Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fornying og utvikling av offentlig sektor trender og utviklingstrekk i EU-landene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fornying og utvikling av offentlig sektor trender og utviklingstrekk i EU-landene

Fornying og utvikling av offentlig sektor trender og utviklingstrekk i EU-landene

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Fornying og utvikling av offentlig sektor trender og utviklingstrekk i EU-landene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. Fornying og utvikling av offentlig sektor trender og utviklingstrekk i EU-landene Prof. Nick Sitter Institutt for offentlige styringsformer Handelshyskolen BI