Download
tulvakysely yrityksille n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tulvakysely yrityksille PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tulvakysely yrityksille

Tulvakysely yrityksille

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tulvakysely yrityksille

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tulvakysely yrityksille Vastausten yhteenveto

 2. Vastaajat N=79

 3. Henkilöstömäärä

 4. Vastaajien toimiala

 5. Vastaajien toimiala

 6. Toimipaikan sijainti rakennuksessa

 7. Yrityksen toimipaikkojen lukumäärä

 8. Toimipaikan sijaintihistoria

 9. Tulvakokemus ja toiminnan siirtäminen

 10. Kuinka tyytyväinen olette viranomaisilta saamaanne neuvontaan ja ohjeistukseen tulviin liittyen?

 11. Lehtiartikkeleista Mahdollista tulva-aluetta ja pumppaamojen toimintaa koskevaa tietoa Porin kaupunki on luovuttanut meille teoksen Porin tulvat - hallittuja riskejä? Tiedotteita, esitteitä Tiedotusvälineistä Tietääkseni ei olla saatu minkään näköistä Toistaiseksi ei tulvaohjeistusta TV, lehtikirjoitukset Yleinen tiedottaminen riittää Ei kokemusta Ei Minkäänlaista neuvontaa! Ei mitään tietoa koko asiasta Ei mitään Ei nyt muistu mieleen minkäänlaista ohjeistusta Emme ole joutuneet tekemisiin tulvan kanssa Emme ole saaneet asiassa tietoa/neuvontaa, mutta emme ole myöskään kysyneet En mitään. Länsi-Suomen ympäristökeskus on todennut, että kiinteistössämme ei ole tulvariskiä (Kujanpää 2003). Tosin vesi on vallannut kellaritilan 2 kertaa viimeisen 10 vuoden aikana. En mitään. Tulvariski on hyvin epätodennäköinen. En ole kuullut Porin keskustassa tulvineen. En ole saanut mitään neuvontaa tai tietoa aiheesta, en tiedä onko ko. toimipaikka tulvariskialueella Millaista tulviin liittyvää neuvontaa tai ohjeistusta olette saaneet viranomaisilta? Esimerkkivastauksia

 12. Asiointi ja kuljetukset

 13. Jos toimipaikkanne rakennuksen peittäisi metrin korkuinen vesi, kuinka se vaikuttaisi toimipaikan toimintaan? N=68

 14. Jos tulva aiheuttaisi toimintakatkoksen, kuinka nopeasti toiminta palautuisi normaaliksi? N=64 Siivouksen arvioitu kesto 1-30 päivää

 15. Miksi palautuminen kestäisi pidempään? N=43 • Muut syyt • Mitä ilmeisimmin myytävät tuotteet olisivat vahingoittuneet • Koko myymälä ja myytävät tavarat olisivat tuhoutuneet • Sähköpääkeskukset sijaitsevat kellarissa • Kaikki tavarat kastuisivat • Uusien tavaroiden valmistus myymälään • Piha-alueen siivous • Mahdollisesti pilaantuneen tuotteen uusiminen

 16. Kuinka yrityksenne voisi kompensoida tulvan aiheuttaman tuotannon tai myynnin menetyksen? N=70

 17. Jos toimipaikkanne joutuisi toistuvasti tulvan kohteeksi, milloin toiminta vaarantuisi? N=71