1 / 36

SmartPhone start - Apple iPhone

SmartPhone start - Apple iPhone. Než začnete, ujistěte se, že máte k dispozici správný formát SIM karty a dostupný internet ( WiFi sí t na prodejnách) Vložte SIM dle p řibaleného letáku za pomocí přiložené „jehly“. Přehled velikostí SIM karet.

kana
Télécharger la présentation

SmartPhone start - Apple iPhone

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SmartPhone start - Apple iPhone

 2. Než začnete, ujistěte se, že máte k dispozici správný formát SIM kartya dostupný internet (WiFi sít na prodejnách) Vložte SIM dle přibaleného letáku za pomocí přiložené „jehly“ Přehled velikostí SIM karet

 3. 2) Po spuštění iPhonu odemkněte displej pokud je zamčený.

 4. 3) Zadejte PIN SIM karty pomocí klávesnice na displeji

 5. 4) Po zadaní PINu zvolte OK

 6. 5) Nyní zvolte jazyk prostředí telefonu a přejděte dále modře označenou šipkou

 7. 6) Další krok je volba regionu ve kterém bude přístroj prioritně využíván. Vyberte region a pokračujte možností „Dále“

 8. Další krok, je připojení k WiFi síti. Vyberte sít, ke které se chcete připojit a zvolte možnost „Dále“

 9. 8) Nyní zadejte heslo WiFi sítě a zvolte možnost „Připojit“

 10. 9) Zobrazí se vám znovu přehled dostupných sítí, kde je již označena vámi používaná sít. Pokračujte možností „Dále“

 11. 10) Probíhá Aktivace iPhonu A nezbývá než čekat

 12. 11) Zde vypnete nebo zapnete podporu pro služby využívající vaší polohu. Toto nastavení lze kdykoliv změnit během užívaní zařízení.

 13. 12) Zvolte dle požadavku, potvrďte upozornění a pokračujte možností „Dále“

 14. 13) Pokud si u Vás zákazník objednal nebo zakoupil službu SmartPhone start, s největší pravděpodobností využijete pouze možnost „Nastavit jako nový iPhone“ Zvolte dle požadavku a pokračujte možností „Dále“

 15. Založení Apple ID 14) Nyní je nutné založit účet „Apple ID“ Apple ID je důležité pro synchronizaci s programem iTunes, pro přístup do AppStorea dalších služeb. Zvolte „Vytvořit bezplatné Apple ID“

 16. 15) Zde nastavte datum narození uživatele a pokračujte možností „Dále“

 17. 16) Nyní vyplňte jméno a příjmení uživatele a pokračujte možností „Dále“

 18. 17) K vytvoření Apple ID lze použít jakoukoliv e-mailovou adresu zákazníka Zvolte „Použít aktuální e-mail“ A pokračujte volbou „dále“

 19. 18) Zde vyplňte e-mail zákazníka (bude fungovat jako přihlašovací údaj) a pokračujte možností „Dále“

 20. 19) Zde nastavíte heslo pro Apple ID (nemusí se shodovat s heslem použitého e-mailu) Vyplňte heslo a pokračujte možností „Dále“

 21. 20) Nyní zvolte kontrolní otázku a vyplňte odpověď dle požadavku zákazníka Slouží při ztrátě hesla k obnovení účtu Apple ID Pokračujte možností „Dále“

 22. 21) Zde zapněte nebo vypněte informace o aktualizacích a službách dle požadavků zákazníka a pokračujte volbou „Dále“

 23. 22) Volbou „Souhlasím“ potvrdíte licenční ujednání

 24. 23) Nyní počkejte na vytvoření účtu

 25. 24) Zde opět volba dle požadavků zákazníka, nicméně pokud zákazník neví o službě nic, nastavte nepoužívat A pokračujte možností „Dále“ iCloud – Záloha ,synchronizace, sdílení obsahu on-line Službu lze aktivovat kdykoliv během užívání zařízení

 26. 25) Zde vyplňte opět dle požadavku zákazníka a pokračujte volbou „Dále“

 27. 26) Opět nastavte (zap/vyp) dle požadavku zákazníka a pokračujte volbou „Dále“

 28. 27) Zde jen proběhne informace o dokončeném nastavení, kde zvolíte pouze „Začít používat iPhone“

 29. Nastavení e-mailu 28) Pro nastavení e-mailu zvolte ikonu „Mail“

 30. 29) Zvolte typ e-mailového účtu. Pokud nevyhovuje žádný z nabízených vyberte poslední možnost „Jiný“ Příklad v tomto návodu se bude týkat účtu Exchange V tomto případě tedy zvolíte Exchange účet

 31. 30) Nyní vyplňte správný formát e-mailu, heslo k e-mailu, a popis pod kterým se bude účet zobrazovat. Po té zvolte možnost „Dále“

 32. 31) Zde vyplníte server, doménu a jméno uživatele . Pokud se nevyplní heslo s předešlého nastavení, znovu ho zadejte a volbou „Dále“ spustíteověření nastavení účtu.

 33. 32) Pokud vám vyskočí tato hláška zvolte možnost „Pokračovat“

 34. 33) Nyní nastavte položky k synchronizaci dle požadavku zákazníka a pokračujte volbou „Uložit“

 35. 34) Zde se vám již zobrazí složky vašeho účtu a probíhá synchronizace pošty, kalendáře atd Pokud si chcete ověřit správné fungování, otevřete jednu ze složek účtu, kde se po chvilce zobrazí již načtené e-maily.

 36. 35) V případě dotazů, nebo problémů mě neváhejte kontaktovat. V případě potřeby, nebo častých dotazů, může být návod rozšířen Roman Lahovský Tel: 702 010 001 E-mail: roman.lahovsky@datart.cz

More Related