1 / 6

Anasazi indianen bij Mesa Verde

Anasazi indianen bij Mesa Verde. Door Jochem & Wouter. Mesa Verde. Nationaal park Colorado Klif woningen 11 e eeuw Onduidelijk waarom weggegaan Groene tafel. Het dagelijks leven van de Anazasi bij Cliff palace. De indianen Max 140 cm 40 jaar 15 e kinderen Ver ontwikkeld

kaz
Télécharger la présentation

Anasazi indianen bij Mesa Verde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Anasazi indianen bij Mesa Verde Door Jochem & Wouter

  2. Mesa Verde • Nationaal park Colorado • Klif woningen • 11e eeuw • Onduidelijk waarom weggegaan • Groene tafel

  3. Het dagelijks leven van de Anazasi bij Cliffpalace • De indianen • Max 140 cm • 40 jaar • 15e kinderen • Ver ontwikkeld • Vast verblijf • Verstopt in klifwand • Waterleiding • Cement • Kleren katoen en kraaltjes • Lijken in ravijn • Verbouwden maïs en katoen • Hielden honden en kalkoenen • Potten en pannen

  4. Ronde Kamers • Vroeger dak • Vuurplek • Ventilatie gat • Godsdienst ruimte • Riepen goden op • Warm blijfen • Animitisch geloof • Eerden de flora en fauna

  5. De woningen • Rond 200 kuilwoningen • 500 stenen huizen • 700 klif woningen • Touwladders • Deur diende ook als raam 1m • Vuur binnen

  6. Het volk toen en nu • 1200 voor christus • Manden maker • Anasazi • Navajo = voorouders van oorlog/vijanden • 1400 vertrokken • 1850 zijn de woningen gevonden • Pueblo • Reservaat

More Related