Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A U SZ T R Á L I A PowerPoint Presentation
Download Presentation
A U SZ T R Á L I A

A U SZ T R Á L I A

182 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A U SZ T R Á L I A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AUSZTRÁLIA

 2. Ausztráliatörténelme Zdroj:8

 3. ... TERRA AUSTRALIS ... • A görögökfeltételeztékalétezését • Ausztráliaelnevezés a latin"australis„ szóbólered, jelentése„déli„ Terraaustralisincognita ismeretlendéliföld

 4. Ausztráliafelfedezése • 16 . század – elsőfelfedezők – célazismeretlendéliterületekfelfedezése volt

 5. A lakottterületekközülutolsókéntlettfelfedezve, a világrészekközülisutolsóként A 17. századelején.

 6. WillemJansz • Ausztráliaelsőfelfedezője • holandtengerész • 1606

 7. AbelTasman • hollandtengerész • 17. sz. negyveneséveibenfedeztefel Tasmániát ÚjZélandot (1642) Fidzsi-szigeteket Bismarckszigetcsoportot

 8. ... A 18. sz. elejéig Európa figyelmétnemkeltettefelAusztrália... .... egészen ...

 9. ... JamesCook 1 világkörüliútjáig 1768- 1771 JamesCook hajójánakmodellje- Endeavour ... 1770 –benfelfedezte a keletipartvonalat Ausztráliát, ÚjDél –Wales-neknevezte el,

 10. Cookvilágkörüliútjai 1.-piros , 2. – zöld , 3.-kék

 11. ...

 12. Ausztráliaelhelyezkedése

 13. ... Területe: 7,7 millió km2 Legkisebbkontinensésvilágrész.

 14. Nemcsakkontinensésvilágrész, de ORSZÁG is

 15. Ausztráliavs. Európa

 16. Austrália vs .USA

 17. Poloha Austrálie Mely félgömböntalálható? Melyiknevezetesszélességiövhaladrajtakeresztül?

 18. Déliéskeletifélgömböntalálható • Keresztül halad rajta a Baktéritő • 13 000 km Dél-Amerikátólés 350 km Ázsiától. • Európától a legtávolabbivilágrész. • a118°-ik és a 153°-ik földrajzihosszúságés a 10°-ik és a39°-ik földrajziszélességközött.

 19. Szélsőpontok É –York-fok (Mys) D – Délkeleti-fok Ny – -fok K – Byron-fok

 20. Határolja: • Oceánok: Indiai-óceán Csendes-óceán • tengerek: Koral-t. Tasmán-t. Timori-t. Arafur-t.

 21. Földrajzitagoltság: • Félszigetek: York-foki Arnhem-föld • Öblök: Karpentaria-öböl Nagy-Ausztráliai-öböl • Sziget: Tasmánia