Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIR Fórum – 2014. szeptember 16. OSAP 2014/15 tanévi statisztikák Hosznyák András PowerPoint Presentation
Download Presentation
FIR Fórum – 2014. szeptember 16. OSAP 2014/15 tanévi statisztikák Hosznyák András

FIR Fórum – 2014. szeptember 16. OSAP 2014/15 tanévi statisztikák Hosznyák András

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIR Fórum – 2014. szeptember 16. OSAP 2014/15 tanévi statisztikák Hosznyák András

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FIR Fórum – 2014. szeptember 16. OSAP 2014/15 tanévi statisztikák Hosznyák András

 2. Felvi.hu • 2014.09.12-től folyamatosan frissülnek a 2014/15 őszi statisztika adatai az OSAP felületen • Mi került frissítésre az őszi statisztikához a Felvi.hu oldalon? • OSAP fogalomtár • beszámítási szabályok leírás • előállítási folyamat leírás

 3. Őszi statisztika ütemezése Adatok FIR-ből való áttöltésének befagyasztása 2014.10.31. Kézi adatok megadásának határideje 2014.11.10. Véglegesítő nyilatkozat beküldési határideje 2014.11.17.

 4. 2014/15 őszi (és tavaszi) statisztika Tartalmi, adatlapi és elnevezésbeli módosítások

 5. Évfolyam számítás módosulása • Korábbi kreditarányos évfolyam számítás helyett az aktív képzési időszakok száma alapján történik az évfolyam számítása • Érintett adatlapok: • a04t01, a04t01_ö, a04t02, a04t02_ö • a korábbi évfolyam „VI.” helyett „VI. és több”, illetve az évfolyam „III.” helyett „III. és több” feliratok kerültek az adatlapokra • Az utolsó éves továbbra is kredit alapon számítódik (H0106, H0107)!

 6. Évfolyam definíció • Definíció • meghatározásra kerül a képzéshez kapcsolódóan felhasznált aktív státuszú képzési időszakok száma a statisztikában vizsgált képzési időszakig, beleérte a vizsgált időszakot is. Ez az érték a továbbiakban: AKT. • ha a hallgató képzésén páratlan számú aktív státuszú képzési időszak van, akkor az évfolyam értéke ALSÓ EGÉSZRÉSZ (AKT / 2) + 1. • ha a hallgató képzésén páros számú aktív státuszú képzési időszak van, akkor az évfolyam értéke ALSÓ EGÉSZRÉSZ (AKT / 2). • Ha a hallgató nem doktori képzésen vesz részt, és az évfolyamának értéke nagyobb, mint 6, akkor a VI. és több kategóriába; a a hallgató doktori képzésen vesz részt, és az évfolyamának értéke nagyobb, mint 3, akkor a III. és több kategóriába kerül besorolásra a vonatkozó adatlapokon.

 7. a03t16 adatlap • Az ágazati igények alapján az a03t16 adatlap tartalma bővült új megadandó adatokkal • „Egyéb dolgozók” terminológia használata került bevezetésre

 8. a03t16 adatlap • OEP vagy más egészségügyi ágazati forrásból finanszírozott munkakörben foglalkoztatott egyéb dolgozó • az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) vagy az egészségügyi ágazat más pénzügyi forrásából finanszírozott dolgozó; itt kell szerepeltetni a saját klinikákon és az egyetemi kórházakban, egészségügyi intézményekben dolgozó összes foglalkoztatottat, pl. a szakorvosokat, ápolókat, de a rezidens orvosokat is, valamint a segédszemélyzetet is • Közgyűjteményi munkakörben foglalkoztatott egyéb dolgozó • a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján közgyűjteményi munkakörben foglalkoztatott, pl. könyvtáros, levéltáros, stb.

 9. a03t16 adatlap • Köznevelési munkakörben foglalkoztatott egyéb dolgozó • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a saját bölcsődében, óvodában, általános iskolában vagy középiskolában foglalkoztatott, pedagógus és nem pedagógus munkakörben lévő dolgozó; a köznevelési intézmény lehet gyakorló vagy nem gyakorló intézmény is • Egyéb munkakörben foglalkoztatott egyéb dolgozó • olyan egyéb dolgozó, aki semmilyen más munkaköri kategóriába nem sorolható be, azaz nem oktató, nem kutató, nem tanár, nem OEP vagy EÜ finanszírozott, nem köznevelési és nem közgyűjteményi munkakörben vannak

 10. a03t20 adatlap • Az egyéb szálláshelyen (ESZ) kollégiumi tagsági jogviszonnyal bejelentett hallgatók az a03t20-as adatlapra kerülnek besorolásra

 11. Oktatók, tanárok, kutatók • A korábbi „oktatói” megnevezés minden adatlapon „oktatói és tanári” megnevezéssé változott • Érintett adatlapok • a01t25, a02t23 és a03t27 • a03t15 • a03t18

 12. a04t05 adatlap • Az adatlapon korábban „ebből felsőfokú szakképzettséggel rendelkező” felirat helyett „ebből FOKSZ, FSZ képzésben végzett” felirat kerül feltüntetésre, ugyanazon tartalommal

 13. Véglegesítő nyilatkozat • Az őszi statisztika esetében a véglegesítő nyilatkozat (aláíró fedlap) tartalmazni fogja az egyes STATK és STATT hibák számosságát is hibakódok szerinti bontásban

 14. 2014/15 őszi (és tavaszi) statisztika Funkcionális módosítások

 15. Összes adatlap PDF • Módosítások (visszamenőlegesen is!) • kiszűrésre kerültek a korábbi üres adatlapok • nagy intézmények esetében letöltési idő javítása • kari szinten is letölthető lesz az összes adatlap kar nélküli intézmény karral rendelkező intézmény

 16. Kézi adatok importálása • Kézi adatok megadása importálással a teljes intézményre megoldható, nem csak kari szinten • A szervezet oszlopban adható meg, melyik karra vonatkozik a betöltendő adat • A megadott érték az „Intézményi hierarchia”fában vagy kézi adatok esetében a kari választó legördülő menüben is látható formátum legyen

 17. További módosítások • Üres adatlapok publikálása az OSAP felületen • 2013/14 ősz, 2013/14 tavasz, 2013 végzettség • 2014/15 ősz, 2014/15 tavasz, 2014 végzettség • Véglegesítés után már nem fog módosulni a felületen a frissítés dátuma

 18. 2014 évi oklevél statisztika Tartalmi és adatlapi módosítások

 19. a04t13 és a04t13_ö adatlap • A korábbi „Záróvizsgán megjelent” fogalom visszavezetésre kerül • Két oszlop kerül kialakításra a 2013. évi „Sikeres záróvizsgát tett” helyett • Záróvizsgán megjelent • Ebből sikeres (záróvizsgán megjelentekből) • Fontos kiemelni, hogy képzéshez kapcsolódó kimeneti vizsgák esetében a nem sikeresek jelentése is szükséges a FIR-be!

 20. Köszönöm a figyelmet!