Download
po ta ov sestava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Počítačová sestava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Počítačová sestava

Počítačová sestava

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Počítačová sestava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Počítačová sestava Mgr. Ivana Pechová pro výuku v předmětu IVT

 2. Osnova • Základní počítačová jednotka • Další vstupní a výstupná zařízení • Bezdrátové připojení • Recyklace

 3. Základní jednotka • skříň • zdroj • základní deska • procesor • paměť • disk • sběrnice • optická mechanika • grafická karta • klávesnice, myš • monitor

 4. Základní deska • Mikroprocesor(CPU - Central Processing Unit) • řídící centrum počítače • výkon • vnitřní šířka dat - tj. kolika bitové informace zpracují v jednom kroku • rychlost- počet kroků (taktů) za sekundu, tzv.taktovací frekvence, jednotka MHz (tj. milion kroků za sekundu), GHz

 5. Mikroprocesor • hlavní výrobci • Intel • Celeron, Pentium 4, Core2Duo (dvě výpočetní části) • AMD • Duron , Athlon XP (např. Athlon XP 1900+ má zruba stejný výkon jako Intel Pentium 4 s frekvencí 2GHz), Sempron, Athlon 64 X2 • budoucnost vývoje procesorů v uhlíkových nanotrubicích (molekuly tvořené jednou vrstvou atomů uhlíku, nano - znamená mocninu 10-9, tj. jednu miliardtinu)

 6. Základní deska • Operační paměť - elektronická součástka • označuje se RAM (Random Access Memory- paměť s přímým přístupem k datům) • kvalita paměti • velikost (kapacita) • rychlost - paměť je spojena s mikroprocesorem sběrnicí na základní desce, tzn. že rychlost výměny dat záleží na vzájemné spolupráci (procesor , sběrnice , paměť )

 7. Operační paměť • DDR SDRAM ( Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

 8. Pevný disk • - pracuje na principu magnetického záznamu • výkon - kapacita, přístupová doba - rychlost otáček (7 200 ot/min)

 9. Zápis na disk

 10. Datové periferie • disketová paměť - disketová mechnika, disketa • magentický záznam • kapacita 1,44 MB

 11. Datové periferie • další výměnný disky - ZIP disk • 100-200 MB

 12. Datové periferie • Flash disk • připojení přes USB port • od 256 MB a více (16GB)

 13. Optické datové periferie • základní principy • laserový paprsek • data jsou ukládána do spirály • rychlost otáčení disku se mění v závisloti na pozici detektoru s laserovým paprskem • čtení • laserový paprsek prochází ochrannou vrstvou • dopadá na odrazovou vrstvu, kde se střídají jamky a plošky (0 a 1) • světlo, které dopadne do jamky je rozplýleno, světlo z plošky je odraženo

 14. Magnetický x optický zápis

 15. Datové periferie • paměti CD (Compact Disk) • CD mechanika a CD disk • kapacita - kolem 700 MB • rychlost čtení, zápisu - otáčky zvukových CD dovolovaly přenos dat do počítače rychlostí 150 KB/s, pro přenos dat je tato rychlost pomalá • rychlost se udává v násobku původní rychlosti (např. 52x: rychlost čtení: 52x150=7 800 KB/s )

 16. Datové periferie • paměti CD (Compact Disk) • disk CD • CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) • CD-R (Compact Disk Recordable) • CD-RW(Compact Disk ReWritable)

 17. Datové periferie • Další generace optických disků • DVD (Digital Versatile Disk, Digital Video Disk) • mechanika a disk (médium) DVD • mechanika zpětně slučitelná (=kompatibilní), tj. čte CD disky • kapacita řádově 4,7 GB (záznam ve větší hustotě a více vrstvách, tj. kolem 17 GB) • vypálení s potiskem

 18. DVD – formáty • DVD-R/RW • DVD+R/RW • DVD-RAM

 19. DVD – formáty • DVD-R, DVD-RW • DVD-R uveden jako první, na trhu 1997 (kapacita 3,95 GB), zápis lze provést jen jednou • výrobci sdruženi v DVD Foru • rozšířen pro zápis DVD-RW (až 2001) – zapisovat několikrát • přehrávání tohoto formátu bývá v běžných mechanikách DVD bez problému

 20. DVD-RAM • virtuální disk s náhodným zápisem (z tohoto principu odvozen název RAM) • lze přepisovat až stotisíckrát • data jsou ukládána do předlisovaných důlků a plošek • lze s ním pracovat jako s pevným diskem • problém při čtení v jiných typech mechanik

 21. DVD+R, DVD +RW • vytvořeno sdružením společností Dell, Hewlett-Packard, Philips, Sony (sdružení DVD+RW Alliance) • označení + (technologie má být lepší) • data jsou zapisována rychleji, mechaniky udržují stálou rychlost, využívají vyrovnávací paměť pro vyrovnání rozdílů v rychlosti čtení dat • (DVD-R, RW – udržují stálou rychlost přenosu dat) • sdružení uvádí 95% kompatibilita mechanik DVD

 22. Blu-ray • BD-ROM, BD-R, BD-RE • laserové světlo s vlnovou délkou 405 nm (CD - vlnová délka 785 nm DVD - vlnová délka 660nm) • data ukládána do kružnice 0,1 mm pod povrch disku • kapacita 25 GB (záznam může být všech do dvou vrstev na obě strany disku, tj. max 100 GB) • lze vyrobit hybridní disk s DVD a Blu-ray záznamem • rozdělení na regiony

 23. Bezdrátové připojení • přijímač zapojen přes USB port: • infračervený přenos (nutná přímá viditelnost) • rádiový přenos (není nutná přímá viditelnost) • technologie Bluetooth • připojení vstupních i výstupních zařízení • komunikace s mobilním telefonem • vytváření počítačových sítí

 24. Recyklace • od ledna 2006 mají všichni dodavatelé elektronických zařízení povinnost zajistit sběr a recyklaci svých výrobků • zákon 7/2005 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

 25. Vstupní zařízení - Klávesnice • Klávesnice • rozložení kláves • tvar • připojení (bezdrátové) http://vstupnizarizeni.rames.info/1keyb.html http://tactiva.com/demo.html

 26. Vstupní zařízení - Myš • 1963 • Američan Doug Engelbart • Myš • kdy byla vynalezena první počítačová myš • mechanická • optická - pracuje na principu optického snímání povrchu pod myší • Trackball • opačná myš, prsty se pohybuje kuličkou • Tablet • polohovací zařízení skládající se z pevné podložky s aktivní, plochou a z pohyblivého snímacího zařízení v podobě pera

 27. Radeon X850XT PE Výstupní zařízení - Monitor • Grafická karta • mapa obrazu je z procesoru předána do vyrovnávací paměti grafické karty • kde se signál mění na napětí • parametry • rozlišení • paměť

 28. Výstupní zařízení - Monitor • Monitor - CRT (Cathode Ray Tube) • zobrazovací část tvoří rastr pixelů (picture element) • počet zobrazených bodů záleží na monitoru a grafické kartě • rozlišení – násobkem počtu pixelů ve vodorovném a svislém směru • parametry • velikost (udává se v palcích, běžně 17˝) • rozlišení • obnovovací frekvence (běžně 85Hz)

 29. Výstupní zařízení – LCD panel • LCD panel (Liquid Crystal Display) • využívání změn optických vlastností tekutých krystalů v závislosti na změnách elektrického pole • display je složen z jednotlivých buněk (jejich počet udává rozlišení) • parametry • velikost (udává se v palcích), rozlišení • úhel pohledu, ze kterého lze obraz pozorovat • doba odezvy, tj. čas, za který se dokáže změnit pixel z černé barvy na bílou a zpět na černou (doba setrvačnosti bodů při překreslování obrazu) • kontras - jeho hodnota je vypočítána z poměru svítivosti bílé a černé barvy • jas - jeho hodnota se určuje tak, že všechny pixely zobrazí bílou barvu a změří se svítivost monitoru (cd/m2) • připojení (D-SUB – analogové, DVI – digitální) http://www.svethardware.cz/art_doc-72E593AEF388EE8BC1256CE700442B8D.html

 30. Bod LCD monitoru

 31. Výstupní zařízení – plazmový display • Plazmový display • plazma je skupenstvím složeným z iontů a elementárních částic • plazma displeje jsou aktivní a své světlo sama vyzařují http://www.svethardware.cz

 32. Vstupní zařízení - Skener • Skener • parametry • rozlišení – kolik bodů je schopen sejmout z jednoho palce (DPI – dots per inch) • barevná věrnost – počet snímaných barev • velikost záběru • rychlost

 33. Skener

 34. Vstupní zařízení - Skener • Skener • 3D skener – mechanický, optický • výhody mechanického • umožňuje snímat předměty obecných tvarů včetně dutin • není nutné snímat celý povrch objektu

 35. Ochrana dat • Ochrana dat 1. Udržování pořádku v datových souborech 2. Zálohování (archivace) - komprimace dat 3. Ochrana před počítačovými viry - antivirové programy

 36. Tiskárny Tiskárny • nejtypičtější výstupní zařízení, většinou se připojují přes USB port, dříve paralelní port • parametry tiskáren : • DPI (Dots per inches) – počet bodů na palec • rychlost tisku – vyjadřuje se v počtu stránek za minutu (str/min, ppm – page per minute) nebo v počtu znaků za sekundu (zn/s, cps – characters per second) • barevnost tisku – černobíle, barevně • rozměr tiskové stránky – A4, A3 • duplexní tisk – tisk na obě strany papíru • paměť – podstatné u stránkových tiskáren, protože zde dochází k načtení stránky do paměti a pak tisk

 37. Jehličková tiskárna • princip tisku • základem je tisková hlava, ve které je zasazena skupina (matice) jehliček, které se vysunují a přes barvící pásku tisknou malé body, z kterých se skládá tištěný prvek

 38. Inkoustové tiskárny • - technologii vyvinula firma Hewlett-Packard, v roce 1984 vyvinula první monochromatickou tiskárnu a v roce 1987 barevnou- • - princip tisku – • technologie bubble –jet, obdoba jehličkové tiskárny, zde místo jehliček trysky, z kterých tryská inkoust v miniaturních kapičkách na papír

 39. Laserová tiskárna • - princip tisku • laserové tiskárny jsou stránkové, tj. zpracovává celou výstupní stránku najednou, po vytvoření stránky se data přenášejí pomocí laserového paprsku • základem technologie je světlocitlivý válec, který je před začátkem tisku bez elektrostatického náboje, •  otáčí se konstantní rychlostí a je postupně osvětlován laserovým paprskem, •  ozářená místa ztrácejí svoji elektrickou neutralitu a nabíjejí se kladně,

 40. Laserová tiskárna • - princip tisku - pokračování • kladný náboj určitých míst válce přitahuje záporně nabitý toner (toner je jemný prášek skládající se z umělé hmoty, barviva a železa), z válce se prášek (toner) obtiskne na papír, do kterého je za vysoké teploty zažehlen

 41. Laserová tiskárna -

 42. Příklad dalších tiskáren : • - digitální tiskové stroje – velké laserové tiskárny s dobrou kvalitou i vysokou rychlostí, vhodné pro menší náklady (např. malý náklad skript, letáků apod.) • - plotter – velkoformátová tiskárna, pás papíru o šíři formátu A1 (59,4cm) nebo A0 (84,1cm), používají se pro tisk projektů a architektonických výkresů