Download
magasban val munkav gz s oktat si anyag egy ni v d felszerel s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magasban való munkavégzés Oktatási anyag Egyéni védőfelszerelés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magasban való munkavégzés Oktatási anyag Egyéni védőfelszerelés

Magasban való munkavégzés Oktatási anyag Egyéni védőfelszerelés

187 Views Download Presentation
Download Presentation

Magasban való munkavégzés Oktatási anyag Egyéni védőfelszerelés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Magasban való munkavégzésOktatási anyagEgyéni védőfelszerelés

 2. Tartalom • Általános információk: • Egyéni védőfelszerelés– általános követelmények • Leesés gátló/ Zuhanás gátló rendszerek • Vizsgálatok • A leesés elmélete • Tényezők • Esés/ inga hatás • Vegyes • A hám által okozott trauma Slide 2 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 3. Általános információ • Ezt a PowerPoint dokumentációt felkészítési anyagnak szánjuk a leesés elleni védelem oktatásában. • Természetesen nem teljeskörű az anyag, szükség szerint kiegészítendő! • Kérjük vegye figyelembe a helyi törvényeket és szabályozásokat. • Ha van valami hozzáfüznivalója (dokumentumok, képek kérjük értesítse a következő címet: Group H&S, Dr. Klaus  Hormann (klaus.hormann@heidelbergcement.com)  Slide 3 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 4. Az egyéni védőfelszerelés alkalmassága: • Minden egyéni védőfelszerelésnek rendelkeznie kell CE megfelelőségi jelőléssel. Terméknorma Engedélyszám Gyártás ideje Következő vizsgálat ideje Slide 4 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 5. Egyéni védőfelszerelés tárolása: • A tárolásnak a gyártó előírásai szerint kell történnie. • Általános esetben száraz, hűvös helyen. • Felakasztva, a sérülésektől, napsugárzástól védve tároljuk. • Azért, hogy a szálszerkezet ne sérüljön a következőktől óvni kell az egyéni védőeszközt: • Hőtől (például:fűtőberendezések, hősugárzók) • UV sugárzás (például: nap) • Kemikáliák (például: savak, lúgok, olaj, egyéb folyadékok) Slide 5 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 6. Leesésgátló rendszerek: • A leesés gátló rendszerektől azt várjuk el, hogy korlátozza a dolgozó mozgását attól a ponttól ahonnan a dolgozó lezuhanhatna. • A rendszer áll egy biztonsági hevederből,feszítőkötélből és a horgony rendszerből. A feszítőkötélnek olyan hosszúságúnak kell lenni, hogy a dolgozó a munkaterület szélétől egy méter távolságot tartson. Slide 6 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 7. Leesésgátló rendszerek: • Néhány hely ahol biztosan szükséges használni ezeket a rendszereket: Nyitott tetők, építési szintek, szélén nem megfelelően védett platformok, állványok, tetők stb. • A kötelet úgy kell felszerelni, hogy biztosan korlátozza a lesést. • A horgonyzó helynek és horgonynak a súly megtartásához megfelelőnek kell lennie és meg kell felelni a helyi előírásoknak! • A dolgozókat oktatni kell a használatról és a helyes munkavégzésről! • A nem védett dolgozókat el kell tiltani a munkavégzéstől! Slide 7 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 8. Zuhanás gátló rendszerek: • A zuhanásgátló rendszerek különböznek a leesésgátló rendszerektől. A zuhanásgátló rendszerek nem akadályozzák meg a leesést de csökkentik annak hatását, megakadályozzák a sérüléseket. • A 100 kg dolgozó 1.0 méteresszabad esésbenmegközelítőleg 12kN becsapodási erőt.generál. Slide 8 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 9. Zuhanás gátló rendszerek: • A zuhanás gátló rendszer az utolsó védőbástyája a védelemnek. Mindig a megelőzés a legfontosabb!!!! • Kulcsfontosságú megjegyzések: • Csak teljes testhevederzetet használjunk rántást elnyelő biztonsági kötélzettel és biztonsági karabínerrel. • A horgony és kikötési pontját vizsgálni szükséges a szilárdság szempontjából, valamint dokumentálni kell ezt a vizsgálatot. • A dolgozótól meg kell követelni a zuhanásgátló használatát amikor a leesés veszélye fennállhat!!! • Minden berendezést a gyártó előírása szerint időszakosan vizsgálni kell! • A rendszert úgy kell tervezni, hogy a minimumra korlátozza az esést! • A zuhanási erő kisebb lehet csak mint a védőberendezés terhelhetősége! • A kockázatértékelésnek figyelembe kell venni az ilyen jellegű kockázatokat és ennek alapján minimalizálni kell a baleset lehetőségét. • A dolgozókat rendszeres oktatni kell a lehetséges balesetekről és annak elkerülési lehetőségeiről. • A mentési tervnek a helyszínen kell lennie és alkalmasnak kell lennie egy valós mentés esetére. Slide 9 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 10. A biztonsági felszerelés részei: • A zuhanás gátló rendszer tartalmazza a teljes test hámot a biztonsági karabínert és a zuhanás lassító kötélrendszert. • A rendszer csak akkor hatásos ha a használó is ismeri a rendszer működését és annak határait. Slide 10 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 11. Horgonyzóhely • A horgonyzó helynek meg kell felelni a helyi előírásoknak és minden irányban biztosan és stabilan meg kell fognia a zuhanó test súlyát! • A horgonyzó helynek korrózió mentesnek kell lennie! A osztály A horgony szerkezeteket úgy kell tervezni, hogy alkalmasak legyenek vízszintes, függőleges vagy akár ferde felületre is. Slide 11 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 12. Horgonyzóhely B osztály Hordozható horgonyzó helyek: Slide 12 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 13. Horgonyzóhely C osztály Horgony vízszintes mentőeszközökkel Slide 13 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 14. Példák a helytelen rögzítésre. Slide 14 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 15. Egymást átfedő köteleket tilos használni!! Csatlakozók és kötélzetek: • A teljes hosszuk mentén alkalmasak kell hogy legyenek a védelemre. Nem lehetnek sérültek, kidörzsöltek! • A kötélnek is megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkeznie! Slide 15 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 16. Karabinerek, csatlakozók: • Önzáró karabínereket kell alkalmazni, amik biztosítják az eséskor a karabíner zártságát! • A karabínereket zárni kell használatkor! Slide 16 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 17. Nem megfelelő csatlakozók: Slide 17 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 18. Zuhanásgátlók, kötélfogók: • Kötélfogó zuhanásgátló: Egy olyan eszköz, ami automatikusan fékezve zárul a mentőkötélre, amikor az esés történik. A mentőkötél és feszítőkötél között helyezkedik el, és általában szabadon csúszik a mentőkötélen, amíg egy hirtelen lefelé irányuló mozgás nem történik. Amikor ez a hirtelen mozgás bekövetkezik, (hasonlóan az autók biztonsági övéhez)a kötélfogó szilárdan megragadja a mentőkötelet és ezáltal a zuhanó dolgozót. • A megfogás rugalmasan történik az erőhatások csökkentésének érdekében. Slide 18 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 19. Zuhanás gátlók: • A zuhanás gátlókelérhetők különböző típusokban és hosszban. • Az integrált rendszerek magukba foglalják az előzőekben megemlített rendszereket. Ne használjon zuhanás gátlót olyan helyen ahol a berántási impulzus hiányozhat! Például vízzel töltött tartály széléről vízbe történő zuhanás. Slide 19 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 20. Zuhanás csillapító: • Zuhanás csillapító:- Ez az eszköz tompítja a zuhanáskor fellépő erőhatásokat.A zuhanás csillapító megóvja a sérüléstől mind a dolgozót mind a függesztő szerkezetet is. Max. hosszabbodás leesés esetén= 1,75m Slide 20 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 21. Teljes testhevederzet: • Ez az eszköz a dolgozó medencéjének területét fogja, és biztosítja leesés esetén a sérülésmentes állapotot. • A hámot az előírásoknak megfelelően(kézikönyv) a testre kell állítani! • Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a hám tökéletes állapotát! • Mielőtt dolgozni kezd a használó kérje meg az ott dolgozó kollégáját, hogy ő is ellenőrizze a hám állapotát és bekötését! Slide 21 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 22. Egyéni védőfelszerelés vizsgálata (röviden) • Vizuális ellenőrzés használat előtt: • Textil – nincs kidörzsölődve, szakadva-teljes épség • Nincsenek elvágott vezetékek, sérült illesztések • A fémrészek nem korrodáltak és működés képesek. Határozottan tiltott a házilagosan javitott, foltozott, cserélt alkatrészű, nem működőképes berendezés használata!!! Slide 22 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 23. Egyéni védőfelszerelés vizsgálata(1) • Ellenőrizze a kirojtosodásokat, szakadásokat töréseket, kidörzsölődéseket. • Ellenőrizze aa karabinereketés a fém összekötő elemeket. (Torzulás mentesség, törés, repedés,durva behatások, fordíthatóságot, éleket) • Ellenőrizze a szíjakat, csatokat (működőképesség, épség. Új lukat a szíjra nem lehet ütni!) A szegecsek épsége fontos! Slide 23 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 24. Egyéni védőfelszerelés vizsgálata(2) • Ellenőrizze a kötélfonatokat(nincsenek laza, vágott, szétcsúszott részek) • Ellenőrizze a köteleket a kapcsolódási pontokon továbbá vizsgálja az egyéb szakaszokat(elszíntelenedés, kopás, szakadás,eldörzsölődés,elvékonyodás, keresztmetszet változás, hosszváltozás) • A felsoroltak változása esetén cserélni kell az eszközt! Slide 24 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 25. Egyéni védőfelszerelés vizsgálata(3):  D- gyűrű deformitás Törött vezeték sérült anyag Sérült vezeték • elpiszkolódás Sérült karabiner Slide 25 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 26. Beállítások: • A dolgozón lévő kikötési pont létfontosságú a baleset megelőzés szempontjából: mindenképpen a dereka, válla mentén kell, hogy a kikötési pont elhelyezkedjen. • Minél magasabban dolgozik a munkás a veszély szintje fokozódik, a leesési tényező is nő. • Magasabbról történő esés súlyosabb sérülést eredményez. Emiatt fokozottabb figyelem szükséges a magasság növekedésekor. Slide 26 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 27. Leesési tényező • A leesési tényező a következő egyenlettel írható le: • f = leesési tényező, l = esés hossza, r = kötél hossz • Az esésből származó sérülés mértéke(az erő amit a rendszer generál)arányos az esési tényező négyzetgyökével, tehát négyzetesen emelkedik a sérülés lehetősége. Slide 27 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 28. Esési tényező Esési tényező 0: Bekötési pont a test felett Esési tényező1: Bekötési pont derékon Esési tényező2: Bekötési pont a test alatt Slide 28 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 29. 2.00 m a dolgozó hossza+ 2.00 m kötél hossza + 1.75 m kötél nyúlása+ 1.00 m biztonsági távolság= 6.75 m szükséges hossz. Szükséges hossz: 6.75 m Esési tényező 2 – példa Egy 2 m abszorberrel rendelkező feszítőkötél használata (Esési tényező 2) feltételek alatt = horgonyzóhely padlószintenEz egy olyan forgatókönyv, aminél ajánlott elkerülni a helyzetet. Slide 29 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 30. Esési tényező 0 – példa: Visszahúzódó feszítőkötél (Esési tényező 0) alatti integrált zárral = horgonyzóhely a munkás fölött.Ez a forgatókönyv, az eszményi megoldás. Zuhanás megállítás távolsága: max.: 1 m. Szükséges hossz: 1.00 m Slide 30 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 31. Esés/ingahatás • Csavarodó, inga hatású esésre akkor számíthatunk ha a rögzítési,horgony pont a dolgozótól oldalt helyezkedik el. • Ez a fajta esés nagy sérülési kockázattal jár. • Ráadásul a kötélzet sérülését is eredményezheti!! Slide 31 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 32. Esés/ingahatás • A csavarodó, lengő eséseket úgy lehet minimalizálni, hogy a dolgozó közvetlenül a horgonyzó hely alatt dolgozik. • Ezért sűrün kialakított horgonypontok szükségesek vagy… • Használjon egy vízszintes mentőkötelet, ami párhuzamos az éllel. A munkás a feszítőkötelet ehhez erősíti ami mozog az él mentén, így elkerülhető az ingahatás. Slide 32 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 33. Egyebek bekötések Slide 33 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 34. Egyebek: Slide 34 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 35. Helmet !! Egyebek: Slide 35 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 36. Mentés: • El kell kerülni a „leesési traumát” emiatt gyors mentés szükséges. • (< 20 min) • A mentőcsapatot oktatni és gyakoroltatni kell. • A mentőtervnek a vészhelyzeti tervek között helyben kell lennie és meg kell vitatni mielőtt a feladatok elkezdődnek. • Kezelni valakit leesési traumával nem elsősegély nyújtási feladat(lásd a következő oldalt) Slide 36 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 37. Lesesési trauma: • Ne használd a megszokott elhelyezést felemelt lábakkal, mert ez egy hirtelen vérbeáramlást okozhat a szívkamarába, ami szívleálláshoz vezethet. • Ajánlott hogy kezdetben támasszuk meg a felső testet, (falra vagy valami másra) körülbelül 20-40 percig. • Kórházba kell a sérültet szállítani, még kisebb tünetekkel is. (Emelt felsőtestel szállítsuk a sérültet) • Leginkább vese sérülésre lehet számítani! Slide 37 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 38. Mentési eljárás: • Néhány fontos megfontolandó tanács: • A mentőcsapatot gyakoroltatni kell! • Légy benne biztos, hogy a felszerelések elérhetők és megfelelők a dolgozók számára! • A szerződött partnereidtől is követeld meg a fentieket! (Ellenőrizd őket folyamatosan!) • Jelölj ki kapcsolattartót akivel közösen ellenőriztek és tárgyaltok! • Tervezd meg a kommunikációs útvonalat amely baleset esetén gyorsan és hatékonyan működik. • Légy informált a napi tevékenységekről és az ott szükséges védelmekről. • Ellenőrizd a használatot és legyél szigorú és határozott. • Nulla tolerancia a szabályokat be nem tartókkal szemben. Slide 38 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S

 39. Felhasznált irodalom: • UK – HSE document:http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2002/crr02451.pdf • US – OHSA document:http://www.osha.gov/dts/shib/shib032404.html • DE – BG document explaining the rescue procedure after falls:http://www.bgfe.de/bilder/pdf/bgr_199_a10-2004.pdf(in German only) Slide 39 - March 2008 Work at height – PPE - KHormann –GHR H&S