1 / 79

Hogyan segíthetjük a kívánt gyermekek megszületését?

Hogyan segíthetjük a kívánt gyermekek megszületését?. Kopp Mária Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet www.magtud.hu Miskolc 2011. május 5. Európában a magyar társadalom a leginkább családbarát, például nálunk éreznek leginkább felelősséget egymásért a generációk,

kedem
Télécharger la présentation

Hogyan segíthetjük a kívánt gyermekek megszületését?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hogyan segíthetjük a kívánt gyermekek megszületését? • Kopp Mária • Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet • www.magtud.hu • Miskolc • 2011. május 5.

 2. Európában a magyar társadalom a leginkább családbarát, például nálunk éreznek leginkább felelősséget egymásért a generációk, • Miért nem a magyar családok a legegészségesebbek Európában? • Mire építhetünk és mit kellene változtatnunk?

 3. Melyek a pozitív változások? • Korábbi érdekkközösség házasságok- regények témája, gyerekkori élmények • Magas gyermekhalandóság • Nők helyzete- első orvosnők- nagy királynék példája (Fest Sándor- Skóciai Margit, Malcolm, Magyarországi Szt Erzsébet- Európa védőszentje) • Ma az életszövetség a cél – nincs kényszer • Önkéntes vállalás mindkét fél szempontjából

 4. Az életszövetség jellemzői • Önkéntes vállalás mindkét fél szempontjából • Új alak, nem pozitív illúzió • Skrabski Árpád, Kopp Mária: A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban, 2008,2010 • Akarom hogy legyél- ezzel szemben: a másik legyőzése, kisebbségi érzés • Kommunikációs csapdák elkerülése

 5. A család testi-lelki egészségvédő szerepe • A szerető, harmonikus család igen fontos egészségvédő tényező • az emberek túlnyomó többsége ilyen családot szeretne- miért nem sikerül? • Az ellenségességgel teli, agresszív, bántalmazó család, szülő a legsúlyosabb veszélyeztető tényező • A családon belüli konfliktusok, nehézségek megelőzése alapvető népegészségügyi feladat

 6. Kass János:Az Isten tenyerén,

 7. Mit bizonyítanak a népegészségügyi kutatások? • A teljes finn népesség körében 1996 és 2000 között végzett vizsgálat eredményei szerint 30 és 64 év között a férfiak közül az élettársi kapcsolatban élők másfélszer, az egyedül élők két és fészer nagyobb valószínűséggel halnak meg 65 év előtt, mint a házasok. • A nők esetében az együtt élők másfélszer, az egyedül élők egy és háromnegyedszer nagyobb valószínűséggel halnak meg ebben a korosztályban, mint a házasok. • A két vagy több gyermekes férfiak 30 %-kal, a nők 50 %-kal kisebb valószínűséggel halnak meg ebben az életkorban, mint a gyermektelenek. • Koskinen S. et al: Int J Epidemiology, 2007, 36, 1255-1264. • Ezeknek a kockázati tényezőknek a hatása erősebb, mint a dohányzás, vagy az elhízás!

 8. National Institute of Health(2007) • 148 vizsgálat összefoglalása • A férfiak számára komolyabb védő tényező a házasság, • A szingliség legalább olyan veszélyeztető faktor, mint a dohányzás, • És súlyosabb, mint az elhízás, alkohol

 9. A válás súlyos kockázati szerepe • A legújabb amerikai hosszú távú követéses vizsgálat eredményei szerint, az elvált férfiak 2.37-szer, az elvált nők kétszer nagyobb valószínűséggel haltak meg 1941 és 2006 között, mint a házas társaik. • Ez a különbség szignifikáns maradt akkor is, ha az adatokat az ismert kockázati tényezők szerint korrigálták, bár a házasok között a különböző önkárosító magatartási formák (dohányzás, kóros alkoholfogyasztás) is jelentősen ritkábbak. Dupre, M.E., Beck, A.N., Meadows, S.O. (2009): Marital trajectories and mortality among US adults. American Journal of Epidemiology, 170: 546-555.

 10. A válás és a gyermekek: • A válás nagyobb valószínűséggel következik be azok között, akik a házasságkötés előtt már együtt éltek, akiknek nincs gyermekük és akik nem vallásosak. • Magyarországon a felbomló házasságok 60 %-ában van kiskorú gyermek. Ez közel 660 000 gyermeket, félmillió családot és összességében mintegy 1,2 millió embert érint. Ez az ország legnagyobb kisebbsége, mégis a legészrevétlenebbek. • A nagyszülők szerepe meghatározó lehet a gyermekek lelki egészségének megőrzésében.

 11. Hungarostudy országos reprezentatív felmérések A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett Hungarostudy 1988: 20.902 személy Hungarostudy 1995: 12.463 személy Hungarostudy 2002: 12.640 személy Keresztmetszeti, hosszmetszeti összefüggések

 12. A Hungarostudy Epidemiológiai Panel • 2002-ben 12.640 embert kérdeztünk ki, közülük 2006-ig 4689 személyt sikerült újra kikérdezni, 322 ember halt meg az újból felkeresettek közül. • A fenti 5011 személy közül a 2002-ben 40-69 éves korosztályt vizsgáltuk, 1130 férfit és 1529 nőt • A 2002-ben 40-69 éves korosztályból 99 férfi (8.8%), és 53 nő (3.6%) halt meg 2006-ig

 13. Statisztikai módszer • Logisztikus regresszió elemzés alapján odds ratiokat (OR), kockázati arányokat számoltunk, • majd az összefüggéseket kontrolláltuk életkor, iskolázottság, dohányzás, alkohol abuzus és BMI szerint Kopp MS, Skrabski Á, Székely A, Stauder A, Redford W. (2007) Chronic stress and social changes, socioeconomic determination of chronic stress, Annals of New York Academy of Sciences 1113: 325-338. Kopp MS, Skrabski Á, László KD, Janszky I (2011): Gender patterns of socioeconomic differences in premature mortality: Follow-up of the Hungarian epidemiological panel, Int J Behav Med, 18, 22-34.

 14. Szignifikáns veszélyeztető faktorok életkor, iskolázottság, dohányzás, alkohol abúzus és elhízás szerinti kontroll után (40-69 évesek 2002-ben)

 15. A jó házasság és a gyermekkel való jó kapcsolat a hosszú élet titka • A Hungarostudy 2006 követéses vizsgálatunk eredményei szerint: • a házas férfiak háromszor nagyobb valószínűséggel élik meg a 69. évüket, mint a magányosak, • a jó házasság ötszörös védettséget jelent abban az esetben is, ha az adatokat az ismert egyéb tényezők- iskolázottság, dohányzás, kóros alkoholfogyasztás, elhízás- szerint korrigáltuk. • a gyermekkel való jó kapcsolat szintén igen komoly egészségvédő tényező, a férfiak esetében négyszeresére növeli a 69. év túlélésének valószínűségét. • A nők esetében a jó családi kapcsolatok hétszeres túlélési valószínűséggel járnak együtt, de közöttük az egyik kapcsolat zavarát bizonyos szintig pótolni tudják más jó kapcsolatok.

 16. A nemek közötti kölcsönhatás jelentősége: • A nők anyagi helyzettel való elégedetlensége fontosabb veszélyeztető faktor a férfiak számára, mint a férfiak saját elégedetlensége ( a nők a család, a férfiak saját anyagi helyzetüket veszik alapul) • Kopp MS, Skrabski Á, Kawachi I, Adler NE (2005) Low socioeconomic staus of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality, J. Epidemiology and Community Health, 59,675-678. • A nők iskolázottsága igen fontos védőfaktor a férfiak részére

 17. Nők szerepe a középkorú férfiak életkilátásaival kapcsolatban: Korrelációs együtthatók, középkorú férfiak halálozása

 18. Lelki egészség és a korai halálozás kockázata (OR) az életkor, iskolázottság, dohányzás, alkohol abúzus és elhízás szerinti kontroll után (40-69 évesek 2002-ben)

 19. A bizalom pszichofiziológiája, protektív szerepe: • Oxitocin központi szerepe- • S Knox, SW Porges munkássága • abizalom hatásának közvetítésében az oxitocin központi szerepet játszik- krónikus stressz állapot megelőzése-anya-gyerek, intim, bizalomteli testi kapcsolat • Centrális amnesztikus, szorongásoldó, kontrollélményt adó neuropeptid • 1982- A szorongás pszichofiziológiája, Ideggyógyászati Szemle • a feltétlen bizalom- a legfontosabb hosszú távú védőfaktor, centrális amnesztikus, szorongásoldó neuropeptid • Idős korban is ugyanúgy véd!

 20. A társas környezet és az atherosclerosis előrehaladás Watanabenyulaknál (McCabe et al., 2002, Circulation) 33 hím Watanabe, 3 hónapos kortól Háromféle különböző társas helyzet: Bizonytalan (ismeretlen párral 4 óra/nap, minden héten új párral) Stabil (azonos fészskealjból származó párral 4 óra/nap, végig ugyanaz) Izoláció (magányosan a ketrecben, nincs kontaktusa más állattal) 3-tól 7 hónapos korig tartott a vizsgálat BBF_CAD_ICBM2010 23

 21. Az atherosclerosis nagysága a társas környezet függvényében: BBF_CAD_ICBM2010 24

 22. Az emberi partnerek és a Watanabe nyulak baráti interakciói a plazma oxitocin szint emelkedésével arányosak (Grewen et al., 2005) Az oxytocin szint magasabb volt a stabil Watanabe nyulak esetében. BBF_CAD_ICBM2010 25

 23. Korai stressz érzékenység, kötődés alapvető jelentősége • “Szociális stressz modell:”: anya-gyermek kapcsolat, kötődés zavara- a kapcsolati képtelenség, válás, de a munkahelyi stressz hátterében is • “protest, despair, detachment”- sérülékenység fokozódása, “huzalozva” az agyban • Kötődés elmélet- Bowlby, 1969, Hermann Imre, Fónagy Péter- oxitocin jelentősége! • Koragyerekkori kontroll élmények- nagyobb stressz tolerancia- modern gyermeknevelési paradoxon-inadekvát coping

 24. Gyerekkori kontroll élmény • Handling:fokozza a stressz ellenállást • Anyamegvonás, más kontrollálhatatlan stressz fokozza a stressz érzékenységet • Gondoskodó ill szorongó patkányok kölykeinek anyai magatartása • A genetikai adottságok is megváltoztathatóak ha gondoskodó anyához kerül a kispatkány • Embernél- fokozott stressz reaktivitás, depresszió kockázata

 25. A szerelem pszichofiziológiája • A „meglátni és megszeretni” legtöbbször projekció- a biológiai szépítő szemüvegen keresztül irreális képet alakít ki a szerelem tárgyáról, • A fenil-etil-amin nevű „szerelem hormon” az oxitocinnal szemben átmeneti dopamin szint emelkedést vált ki, kábítószerhez hasonló hatása van, ez azonban elmúlik, • Az orgazmus során endorfin szabadul fel, ha mindez nem társul a tartós, kölcsönös bizalommal és elköteleződéssel – oxitocin hatás- könnyen vezet kiábránduláshoz, • A tartós bizalomteli kapcsolat, a gyengédség a szexuális kapcsolat megszünése után is oxitocin felszabadulással jár

 26. A játék fontossága: kreativitás, intimitás képessége • A gyermekkori játék az idegrendszeri- lelki-testi fejlődés, jól-lét, kreativitás, rugalmasság, belső motiváció alapja • Természet közelségének megtapasztalása • Lényegkiemelő készség megtanulása • Kiemelkedően kreatív tudósok példája- tanya, osztatlan iskola- hogy pótolható a modern társadalomban? • Hiánya:unalom, üresség, belső motiváció hiánya, öncélú izgalomkeresés, a kapcsolat építésének képtelensége

 27. Ha a bizalomteli, tartós párkapcsolat, a harmonikus család, a gyermekvállalás egészségvédő, • hogyan teremthetnénk meg ennek a feltételeit a mai magyar társadalomban?

 28. A gender kutatások jelentősége • Szex: biológiai nemi adottságok, nemi hormonok,csak a nők tudnak gyermeket világra hozni, a férfiak gyermeket nemzeni • Gender:társadalmi nem, kizárólagosan emberi jelenség, a társadalmi, kulturális hagyományok, szerepek változásai következtében jellemző társadalmi magatartásunk. Az a helyzet, amibe ösztönös, etológiai örökségünkként hozott nemi adottságaink kerültek a modern társadalomban. A gender kutatások alapvető célja, a nemek közötti együttműködés új formáinak kialakítása az új társadalmi helyzetben. • WHO Gender and health task group

 29. Feminista csapda: • Nem lehet szembeállítani a női és férfi érdekeket • Finnországban a nők kényszerítették ki a férfiakat védő népegészségügyi programot Észak Karéliában - nem akarjuk, hogy a férjeink meghaljanak • a férfiak és a nők ugyanannyi gyermeket szeretnének • Familist szemlélet, nem feminist szükséges

 30. Mit tanulhatunk egymástól? • A nők iskolázottsága védi a gyermekek, férfiak, a család egészségét • A nők sokrétű szerepe a társadalomban kihívás mind a nők, mind a férfiak számára • Etológiai örökség: hímeknél dominanciára törekvés, nőstények a fészek, utódok védelme • Ne a nő legyen jobb férfi, mint a férfiak, hanem kölcsönösen tanuljunk egymástól

 31. Férfi értékrend: • Hierarchiában elfoglalt hely fontossága, lecsúszás, lemaradás, mint krónikus stresszforrás az 1960-as évek óta • Rivalizálás alapvető kockázati tényező • A nők, a szocializáció meghatározó szerepe- anyák, feleségek, élettársak, lánygyermekek • Középkorú férfiak halálozási krízise: ma a 45-49 éves korosztályból kétszer annyian halnak meg, mint a 60-as években • „Pelenkázz, tovább élsz!”

 32. Érdekszövetség helyett az életszövetség lehetősége, szabad választása

 33. A Harmadik Nemzetközi Pozitív Psychológiai Kongresszus. Washington 2004 szept.30 – okt.3 A házasságról John G. Holmes Megfigyelhető, hogy számos házaspár lényegesen kiválóbbnak látja partnerét, mint ahogy mások vagy a partner saját maga látja magát. A partnerüket kiválónak, egyetlennek látják, akinek biztosak lehetnek szeretetében. A partnerre vonatkozó biztonságérzethez a partner pozitív értékelése szükséges. Ez a partner dicséretét, önazonosságának megerősítését vonja maga után.

 34. Az életközösség több mint a két partner külön külön Az életközösség alaki tulajdonságokkal rendelkezik. Az alakpszichológia szerint az alak több mint a részek összege. (Pl.: az autó több mint az alkatrészeinek halmaza.) Mindkét partner a másikat és az általa megvalósuló (külső szemlélő számára hozzáférhetetlen) életközösséget egyszerre tapasztalja és ezt a másiknak tulajdonítja. Ez nem illúzió hanem valóság. A másik által egy magasabb létsík részesévé válik, így a másikmennyei lényként jelenik meg.

 35. A szerelem és az életközösség Jung-i értelmezése A férfiak az animájukat, a nők az animusukat keresik A projekció áldozatainál a szerelem után kiábrándulás A megtalált anima v. animus életközösség alapja lehet

 36. A tartós kapcsolat öt titka (1) teljes elköteleződés, (2) szidalmazás mentes kapcsolat (3)érzelmi áttetszőség, (4) a kedvesség aktusainak folyamatos gyakorlata, a partner folyamatos elismerése (5) kreatív energiák

 37. Teljes elköteleződés „Én Veled akarok tartós kapcsolatban, élni.” Minden pár egyéni formát választ. A kapcsolatot számos öntudatlan belső kötöttség gátolhatja. (Például egy olyan elképzelés, hogy a szülők egyetértése szükséges a párkapcsolathoz, vagy a minták, amelyeket szocializáció során átvettek, előítéletek, többek között a vallásos világnézet vagy a partner származásával kapcsolatban stb.)Újabb elköteleződés szükséges, hogy ezeket a kötöttségeket feltárják és felszámolják.

 38. Szidalmazás mentes kapcsolat A világon senki sem javult meg a szidalmazástól. A szidalmazás oka ugyanis a szidalmazóban van. Minden emberben igen nagy kreatív energiakészletek vannak. Ha ezek elfojtódnak, ez okozza a partner hibáztatását. Elköteleződés szükséges arra vonatkozóan, hogy felelősségre vonás mentes kapcsolatot akarnak a partnerek, miközben a felelősséget felvállalják

 39. Érzelmi áttetszőség El kell érni az érzelmi áttetszőséget, mert ez a tartós, jó kapcsolat – az életszövetség – feltétele. Ez titokmentesség-e? Ha igen, milyen feltételei vannak annak, hogy mindent elmondjunk a partnerünknek? A feltétel: csak úgy szabad kommunikálnunk, ha biztosak vagyunk abban, hogy megértésre találunk.

 40. A partner folyamatos elismerése Allport állítja a fejlett személyiségről, hogy nem szűkíti, hanem bővíti partnere életterét, lehetőségeit, erősíti önazonosságát. Ennek egyik módja a partner pozitív megnyilvánulásainak sorozatos és következetes elismerése. Ez nem általánosságokban történik, hanem a mindennapi részletekben. Annál értékesebb a dicséret, mennél inkább nüánszokat tesz szóvá.

 41. Kreatív energiák Az elköteleződések, újfajta kreatív energiákat szabadítanak fel, ami az egyént és a párkapcsolatot gazdaggá teszi. A jó kapcsolatnak feltétele viszont a kreatív energiák érvényesülése. Érdemes a napot valamilyen kreatív néhány perccel kezdeni. A kreativitás felszabadítása játék, saját spontán tevékenységből származó öröm.

 42. A Harmadik Nemzetközi Pozitív Psychológiai Kongresszus. Washington 2004 szept.30 – okt.3 A pozitív attitűdök Martin E.P.Seligman Csíkszentmi-hályi Mihály • szint A pozitív élmények aránya 70 % • szint Ihletettség (flow) • szint Koherencia, az élet értelme

 43. Az életközösség és a személyiség fejlettsége

 44. Segítség, amire a partnerüktől számíthattak 1988-ban, 1995-ben, 2002-ben a nők a férfiak

 45. A magyarok családbarátok 87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke.(Pongrácz Tiborné)

 46. Miért megy tönkre mégis minden második házasság?

 47. A kapcsolatok vagy fejlődnek, vagy menthetetlenül visszafejlődnek, • Ma a társadalmi kényszer nem tartja össze a kapcsolatokat, • Legalább akkora energiát kellene fektetnünk a kapcsolataink építésébe, mint a hivatásunk, ismereteink gyarapításába!

More Related