Download
hutemperatuur ja aastaaegade vaheldumine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õhutemperatuur ja aastaaegade vaheldumine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õhutemperatuur ja aastaaegade vaheldumine

Õhutemperatuur ja aastaaegade vaheldumine

331 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Õhutemperatuur ja aastaaegade vaheldumine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Õhutemperatuur ja aastaaegade vaheldumine

  2. Õhutemperatuur

  3. Palavvöö • päikesekiired langevad kogu aasta vältel suure nurga all • öö ja päev on enam-vähem ühepikkused • aastaajad ei eristu temperatuuri alusel

  4. Parasvöö • Eristub selgelt neli aastaaega • Öö ja päeva pikkus erinevad sõltuvalt aastaajast

  5. Külmvöö • Esineb polaaröö ja polaarpäev • Eristuvad kaks aastaaega

  6. Temperatuuri amplituud • Õhutemperatuuri amplituud on kõrgeima ja madalaima õhutemperatuuri vahe teatud ajavahemiku jooksul • Mandrilise kliimaga aladel on aastane õhutemperatuuri amplituud väga suur • Merelise kliimaga ekvatoriaalsetel aladel on aastane õhutemperatuuri amplituud väga väike

  7. Isoterm • Samatemperatuurijoon ehk isoterm on joon kliimakaardil, mis ühendab ühesuguse õhutemperatuuriga punkte. http://www.sidlawweather.co.uk/wx20.php

  8. Aastaajad • Aastaaegade vaheldumine on tingitud Maa tiirlemisest ümber Päikese ja maakera telje kaldest Päikese suhtes

  9. Aastaajad • http://www.cs.sbcc.edu/~physics/flash/LengthofDay.swf • http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html