Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22 april 2013 Poort Oost – lokale besturen PowerPoint Presentation
Download Presentation
22 april 2013 Poort Oost – lokale besturen

22 april 2013 Poort Oost – lokale besturen

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

22 april 2013 Poort Oost – lokale besturen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 22 april 2013 Poort Oost – lokale besturen Oosterweelverbinding

  2. Oosterweelverbinding • Onderdeel kernnetwerk • Verhogingvan capaciteitScheldekruisingen • Ontsluitingzuidelijke haven en noordenstad • Scheidenverkeersstromen • Betereveiligheid • Verbeterdeleefbaarheid • Oplossingbijcalamiteiten

  3. Linkeroever

  4. Scheldetunnel

  5. Rechteroever

  6. Zone Groenendaallaan/Luchtbal

  7. Stand van zaken Oosterweelverbinding Situatie sinds 2010 • BeslissingVlaamseregering 2010 – ondertunneldeoplossing • Opmaaknieuwe GRUP, dusnieuwe MER-procedures • PlanMER onderzoekt 5 alternatieven • Resultaten worden verwacht in het najaar van 2013

  8. Plan MER Oosterweelverbinding 5 varianten 1. Oosterweelverbinding 2. Meccano 3. Oosterweel-noord 4. Ring van A (tunnel ter hoogte vanKenndytunnel) 5. Centrale tunnel met enkel aansluiting op E313 3 2 1 5 4

  9. Stand van zaken Oosterweelverbinding Huidige planning 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Planprocedure Uitvoering Project MER Aanbesteding Vergunning

  10. Stand van zaken Oosterweelverbinding Huidige planning • Tussenbesluit • Ontwerp • Voorbereidendewerken • Minder Hinder