Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program warsztatów w Leśnicy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program warsztatów w Leśnicy

Program warsztatów w Leśnicy

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Program warsztatów w Leśnicy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program warsztatów w Leśnicy 17:00 Powitanie uczestników i powołanie Sekretariatu Warsztatów celem odnotowanie wniosków z dyskusji, Prezes Kazimierz Furczoń 17:15 Informacja o celach projektu TRADEIT, dr inż. Andrzej Fetliński 18:00 Podział uczestników warsztatów na 3-5 osobowe grupy oraz dyskusja w grupach, 18:30 Wypełnienie kwestionariusza barier i potrzeb przez uczestników warsztatów. 19:30 Kontynuacja dyskusji, 20:00 Podsumowanie spotkania, Kazimierz Furczoń i Andrzej Fetliński oraz odebranie protokołu z dyskusji, 20:15 Poczęstunek regionalny,

 2. Projekt TRADEIT BEZPOŚREDNIA POMOC KOMISJI EUROPEJSKIEJ dla PRODUCENTÓW Żywności Tradycyjnej w UEna lata 2014-2016 Dr inż. Andrzej Fetliński

 3. THEME -KBBE.2013.2.3-02; Network for the transfer of knowledge on traditionalfoods to SMEs. TRADEIT Transfer wiedzy i wdrożenia technologii do producentów żywność tradycyjnej , w sektorach; MLECZARSKIM, MIĘSNYM, PIEKARNICZYM. Projekt TRADEIT to ponadnarodowe przedsięwzięcie, jest bezpośrednio fundowany przez Komisję Europejską z Programu Rozwoju Technologicznego i Gospodarczego Unii Europejskiej,to największy i główny mechanizmem finansowania i kształtowania postępu cywilizacyjnego w Unii Europejskiej. Siedmioletni Program (2007-2013) o budżecie wynoszącym 60 mld €.

 4. Pielęgnacja wartości kulturowych i społecznych W Środowiskach wytwarzających żywność tradycyjną

 5. Nauka dla TRADYCYJNYCH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚĆI • Powołanie –Zbudowanie grupy naukowców świadczących pomoc dla tradycyjnych producentów żywności, w Polsce także, • Opracowanie programu badań dla sektora tradycyjnych producentów żywności, • Utworzenie bazy, zbioru technologii/ technik/metod wsparcia naukowego dla tradycyjnych producentów żywności, pierwsza taka baza w historii UE i Polski.

 6. 13. Stowarzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn, 14. Sery „Korycińskie”, 15. Mleczna Wieś Giże-ser topiony,

 7. Pielęgnacja wartości kulturowych i społecznych W Środowiskach wytwarzających żywność tradycyjną

 8. Gazdowie Wielkie Dzięki !!!

 9. Główne tematy do dyskusji 1. Potrzeby i przeszkody w zakresie gospodarczym, finansowym i rynkowym; Listę 3 do 5 głównych tematów, 2. Potrzeby i przeszkody w zakresie technologicznym; również Listę 3 do 5 głównych spraw, 3. Przeszkody i Bariery prawne, organizacyjne oraz administracyjne; także 3 do 5 głównych problemów, 4. Wszystkie INNE SPRAWY!

 10. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011z dnia 19 sierpnia 2011 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych 1. Oleje i tłuszcze (z wyłączeniem masła kakaowego i oleju kokosowego) przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do stosowania jako składnik w produktach spożywczych 10,0 na 2,0 2 Ziarno kakaowe i produkty pochodne 35,0 μg/kg na 5,0 μg/kg 3 Olej kokosowy przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do stosowania jako składnik w produktach spożywczych 20,0 na 2 4 Mięso wędzone i produkty mięsne wędzone 5,0 do 31.8.2014 r. 2,0 począwszy od 1.9.2014 r.

 11. 5 Mięso ryb wędzone i produkty rybołówstwa wędzone wyłączeniem produktów rybołówstwa wymienionych 5,0 do 31.8.2014 r. 2,0 począwszy od 1.9.2014 r. 6. Szproty wędzone i szproty wędzone w konserwie (30,0 na 5,0 7 Małże (wędzone) 35,0 na 6,0 8 Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci 5 na 1 9 Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym początkowe mleko dla niemowląt i mleko następne 5 na 1 10 Produkty dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego), przeznaczone specjalnie dla niemowląt • 5 na 1