1 / 36

My workplace

My workplace. Požadavky. RQ 54736 - Změny v UFO pro M&S. Zadání. Potřebujeme udělat pár úprav v UFU, jedná se o přidání jedné funkcionality (obrazovky) a pár úprav stávajících obrazovek. Postup. Hledani podle VS. Zjistit jak resit obrazovky - Schuzka Kam umistit vyhledavaci prvek?

karah
Télécharger la présentation

My workplace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. My workplace

 2. Požadavky

 3. RQ 54736 - Změny v UFO pro M&S

 4. Zadání • Potřebujeme udělat pár úprav v UFU, jedná se o přidání jedné funkcionality (obrazovky) a pár úprav stávajících obrazovek

 5. Postup

 6. Hledani podle VS • Zjistit jak resit obrazovky - Schuzka • Kam umistit vyhledavaci prvek? • API - bude treba nove

 7. Detail o proplaceni

 8. CEL • Datum porizeni je datum proplaceni • Predelat stav proplaceni - Zmena na popisek • API - datum porizeni • Pridat tlacitko prolink na hlavni obrazovku HPO

 9. OK • Predelat stav proplaceni - Zmena na popisek • API - datum porizeni • API - Castka transakce • Zjistit jak se ma zobrazovat • API - Cislo smlouvy transakce • Pridat tlacitko prolink na hlavni obrazovku HPO • Zmenit radio na checkboxy - API - filtrace podle 2 parametru

 10. Avíza • Umoznit zadavat cislo OM primo v procesu bez navratu na hlavni obrazovku • Kontrola, zda je co proplacet - API nebo kontrola prazdnosti

 11. Proplacení • Dat info o provedenem proplaceni • Dat info o posledni kombinaci proplaceni

 12. Blokace / odlokace • API - Hlaska, datum blokace od data .... • Asi udelat novou obrazovku s rozhodovaci logikou

 13. Poznámky

 14. Business Analýza

 15. Link na TT

 16. Link procesní mapy

 17. Datum splnění: 11.4.2008

 18. Stav dokončení

 19. Kontakty • Zadavatel • BE - Indus • UAT Testování

 20. RQ 52260 - Úprava aplikace UFO pro field collectory • Zadání • Poznámky • Business Analýza • Link na TT • Datum splnění: • Stav dokončení • Kontakty • Zadavatel • BE - • UAT Testování

 21. RQ 58918 - Přeplatky • Zadání • Zobrazení upozornění o probíhající akci/změně na smlouvě • Do platební historie do záhlaví přidat adresu klienta • Poznámky • Business Analýza • Link na TT • Datum splnění: • Stav dokončení • Kontakty • Zadavatel • BE - • UAT Testování

 22. RQ 44275 - Konsolidace půjček • Zadání • Nově bychom chtěli bankéřům rozšířit možnost předkládaných dokladů na - Smlouva o kreditní kartě - Uvítací dopis ke kreditní kartě - Výpis z kreditní karty • V současné době je možné u karty předložit jen Smlouvu o kreditní kartě. • Poznámky • Business Analýza • Link na TT • Datum splnění: 11.11.2007 • Stav dokončení • Kontakty • Zadavatel • BE - • UAT Testování

 23. Kontakty • Stefan Nebesnak • Bukačová Kateřina • Richard Pelc • Jaroslav Plachý • Petr Lupínek • Martin Polák • Martin Svoboda • Martin Konvičný

 24. Úkoly • Zjistit zodpovednou osobu na indusu pro M&S

 25. Dokumentace

 26. PRP

 27. PRP_701 • Typ: • Název procesu: • Popis procesu • Parametry procesu • Lokální proměnné • Globální proměnné • Parametry • Skripty • OnLoad • Tlačítka • Ostatní

 28. PRP_701 (2) • Odkazy • Aktuální mapa • Release mapa • Role • Pŕílohy

 29. PRP_705 • Typ: Podproces • Název: Změna adresy/banky • Popis • Slouží pro opravení bankovních údajů a adresy klienta • Po uložení se do DB ukládá jméno opravujícího operátora (Funkcionalita backendu) • Logika • Podmínky D002 a D003 vyhodnocují zda bylo správně zadáno PSČ • Parametry procesu • Lokální proměnné • Globální proměnné • Parametry

 30. PRP_705 (2) • Skripty • OnLoad • Tlačítka • Ostatní • Odkazy • Aktuální mapa • Release mapa • Role • Operations Operator Preplatky • Výchozí RQ • RQ 44428

 31. PRP_705 (3) • Pre-Rekvizity • Uživatel musí mít přístup do BE Indusu • Pŕílohy

 32. PRP_706 • Typ: Podproces • Název: Schválení přeplatku • Popis • Slouží pro schvalování přeplatků • Umožňuje editaci částky,poplatku, způsobu vrácení, odesílání dopisu a PSČ • Tlačítko schválit schvaluje přeplatek, tlačítko počkat pouze opravuje údaje bez schválení • Po uložení se do DB ukládá jméno schvalujícího operátora (Funkcionalita backendu) • Logika • Podmínky D001 a D002 zamezují schválení přeplatku stejnou osobou, která provedla poslední opravu či přeplatek založila • Podmínky D003 a D004 vyhodnocují zda bylo správně zadáno PSČ a bankovní údaje

 33. PRP_706 (2) • Parametry procesu • Lokální proměnné • Globální proměnné • Parametry • Skripty • OnLoad • Tlačítka • Ostatní • Odkazy • Aktuální mapa • Release mapa

 34. PRP_706 (3) • Role • Operations Operator Preplatky • Výchozí RQ • RQ 44428 • Pre-Rekvizity • Uživatel musí mít přístup do BE Indusu • Pŕílohy

 35. PRP_70x • Typ: XX • Název: XX • Popis • Logika • Parametry procesu • Lokální proměnné • Globální proměnné • Parametry • Skripty • OnLoad • Tlačítka • Ostatní

 36. PRP_70x (2) • Odkazy • Aktuální mapa • Release mapa • Role • Operations Operator Preplatky • Výchozí RQ • RQ 44428 • Pre-Rekvizity • Uživatel musí mít přístup do BE Indusu • Pŕílohy

More Related