Download
gwerth y misoedd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gwerth y misoedd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gwerth y misoedd

Gwerth y misoedd

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gwerth y misoedd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gwerth y misoedd Os yw Mawrth = 90 ac Mai = 32 Beth yw gwerth Awst ?