Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Áttekintés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Áttekintés

Áttekintés

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Áttekintés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Calderoni forráskezelő rendszer és adatbázis jellemzői, szerepe és lehetőségei a HEFOP 3.3.1. és 3.3.2. projekteredmények disszeminációjában Zellei László főiskolai docens Eötvös József Főiskola Szombathely, 2008. február 26. zellei.laszlo@ejf.hu

 2. Áttekintés • Előzmény - HEFOP (3.3.1., 3.3.2.) fejlesztések jelenlegi helyzete • Calderoni program célok és feladatok, eredmények • Calderoni program szerepe a fenntarthatóságban és a nyilvánosság biztosításában • Folytatás – FEMIP projekt

 3. HEFOP fejlesztések HEFOP eredmények – 56 projekt

 4. HEFOP fejlesztések HEFOP eredmények státusza – 56 projekt

 5. HEFOP fejlesztések • Feladatok • Fejlesztői honlapok és elérhetőségi adatbázis feltárása • Elérés tervezett módon, személyes szakértői megkeresésekkel • Partneri megközelítés, tájékoztatás, felhasználási feltételek tisztázása

 6. Calderoni - célok • Átfogó cél: A HEFOP 3.3.1 és 3.3.2 termékek disszeminációjának felgyorsítása • Részcélok: • A felsőoktatás igényeihez illeszkedő, felhasználó-központú, korszerű elektronikus keretrendszer megtervezése, specifikálása és ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztés. • Az oktatási programcsomagok alkalmazásához szükséges oktatástechnológiai és szakmetodikai ismeretek és készségek beépítése a tanárképzési programokba. • Az elektronikus tanulási és más forráskezelési kultúra iránti érzékenyítés, különböző szervezeti; közösségi és egyéni hasznosítási algoritmusok kidolgozása.

 7. Calderoni - célok • Feladatok, funkciók: • Workshopok, konzultációk, fórumok, projekt bemutatók szakterületek szerint, adatbázisok, e-learning rendszerek, web design, rendszerértékelés • Keretrendszer fejlesztés, programozás, • Tematikusan harmonizált adatbázis struktúra létrehozása, hozzáférési szabályok pontos definiálása • Adatbázis építés–archiválás: az 50 projekt produktumainak konvertálása, az 5 konzorcium anyagainak integrálása

 8. Calderoni - Forrásközpont • Feladatok, funkciók: • Az MPH taneszköz-információs és oktatástechnológiai központja, • tartalom-szolgáltató keretrendszer, tanulási forráskezelő portál, • kompetenciafejlesztő tanárképzési program adatbázis, • elektronikus taneszköz etalontár és tankönyv bemutató, • médiadidaktikai kutató és gyakorló laboratórium, • the Calderoni Virtual Museum and European Educational Media Database

 9. Calderoni - Eredmények • Strukturálás - Műfaji besorolás • Első áttekintésre 5, részletes vizsgálat alapján 66 „műfaji” tétel • Példaként az „o” betűvel kezdődők: • Oktatásmódszertani segédlet • Oktatási programcsomag • Oktatási segédlet • Oktatási segédlet az előadásokhoz • Oktatási segédlet és prezentáció • Oktatási útmutató • Oktatói segédlet • on line fogalomtár

 10. Calderoni - Eredmények • Strukturálás – Összetett kereső rendszer • Kereső felület rétegei (egy adott termékre vonatkozóan): • Személynév (szerző) • Testületi név (intézmény) • Program címe • Modul címe • Dokumentum címe • Létrehozás éve • Tárgyszó • Bokrosított tárgyszó • Utalások

 11. Calderoni - Eredmények • Strukturálás – Összetett kereső rendszer • További, a feldolgozás során a fájlhoz kapcsolt információk: • link • fájlnév • fájl kiterjesztése • fájl mérete • elérési útvonal • értelmezések

 12. Calderoni – következő lépések • Terepmunka – Tájékoztatás, vélemények, javaslatok • Február 11 – március 10 között 6 szakértő 37 intézményt (projekt szakmai vezetőt) keres fel • Keretrendszer fejlesztés, programozás, • Tájékoztatás a fenntartási és nyilvánossággal kapcsolatos feladatokról • Szerzői jogi és felhasználási kérdések egyeztetése • Calderoni szolgáltatások bemutatása • Fejlesztési eredmények átvétele elektronikus adathordozón • Feldolgozás, strukturálás

 13. Calderoni – Fenntarthatóság Fenntartás - a támogatási szerződés I. fejezet 5. pontja A fenntartási kötelezettség megnyilvánul különösen az eredmények fenntartásában, amely magában foglalja a projekt eredmények, pályázatban meghatározott cél szerinti, változtatás nélküli működtetését.

 14. Calderoni – Nyilvánosság Nyilvánosság biztosítása - a VII. fejezet 1.-3. pontjai Vonatkozó jogalap: Európai Bizottság 1159/2000/EK számú rendelete A nyilvánosság biztosításának célja a támogatási rendszer átlátható működésének bizonyítása, valamint annak bemutatása, hogy milyen szerepet töltött be az Európai Unió az együttműködések és a projekt eredmények elérésének támogatásában. A kedvezményezettek számára 2013. december 31-ig érvényes kötelezettségek!

 15. Calderoni – Felhasználhatóság Támogatási szerződés VI. fejezet 6. és 7. bekezdése Biztosítandó a projekteredmények jövedelemszerzést kizáró célú felhasználása a Támogató, és „bármely további felhasználó” számára, térítésmentes elérés mellett. OFI és megbízottai a Calderoni program megvalósítása során a Támogató felhatalmazásával járnak el.

 16. Calderoni – Megfelelés Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Calderoni programja betartja a hivatkozott szabályokat, együttműködik a kedvezményezettekkel. A projektek szakmai vezetői véleménye és javaslatai figyelembe vételével alakítja ki elektronikus tanulási forráskezelő keretrendszerrel támogatott kompetencia-fejlesztő program adatbázis létrehozásával segíti a fenti célok megvalósulását és kötelezettségek teljesítését.

 17. Calderoni – Jövőkép Fejlesztők - autonóm fejlődés, folyamatos lehetőség eredményeik közzétételére Felhasználok - nagy szabadságfokkal elérhető, hatékony tudásforrás Csatlakozás más programokhoz - FEMIP

 18. CALDERONI - FEMIP Felsőoktatási Minőségfejlesztési Program (FEMIP) célja és elemei Minőségbiztosítás ágazati-szakmai koordinációját ellátó Minőségirányítási Programiroda felállítása; A felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek adaptációja; Felsőoktatási minőségi díj és a kiválósági díj kritériumrendszerének létrehozása és továbbfejlesztése; Egységes minőségbiztosítási definíciós gyűjtemény és egységes indikátorrendszer kidolgozása; Minőségirányítási Portál kialakítása és működtetése;

 19. FEMIP Felsőoktatási Minőségfejlesztési Program (FEMIP) célja és elemei Minőségbiztosítási szakértői adatbázis kialakítása; Jó gyakorlatok adattár létrehozása, disszeminációja; A minőségbiztosítás oktatási, kutatási, tanulás támogatási rendszerének kialakítása; Helyzetelemzés, igényfelmérés, tanulmányírás, konferenciák, szakmai napok, workshop-ok szervezése és lebonyolítása; Felkészülés arra, hogy a kialakítandó Minőségirányítási Programiroda Minőséghitelesítő-felkészítő Ügynökséggé váljon; A vezetői elkötelezettség elősegítése

 20. Összefüggések

 21. Összefüggések

 22. Köszönöm a figyelmet!