Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KANDAN KORKAN DR YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

 2. UNUTMAYALIM !!! AMCA,DAYI,ARKADAŞ KARDEŞ VS,VS. YANLIŞ BİR LİSE 4 YILAYANLIŞ BİR MESLEK 40 YILA MAL OLUR

 3. İYİ BİR ÜNİVERSİTEYE GİRMEK İÇİN, İYİ BİR LİSE...

 4. TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ • Fen Liselerine, • * Sosyal Bilimler Liselerine, • * Anadolu Liselerine, • * Anadolu Teknik Liselerine, • * Anadolu Meslek Liselerine, • * Anadolu Öğretmen Liselerine, • * Anadolu İmam Hatip Liselerine, • * Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liselerine, • * Adalet Meslek Liselerine, • * Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liselerine, • Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine • Denizcilik Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi • Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi • Anadolu Ticaret Meslek Lisesi • Spor lisesi ve Güzel sanatlar lisesi

 5. GERÇEKÇİ OLMAK GEREK • Öğrencinin tercihlerinde belirteceği programlar kendi gerçeklerine uygun olmalı. • Yok babam şunu istiyor, annem bunu istiyor, falanca şu LİSEDE okuyor, filanca LİSE daha popüler... vs. gerekçelerle kendi gerçeklerinden uzaklaştırılmamalı

 6. Sıklıkla Yapılan Tercih Hataları Bilgi sahibi olmadan,tesadüfi tercih Ailelerin baskısı ve istemeden tercih. Arkadaşlardan etkilenerek körü körüne tercih.

 7. Fen Liseleri • İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.

 8. kadıköy Atatürk Fen Lisesi kon:104 taban:492 tavan:497

 9. Sosyal Bilimler Liseleri • Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler.

 10. Anadolu Liseleri • İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir.Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

 11. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri • Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır.Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez.İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4,b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4, c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır.

 12. Spor Liseleri • Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı doksan altıyı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise yirmi dördü geçemez.İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden Beden Eğitimi dersinin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00, c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00,d) Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmış sağlık raporu olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri spor lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır.Kadıköy Ataşehir B.çekmece

 13. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ • AMACI:Okul, lise sonrası üniversite yaşamına hazırlamak ile birlikte aynı zamanda öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarına iyi bir alt yapı oluşturarak öğretmenlik ruhunu ve davranışlarını kazandırmayı amaçlar. • BAŞVURU KOŞULU:8.Sınıf öğrencisi olması ve öğrencinin okuduğu okulun Öğretmenler Kurulu tarafından aday gösterilmesi gerekir. • ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıldır. • DİPLOMA ALANLARI: Sınıf Geçme Sistemi’ne göre öğrencinin 9. sınıfın sonunda seçmiş olduğu alanlara göre değişir. (Fen Bil.-Türkçe Matematik-Sosyal Bil.-Yabancı Dil- Spor-Sanat) • NAKİL: Mevzuatında belirtilen nakil şartları ile birlikte, giriş puanı üstünlüğü ve açık kontenjan bulunması kaydıyla yapılabilir. • ÖĞRENİM BİÇİMİ:Yatılı/Gündüzlü ve karma eğitim veren bir okuldur.

 14. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSELERİ • GEMİ YAPIMI ALANI • DENİZCİLİK ALANI • Denizcilik Alanı Çerçeve Öğretim Programında; • 1. Gemi Yönetimi, • 2. Makine Zabitliği, • 3. Gemi Elektroniği Ve Haberleşme, • 4. Gemi Otomasyonu, • 5. Yat Kaptanlığı, • 6. Balıkçı Gemisi Kaptanlığı, • 7. Su Ürünleri Üretimi

 15. GEMİ YAPIMI ALANI • Çelik Gemi Yapımı • Tekne Ve Yat Yapımı • gemi Tesisat Donatımı • Pendik Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 72 364 • Pendik Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 72 345 • Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 48 348 • Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 48 364

 16. ANADOLU TEKNİK- ANADOLU MESLEK LİSELERİ • AMACI:Okul, öncelikle hayata, mesleğe ve yükseköğretim programlarına öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. • BAŞVURU KOŞULU:Alan/Bölümlerine göre giriş koşullarında farklılıklar olabilmektedir. Aynı zamanda, bu okulların Denizcilik ile ilgili bölümleri, yazılı sınav sonrası mülakat ve beden yeterliliği sınavlarına katılırlar. • ÖĞRETİM SÜRESİ: Teknik Liseler, 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık okullardır. Meslek Liseleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıllık okullardır. • DİPLOMA ALANLARI: Mezun oldukları alan/bölüme göre değişir. • NAKİL: Mevzuatında belirtilen nakil şartları ile birlikte, giriş puanı üstünlüğü ve açık kontenjan bulunması kaydıyla yapılabilir. • ÖĞRENİM BİÇİMİ:Gündüzlü ve karma eğitim veren okullardır. • ÖSS TERCİHLERİ: Mezun oldukları alan/bölüme göre, 2 yıllık ön lisans programları için sınavsız geçiş sisteminden yararlanabildiği gibi, 4 yıllık bazı yükseköğretim programlarını sınırlı da olsa yazabilmektedirler. Bu programlara yerleştirilirken ek puan alırlar.

 17. ANADOLU MESLEK LİSELERİ BÖLÜMLERİ • Ağırlama ve Gıda TeknolojisiBilgisayarBüro Yönetimi ve SekreterlikÇocuk Gelişimi ve EğitimiEl Sanatları ve TeknolojisiFotoğrafçılıkİç Mekan TasarımıResim

 18. Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bölümleri • Alt Yapı• Kalıp• Ayakkabıcılı• Kimya• Bilgisayar (Yazılım)• Konfeksiyon Mak. Bakım Ve Onarım• Bilgisyar (Donanım)• Konfeksiyon• Baskı (Tipo-Ofset)• Kontrol Ve Enstümantasyon Tekno.• Bilgisayarlı Nümerik Kontrol ( Cnc)• Kuyumculuk• Boya-Apre• Kütüphanecilik• Boya Teknolojisi• Lastik Teknolojisi• Cilt Ve Serigrafi• Makine• Çay Teknolojisi • • Makine Ressamlığı• Çinicilik Ve Seramik (Dekorlama)• Matbaa• Çinicilik Ve Seramik (Şekillendirme)• Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşcılığı)• Dekoratif Sanatlar

 19. • Metal İşleri• Deri Konfeksiyon• Mikroteknik• Deri Teknolojisi• Mobilya Ve Dekorasyon• Dizgi• Model• Dokuma• Motor• Döküm• Örme Teknolojisi• Döşemecilik• Plastik İşleme• Elektrik• Proses• Elektronik• Reprodüksiyon Ve Klişe• Elektro Mekanik Taşıyıcılar• Restorasyon• Endüstriyel Elektronik• Sanayi Boya. Uygulama Tekno.• Gıda Teknolojisi• Soğutma Ve İklimlendirme• Grafik• Su Ürünleri• Harita Ve Kadastro • • Telekomünikasyon• Hidrolik Pnomatik Teknolojisi• Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Doğalgaz)• İnşaat (Üst Yapı)• Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat)• İplik• Tesviye• İş Makinaları ( Bakım Onarım)• Tıp Elektroniği• İş Makinaları ( Operatörlük)• Yapı• İzabe• Yapı Ressamlığı 

 20. ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ • Muhasebe Ve Finansman • Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı • Dış Ticaret Ofis Elemanlığı • Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı • Pazarlama Ve Perakende • Satış Elemanlığı • Sigortacılık • Emlak Komisyonculuğu • Bilişim Teknolojileri • Ağ İşletmenliği • Web Programcılığı • Veri Tabanı Programcılığı • Bilgisayar Teknik Servis • Büro Yönetimi Ve Sekreterlik • Yönetici Sekreterliği • Ticaret Sekreterliği • Hukuk Sekreterliği • Tıp Sekreterliği • Ulaştırma Hizmetleri • Lojistik • Elektronik-Elektronik Teknolojisi • Büro Makineleri Teknik Servisi • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi • Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım • Görüntü ve Ses Sistemleri

 21. Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri • Acil Tıp TeknisyenliğiAnestezi TeknisyenliğiDiş Protez TeknisyenliğiHemşirelikLaboratuvar TeknisyenliğiRadyoloji TeknisyenliğiÇevre Sağlığı TeknisyenliğiOrtapedi TeknisyenliğiTıbbi Sekreterlik

 22. Kadıköy • Sultanbeyli • Üsküdar • Ümraniye • Pendik: Ercan Görür Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 48 388

 23. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri • Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün;Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.TUZLA Asım Kibar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

 24. ASKERİ LİSELER VE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU(ALS) • BAŞVURU KOŞULLARI:Sadece erkek öğrenciler Boy-Kilo oranları En fazla16 yaş Okul Bitirme Notu : Askeri liseler 3.50 Astsubay lisesi 3.00 • BAŞVURU ZAMANI:Ocak ve Şubat ayları içerisinde ÖSYM Merkezine başvurabilirler. • SINAV TARİHİ:Nisan ayının 3. haftası Pazar günü • PUAN AĞIRLIĞI:TM ağırlıklı bir değerlendirme yapılır. • SORU SAYISI:100 • SINAVDA DERS DAĞILIMI:Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler • SÜRE:120 dakika • SINAVI YAPAN KURUM:ÖSYM • HANGİ OKULLARI TERCİH EDEBİLİRLER? İst. Kuleli Askeri Lisesi Bursa Işıklar Askeri Lisesi İzm. Maltepe Askeri Lisesi Ank. Bando Astsubay Lisesi • YAZILI SINAV AŞAMASINI GEÇENLER: Temmuz ayı içerisinde İstanbul’da diğer aşamaları gerçekleştirirler. Bu aşamalar: Ön Sağlık Muayenesi-Psikoteknik Testi-Sağlık Muayenesi Bedeni Yetenek Sınavı-Mülakat

 25. POLİS KOLEJİ • Ankara ve Bursa’da • Üç aşamalı sınav yazılı, mülakat, performans • Polis koleji mezunları polis akademisine sınavsız girer ve akademi mezunları amir, komser ya da komser yardımcısı olarak başlar.

 26. Mesleki eğitim merkezi • ÇIRAKLIK • KALFALIK

 27. eczacı • Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, • hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle • ilgili araştırmalar yapan kişidir. GİRİŞ KOŞULARI: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Eczacılık” lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak. ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER  Kimya,  Fizik,  Matematik,  Biyoloji. Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

 28. PİLOT • MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER •  Hava Harp Okulu, •  Kara Havacılık Okulu, •  Türk Hava Yolları, •  Türk Hava Kurumu, •  Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu, •  Özel Havacılık Şirketlerİ ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER  Fizik,  Kimya,  Matematik,  Yabancı Dil (İngilizce)

 29. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER •  Pilot olmak isteyenlerin; •  Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı, •  Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen, •  El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen, •  Bedence çok sağlam ve dayanıklı, •  Soğukkanlı ve dikkatli, •  Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan, •  Yükseklik korkusu olmayan Türk Hava Yollarında (THY);Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü ise; Öğrenci Seçme Sınavı'nı (ÖSS ) kazanan öğrencilerden bu bölümü isteyenlere özel yetenek sınavı açmaktadır.

 30. HUKUK • Avukat • hakim • savcı

 31. tıp • Eğitim süresi 6 yıl • Sayısal alanda başarılı olmalı • Yardım mesleği olduğu için yardımsever ve sabırlı kişiler olmalı

 32. Hemşirelik • Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere • bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve • “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında • verilmektedir. ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER Temel Fen Bilimleri.

 33. SOSYAL BİLİMLER • ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER • ULUSLAR ARASI EKONOMİ • HUKUK • PSİKOLOJİ

 34. MÜHENDİSLİK • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ • ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ • SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ • ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ • MİMARLIK

 35. FEN BİLİMLERİ • GENETİK • GIDA MÜHENDİSLİĞİ • BİYOTEKNOLOJİ

 36. GELECEĞİN EKONOMİSİ • TURİZM • BANKACILIK FİNANS • PAREKENDECİLİK • YAPI SEKTÖRÜ