Download
lugemine kelgum el n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lugemine Kelgumäel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lugemine Kelgumäel

Lugemine Kelgumäel

216 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lugemine Kelgumäel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LugemineKelgumäel Katrin Kisand

  2. On talv. Ilm on külm. Õues on palju lund.

  3. Piia, Mart ja Kadi lähevad õue. Piial on kelk Mardil on suusad, aga Kadil on hoopis uisud.

  4. Väike Mati jääb emaga tuppa.Tema on haige. Ema ütleb lastele:”Olge ettevaatlikud!” Olge ettevaatlikud!

  5. Lapsed lähevad õue. Koer Muri ootab juba õues. Tema tuleb ka kaasa.

  6. Piia, Mart ja Kadi jõuavad kelgumäele. Naabripoisid Juku ja Jaan on juba seal. Nemad ehitavad lumelossi.

  7. Kõigil lastel on väga lõbus. Piia kelgutab. Mart suusatab ja Kadi uisutab. Muri jookseb ringi ja valvab lapsi.

  8. Mati istub toas. Ta vaatab aknast välja. Poiss on kurb. Ta tahab ka õues olla. Ema ütleb: „Räägi mulle, mida lapsed õues teevad!” Räägi mulle, mida lapsed õues teevad!

  9. Kasutatud materjalid: • http://office.microsoft.com/et-ee/clipart/default.aspx