1 / 17

Andrzej Stefan Grzyb

Andrzej Stefan Grzyb. Urodził się 7 czerwca 1952 r. w miejscowości Złemięso (woj. pomorskie).

kasia
Télécharger la présentation

Andrzej Stefan Grzyb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Andrzej Stefan Grzyb

  2. Urodził się 7 czerwca 1952 r. w miejscowości Złemięso (woj. pomorskie). W 1976 r. ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1995 r. - studia podyplomowe z socjologii zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.     Pseudonimy: A.G.; A. Stefan Fleming; Andrzej S. Fleming; Andrzej Stefan Fleming; Anka z Boru Poeta

  3. W latach 1977-1980 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Czarnej Wodzie. W okresie 1980-1981 był instruktorem w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki. Od 1981 do  1983 r. - dyrektor Domu Kultury w Zblewie. W latach 1983 -1985 był kierownikiem redakcji literackiej w gdańskim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej. W 1985 r. był wiceprezesem Spółdzielni Autorów i Ilustratorów. W latach 1985-1989 - sekretarz redakcji "Kociewskiego Magazynu Regionalnego" i dyrektor Tczewskiego Domu Kultury.

  4. Od 1989 do 1990 r. pracował jako zaopatrzeniowiec w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym "Trapex" w Sopocie (oddział w Czarnej Wodzie). W latach 1990-1993 - menedżer i doradca dyrektora w Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie, w okresie 2002 -2003 - doradca zarządu tej firmy. Od 2003 r. pracował jako specjalista do spraw zamówień publicznych w Zakładach Farmaceutycznych "Polpharma" SA w Starogardzie Gdańskim. W latach 2006-2007 był prezesem spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" w Starogardzie Gdańskim.

  5. W latach 1990-1993 był radnym i członkiem Zarządu Gminy Kaliska, w okresie 1993-1998 - radny Rady Miasta Czarna Woda i burmistrz tego miasta. Od 1998 do 2002 r. był radnym i starostą powiatu starogardzkiego. W latach 2002-2006 - radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, od 2006 do 2007 r. - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.

  6.   Mieszka w Czarnej Wodzie. Posiada odznaczoenia państwowe, resortowe, regionalne i za twórczość literacką. Laureat nagród i wyróżnień "Gdańskich Wiosen Poetyckich" w l. 1973-1975. Laureat "Gdańskiego Kandelabra", konkursu poetyckiego Uniwesytetu Gdańskiego (gdzie jurorem był Zbigniew Herbert). Posiadacz "Skry Ormuzdowej" (nagrody miesięcznika Pomerania) za działalność społeczną i literacką. Trzykrotny laureat Kaszubsko-Pomorskich Targów Książki "Costerina". W 2005 otrzymał Honorową Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość literacką, a w 2006 nagrodę "Kociewskie Pióro".

  7. Wiersze A.G. były tłumaczone na język rosyjski, niemiecki, arabski. Jest zapalonym wędkarzem - w 2004 odbył m.in. wędkarską podróż na Alaskę ("Łososie w krainie niedźwiedzi"), znawcą kuchni kociewskiej ("W kuchni i przy stole") oraz fotografikiem (zdjęcia reporterskie i artystyczne w czasopismach regionalnych i książkach reportażowych).

  8. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń "Kocierska Więźba" oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Starogardzkiej w Starogardzie Gdańskim. Literat, publicysta, regionalista. Autor około 30 książek. Należy do Platformy Obywatelskiej RP. Żonaty, ma jedno dziecko. Zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu . Członek Komisji Środowiska. Był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska.

  9. THE END ;D

More Related