1 / 13

Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Vándorgyűlése Az új európai kohéziós politika. REGIONÁLIS FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, AVAGY AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ TETT LÉPÉSEK A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEINEK NÖVELÉSÉHEZ. Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária. Bevezetés. Célok :

justus
Télécharger la présentation

Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. Vándorgyűlése Az új európai kohéziós politika REGIONÁLIS FEJLŐDÉSI IRÁNYOK, AVAGY AZ INTEGRÁCIÓ FELÉ TETT LÉPÉSEK A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEINEK NÖVELÉSÉHEZ Kaposvár, 2013. november 22. Készítette: Molnár Mária

 2. Bevezetés Célok: • Esélyegyenlőség, felzárkóztatás • Regionális területi eltérések • Képzettség, tudásszint • Munkaerő-piaci részvétel • Támogatási formák bemutatása Kutatási módszerek: • Idősoros elemzés • Összehasonlító elemzés • KSH, EUROSTAT, TeIR, Erőforrástérkép • Pearson korreláció • Regresszió analízis • Faktoranalízis A fogyatékkal élők gazdaságba történő integrációja: • Több ernyőszervezet jött létre • ENSZ Egyezmény: Fogyatékkal élő személyek jogairól: • társadalmi esélyegyenlőség • alapvető emberi jogok • hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség • Európai Fogyatékossági Fórum • Európai Foglalkoztatási Stratégia • Foglalkoztatás és munkavégzés során egyenlő bánásmód elve: • 2000/78/EK

 3. Fogyatékosok számának alakulása és gazdasági aktivitásuk • EUROSTAT: • 2002-ben a NUTS 2 régiókban a fogyatékosok átlagos gazdasági aktivitása: 16,4 % A WHO felmérése szerint: 650 millió ember él a világon valamilyen fogyatékossággal 80 %-a alacsony jövedelmű országban él Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 4. 2002-ben a NUTS 2 régiók GDP-jének és a fogyatékosok gazdasági aktivitásának összefüggései EU 25 országában fogyatékossággal, vagy hosszú ideje fennálló egészségügyi problémával élő emberek helyzete 2002-ben Európa 25 országában a 16-64 év közöttiek foglalkoztatási és munkanélküliségi rátájának alakulása Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu Forrás: http://cms.horus.be

 5. Magyarország regionális területi egységeinekösszehasonlítása a fogyatékkal élők szemszögéből KSH 2005: mini népszámlálás 2011. évi népszámlálás eredményeinek regionális szintű közlése: • 2013. december 2011: 561 ezer 244 fogyatékos élt az országban • az össz népesség: 5,65 %-a 2004-2011-ig Szerződött pályázatok (db) Forrás: www.teir.hu

 6. 2001-ben a fogyatékosok képzettségének alakulása területi egységenként Érettségizettek megyénként Egyetemi, főiskolai diplomások Forrás: http://www.nepszamlalas2001.hu Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyében: 1,55 %-al kevesebb érettségi az átlaghoz képest Békés megye: 2. volt a sorban, ha az összes megyét számba vesszük Pest megye: 4. volt Pest megyében: legtöbb diplomás Csongrád megye: 1,32 %-al meghaladta az országos átlagot Békés megyében: 0,13 %-al több, mint az átlag

 7. A fogyatékos személyek gazdasági aktivitása régiónként Forrás: http://www.nepszamlalas2001.hu • A Dél-Alföldön: • - Foglalkoztatási ráta: 16,1 % • - Munkanélküliségi ráta: 4,35 % • A Dél-Alföldön: • - Foglalkoztatási ráta: 8,85 % • - Munkanélküliségi ráta: 19,66 % • A Dél-Alföldön a nem fogyatékos népesség gazdasági aktivitása: • Foglalkoztatási ráta: 44,15 % • Munkanélküliségi ráta: 1,03 % • A Dél-Alföldön a nem fogyatékos népesség gazdasági aktivitása: • Foglalkoztatási ráta: 36,04 % • Munkanélküliségi ráta: 4,49 % Pearson korreláció: nem jelentős a kapcsolat a képzettség és a foglalkoztatás között • Pearson korreláció: valamivel nagyobb a kapcsolat

 8. 2011-ben NUTS 3 területi szinten az eltérő társadalmi és gazdasági csoportok számának, helyzetének főkomponense • Adatforrások: • TeIR • KSH • 2011-es népszámlálás regionális szűkössége: • 7 változó induló adatbázis KMO: 0,682 Bartlett-teszt: Chi-Square = 250,572 Saját szerkesztés

 9. 2011-ben NUTS 3 területi szinten a mozgáskorlátozottak mobilitásának főkomponense Azokban a megyékben, ahol nagy a vándorlási egyenleg: kevesebben vannak, akik közlekedési támogatásban részesülnek mozgássérült tanulók, dolgozók oktatási intézménybe, vagy munkahelyre való eljutását: más támogatással oldják meg A főkomponensek, változókkal való kapcsolatának geometriai ábrázolása alapján, a következő megállapításra jutottam: • Bács-Kiskun megye van a legközelebb az átlagponthoz • Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye: • jelentősen kevesebb migrációs folyamat Saját szerkesztés

 10. 2010-ben LAU 1 területi szinten a humán erőforrás és a megváltozott munkaképességűek felzárkózását elősegítő főkomponens Adatforrás: TeIR Erőforrástérkép 2010-ben: 172 kistérségnél 6 változó induló adatbázis Saját szerkesztés KMO = 0,793 Bartlett-teszt: Chi Square = 1353,571

 11. 2010-ben LAU 1 területi szinten az egészségi állapottal és rászorultsággal összefüggő támogatások főkomponense A súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában részesülők között nagyobb számban vannak jelen: azok, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek Miskolc kiugró érték Magas a megoszlás: Békés Szabolcs-Szatmár Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Győr-Moson-Sopron megye: kevesen veszik igénybe jobb életkilátások • A főkomponensek, változókkal való kapcsolatának geometriai ábrázolása alapján, a következő megállapításra jutottam: • az átlagponthoz a legközelebb a Ráckevei, Makói, Dombóvári, Gyöngyösi kistárság áll

 12. Összefoglalás Fejlesztési javaslatok • Eddig elért eredmények: • Magyar Regionális Tudományi Társaság • Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat • Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesületének önkéntese • Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület • tagság • projekt ötletek • Hazai szervezetek közötti összefogás erősítése • A fogyatékkal élők nagyobb mértékű bevonása a gazdasági folyamatokba • csökkentve a társadalmi és területi különbségeket • a humán erőforrás fejlesztése által A képzettség további növelésével: • Elősegíteni a jobb életkilátásokat A nyílt munkaerő-piacon: • megfelelő környezet kialakítása • kiszélesítve a védett munkahelyeket A közlekedési infrastruktúra: • akadálymentessé tétele TÁMOP általi források: • átcsoportosítás Megváltozott munkaképességű egyének lehetőségeinek kiszélesítése

 13. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

More Related