ZÁJMENA - PowerPoint PPT Presentation

z jmena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁJMENA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
ZÁJMENA
263 Views
Download Presentation
kaiyo
Download Presentation

ZÁJMENA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZÁJMENA

  2. zájmena osobní • zastupují osoby, zvířata nebo věci • já, on, my, oni…

  3. zájmena ukazovací • ukazujeme na osoby, zvířata nebo věci • ten, ta, to, ty…

  4. zájmena tázací • ptáme se jimi • Jaký? Který? Čí?...

  5. zájmena přivlastňovací • někomu něco přivlastňujeme • můj, náš, tvůj, její…

  6. K zájmenům doplň O – osobní, U – ukazovací, T – tázací, P - přivlastňovací • Můj _____ já ______ ten ____ tvůj ___ • Jaký? ____ on _____ jeho _____ ona _____ • Její ______ náš _____ čí? ______ tento _____ • Jejich _____ tato _____ kdo? ______ váš _______