšujú niektoré povahové rysy

 23. Ako sa to lieči? Lieky Ďalšie medicínske postupy Psychoterapia

 24. Psychoterapia je liečba psychickými prostriedkami: • rozhovor s pacientom • relaxačné, pohybové a mnohé iné techniky • skupinová psychoterapia

 25. Mám depresívnu náladu? Beckova sebaposudzovacia stupnica depresie pozorne si prečítajte všetky štyri možnosti u každej položky a vyberte si tú, ktorá najlepšie vystihuje váš terajší stav

 26. Nálada 0 - nemám smutnú náladu 1 - cítim sa trochu zosmutnený, skľúčený 2 - som stále smutný, alebo skľúčený a nemôžem sa z toho dostať 3 - som tak smutný, alebo nešťastný, že to už nemôžem zniesť

 27. Pesimizmus 0 - do budúcnosti nehľadím vôbec pesimisticky, či s beznádejou 1 - trochu sa obávam budúcnosti 2 - vidím, že sa nemám na čo tešiť 3 - vidím, že budúcnosť je celkom beznádejná a nemôže sa zlepšiť