1 / 14

K árpátok H atármenti G azdaságfejlesztési Sz övetség

K árpátok H atármenti G azdaságfejlesztési Sz övetség. Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18., Pf. : 8. Tel: + 36-47/523-080, Fax: + 36-47/322-919. E-mail: zrva@ axelero .hu.

kelii
Télécharger la présentation

K árpátok H atármenti G azdaságfejlesztési Sz övetség

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18., Pf.: 8. Tel: +36-47/523-080, Fax: +36-47/322-919. E-mail: zrva@axelero.hu

 2. Közép-Kelet-Európában egymás mellett elhelyezkedő országok (Magyarország, Szlovákia és Ukrajna) közös hármashatármenti területei hasonló földrajzi, gazdasági adottságokkal bírnak. • A fővárosoktól való távolság a korábbi évtizedekben is olyan irányba hatott, hogy az itt élő emberek sokkal intenzívebben keresték kapcsolataikat az élet minden területén - gazdaság, kultúra, oktatás, művészet. • Elősegítette ezt az a tény is, hogy az I.világháborút követő határvonások következtében a határok erőszakos megvonásával az évszázados gazdasági, kereskedelmi együttműködési tradíciók megszakadtak. • A térségben a vállalkozói kezdeményezések tipikusan önsegítő jellegűek voltak, nélkülözve mindenféle központi anyagi támogatást vagy irányítást.

 3. A térségben már az1990-es évek elején létrejöttek a helyi közösségek érdekeit szem előtt tartó vállalkozásélénkítő szervezetek, non-profit alapítványi formában: • Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Sátoraljaújhely (Magyarország)1991; • Nagykaposi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Nagykapos (Szlovákia) 1992; • Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Gazdaságirányítási Társaság, Ungvár (Ukrajna) 1993. • A Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetséget 1994-ben a fenti gazdaság- és vállalkozásélénkítő központok hozták létre azzal a céllal, hogy: • az alapítók területein működő vállalkozásoknak közvetlen szolgáltatásokat nyújtsanak, • elősegítsék a régió gazdaságának fellendülését, • a térségbe vonzzák a befektetéseket és előmozdítsák a szabad piac elveinek elfogadását az érintett országok között.

 4. A Hármashatármenti Gazdasági Együttműködés Stratégiai Programja földrajzilag meghatározott területre irányul mely magában foglalja: • Északkelet-Magyarországon a Zemplén térségét (Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja), • Kelet-Szlovákia Magyarországgal határos térségeit (Királyhelmec, Nagykapos, Terebes és Nagymihály), • Ukrajnában Kárpátalja Ungvári és Beregszászi járásait.

 5. Hármashatármentirégió térképe

 6. HÁRMASHATÁRMENTI PROGRAM • Az együttműködés gazdasági alapjainak erősítése, versenyképes árualapok mennyiségének növelése: • kis és középvállalkozások fejlesztése, • vállalkozások innovációs képességének erősítése, • termékek és szolgáltatások piacra juttatásának segítése. • A gazdasági együttműködés fizikai feltétel-rendszerének összehangolt javítása: • a határátjárhatóság, közlekedési feltételek javítása, • logisztikai tevékenység fejlesztése, • üzleti-pénzügyi kooperáció fejlesztése.

 7. Az együttműködő határmenti térségek tőkevonzási képességének javítása: • vállalkozási övezet(ek) kialakítása (vállalkozási övezet kialakítására társaságok létrehozása a három országrészben), • ipari / tudományos parkok létesítése, • vámszabad területek (punto franco) fejlesztése. • A hármashatármenti együttműködés informatikai és marketing szempontú fejlesztése: • regionális vállalkozói információs adatbázis kialakítása, • informatikai adatcsere rendszerének létrehozása, • regionális marketing (PR) tevékenység fejlesztése.

 8. Határmenti gazdaságfejlesztési programok koordinálása, kidolgozása: • határmenti gazdasági övezetek kialakítása, • határátjárhatóság javítása. • A határmenti vállalkozások segítése inkubációs programokkal - határmenti információs irodák: • Sátoraljaújhely • Ungvár • Nagykapos • Királyhelmec

 9. Szolgáltatások • Információ => háromnyelvű adatbázis • Kárpátok Gazdasági Szemle háromnyelvű hírlevél • Partnerkeresés – közvetítés • Referencia TV ajánló műsor • Vállalkozói oktatás • Rendezvények • Vásárok, üzletembertalálkozók • Nemzetközi konferenciák

 10. Hármashatármenti gazdasági együttműködés fejlesztése és szervezeti centrumai Ipari és kereskedelmi vámszabad- területek Vállalkozási Övezet (KFT) Marketing Centrumok (KFT) Gazdaság- és Vállalkozás- fejlesztési Szervezetek Fóruma Ipari parkok Egyesülete (KFT) Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség Innovációs (technológiai) központok (KFT) Inkubátorházak Egyesülete Logisztikai (Szállítmányozási) Bázisok Szövetsége Trilateriális bankközi együttműködés (off shore) Oktatási központ Népfőiskolai Egyesület (v. Alapítvány)

 11. Létesítmény szervezet Magyarország Szlovákia Ukrajna Vállalkozási Övezet Kft. Sátoraljaújhely Záhony Nagykapos Királyhelmec Ungvár Ipari és kereskedelmi vámszabad területek Sátoraljaújhely Dámoc Sárospatak Tőketerebes Mátyóc Dobra Ungvár Munkács Beregszász Gazdaság és vállalkozásfejlesztési szervezetek Sátoraljaújhely Záhony Nagykapos Tőketerebes Nagymihályi Királyhelmec Ungvár Munkács Beregszász Inkubátorházak Sátoraljaújhely Záhony Nagykapos Nagymihályi Királyhelmec Ungvár Munkács Beregszász Oktatási, átképzési központok Sátoraljaújhely Sárospatak Nagykapos Királyhelmec Nagymihályi Ungvár Beregszász A fejlesztési programban ajánlott, az együttműködés fejlesztését szolgáló szervezeti centrumok kialakítása

 12. Létesítmény szervezet Magyarország Szlovákia Ukrajna Marketing centrumok Sátoraljaújhely Királyhelmec Ungvár Ipari parkok Sátoraljaújhely Sárospatak Záhony Szerencs Nagymihályi Királyhelmec Nagykapos Tőketerebes Ungvár Munkács Beregszász Innovációs központok Sátoraljaújhely Királyhelmec Ungvár Logisztikai központok Sátoraljaújhely Dámoc Záhony Tiszacsernyő-Dobra Felsőnémeti Mátyóc Ungvár Csap Bankközi együttműködés Sátoraljaújhely Záhony Tőketerebes Nagymihályi Királyhelmec Ungvár A fejlesztési programban ajánlott, az együttműködés fejlesztését szolgáló szervezeti centrumok kialakítása

 13. A program megvalósítása Szövetség 1994-es megalakulása óta a benne résztvevő szervezetek vezetőinek és a Tanács tagjainak folyamatos koordinációjára építve végzi munkáját. A vállalkozásfejlesztési alapítványok vezetői által kidolgozott éves munkaprogramot a KHGSZ Tanácsa fogadja el. A 12 tagú Tanácsban az alapító vállalkozásfejlesztési szervezetek vezetői mellett elkötelezett térségi polgármesterek, vállalkozók foglalnak helyet, akik a koordinált programok tervezésében, végrehajtásában egységesen lépnek fel.

 14. Carpathian Borderegion Economic Development Association Chairman Vice-Chairman Association Council Main Program Manager Slovakian Council Hungarian Council Ukranian Council National Center Local Coordinator National Center Local Coordinator National Center Local Coordinator

More Related