Download
jak spo eczno lokalna mo e wykorzystywa mo liwo ci kt re daje nam cz onkostwo w unii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3 .04.14r. na debacie dowiesz się więcej PowerPoint Presentation
Download Presentation
3 .04.14r. na debacie dowiesz się więcej

3 .04.14r. na debacie dowiesz się więcej

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

3 .04.14r. na debacie dowiesz się więcej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak społeczność lokalna może wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

 2. 3 .04.14r. na debacie dowiesz się więcej Co mi dasz Euro-Mikołaju? Dam Tobie szansę! ???

 3. Przygotowania do debaty i kampanii profrekwencyjnej • Warsztaty prowadzone przez Europa Direct • Warsztaty przygotowujące do wykonania zadania rekrutacyjnego organizowane przez CEO • Wywiady z mieszkańcami Poznania i uczniami ZSE • Wizyta w urzędach w celu pozyskania danych • Wywiad z praktykantką z Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci (film w załączniku)

 4. Warsztaty z Europa Direct

 5. Przygotowania do debaty i kampanii profrekwencyjnej Wywiady z mieszkańcami Poznania oraz uczniami naszej szkoły- przykładowe pytania i odpowiedzi: • Czy przystąpienie Polski do UE było słuszne? • Czy korzysta pan/i ze środków unijnych? • Czy w pana/i otoczeniu są inwestycje z funduszy UE? Tak 90 % Nie 10 % Tak 37 % Nie 63 % Tak 100 %

 6. Skutki przygotowań • Opinie Polaków na temat korzyści i kosztów z członkostwa w UE • Zbadanie potrzeb społeczności lokalnej • Poznanie podejścia młodzieży z Niemiec do korzyści z UE • Zbadanie podstawowej wiedzy dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego

 7. DEBATA

 8. I CZĘŚĆ – DYSKUSJA PANELOWA Jak działaliśmy? Prezentacja badań opinii publicznej. Analiza korzyści wskazanych przez uczniów - ekspertów przeprowadzona przy udziale gości i publiczności. Co osiągnęliśmy? Wnioski, które prezentujemy na kolejnym slajdzie.

 9. WNIOSKI • Większość ma pozytywne nastawienie do UE ale niewiele o niej wie • Rozwój regionu, poprawa oferty szkoły to istotne korzyści z UE • W czasie projektów realizowanych z młodzieżą innych krajów UE uczniowie uzyskali potwierdzenie swoich kompetencji często wyższych niż mają nasi partnerzy • Młodzi ludzie chętniej korzystają z szans, które daje UE • Nie wiemy gdzie szukać informacji, które wskażą nam możliwości działań • Wzrost przedsiębiorczości w społeczeństwie jest widoczna ale nie satysfakcjonująca • Polacy słabo znają języki obce, co przeszkadza skorzystać z wielu możliwości • Widoczna jest większa tolerancja i otwartość u osób uczestniczących w projektach unijnych

 10. II CZĘŚĆ – DYSKUSJA PLENARNA Jak działaliśmy? Dyskusja zmierzająca do odpowiedzi na pytania: Co powoduje brak inicjatywy części społeczeństwa? Jakie działania zwiększą motywację do korzystania z możliwości, które daje członkostwo w UE ? Co uzyskaliśmy? Pomysły na nasze działania , które prezentujemy na kolejnym slajdzie

 11. POMYSŁY • Promowanie indywidualnej przedsiębiorczość poprzez spotkania z absolwentami ZSE, którzy korzystają z funduszy UE • Pytanie znajomych- obcokrajowców jak młodzież w ich krajach wykorzystuje szanse w UE (pierwszy wywiad już mamy z Sophi z Niemiec). • Spotkania w szkole ze specjalistami ds. programów unijnych, które dają możliwości młodzieży i ich rodzinom. Pierwsze ustaliliśmy już z gościem z Europa Direct • Działania informujące rodziny uczniów o szansach, dowiemy się jak skutecznie pisać wnioski bo chętnych na dotacje jest więcej niż można przyznać z funduszy unijnych • Strona internetowa UE daje szansę. Uczniowie zrozumiałym językiem stworzą ABC możliwości w UE i forum wymiany doświadczeń. Współpraca z instytucjami informującymi o korzyściach z UE • Należy mówić o potrzebie zapobiegania marnowaniu funduszy unijnych na zbędne wydatki

 12. III CZĘŚĆ – DEBATA ZA I PRZECIW Jak działaliśmy? Analiza pomysłu powołania grupy do stworzenia strony internetowej UE daje szansę informującej w prosty sposób o programach unijnych , które dotyczą młodzieży, ich rodzin, otoczenia Co osiągnęliśmy? Przegłosowaliśmy powstanie takiej strony, część debatujących zgłosiła chęć udziału w pracach grupy realizującej pomysł. Opis na następny slajdzie

 13. PORTAL - UE DAJE SZANSĘ • W tworzenie portalu zaangażowani będą uczniowie naszej szkoły. W czasie debaty zgłosili się pierwsi chętni, którzy stworzą grupę • Na portalu będą informacje o sposobie uczestnictwa w projektach unijnych dla szkół, uczniów i ich rodzin, forum wymiany doświadczeń. Postawimy na zrozumiały przekaz • Musimy nawiązać współpracę ze specjalistami

 14. Do kampanii przygotowaliśmy • Dwa filmy profrekwencyjne • Scenariusz i ulotki do happeningu w mieście • 2 kwietnia przeprowadziliśmy pierwszy happening w szkole Prace w toku • Folder informacyjny o Parlamencie Europejskim • i wyborach, plakat profrekwencyjny • Spotkania profrekwencyjne • Działania związane z programem Młodzi Głosują

 15. Happening profrekwencyjny w ZSE 2 kwietnia 2014

 16. Jedna z naszych ulotek List od EuroMikołaja Stworzony dla potrzeb happeningu w mieście