1 / 11

פעילות המזכירות 2010 2011 2012

פעילות המזכירות 2010 2011 2012. בשלוש השנים הנ"ל הארגון קיבל ניהול תקין מרשם העמותות. ימי עיון :. בשנת 2010 הופקו 10 ימי עיון בשנת 2011 הופקו 13 ימי עיון בשנת 2012 הופקו 7 ימי עיון. סה"כ בקדנציה הנוכחית הופקו 30 ימי עיון. התקבלו לארגון :. בשנת 2010: 17 חברים חדשים

Télécharger la présentation

פעילות המזכירות 2010 2011 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. פעילות המזכירות 2010 2011 2012

 2. בשלוש השנים הנ"ל הארגון קיבל ניהול תקיןמרשם העמותות.

 3. ימי עיון : בשנת 2010 הופקו 10 ימי עיון בשנת 2011 הופקו 13 ימי עיון בשנת 2012 הופקו 7 ימי עיון סה"כ בקדנציה הנוכחית הופקו 30 ימי עיון

 4. התקבלו לארגון : בשנת 2010: 17 חברים חדשים בשנת 2011: 24 חברים חדשים בשנת 2012 11 חברים חדשים סה"כ בקדנציה הנוכחית התקבלו 52 חברים חדשים

 5. ישיבות מזכירות: בשנת 2010 התקיימו 7 ישיבות מזכירות בשנת 2011 התקיימו 6 ישיבות מזכירות בשנת 2012 התקיימו 7 ישיבות מזכירות סה"כ בקדנציה הנוכחית התקיימו 20 ישיבות מזכירות

 6. הוקם אתר אינטרנט שמשמש ככלי עזר למנהלי תחבורה

 7. פעילות בוועדות הכנסת (כלכלה וכספים) בשנת 2010: 1. תקנה 07/07- יבוא חלקי חילוף תחליפים – התקנה אושרה ב- 2088 ומשמעותה שכל חלק חילוף חליפי שמיובא, יפוקח ויאושר ע"י משרד התחבורה. 2. שווי שימוש לרכב והצמדה למדד- במטרה לבטל את גזרת הצמדת שווי השימוש למדד והתאמת שווי השימוש לערכו הראלי של הרכב , התאגדנו למאבק משותף עם פורום הייטק ואיגוד קציני בטיחות. 3.רישום מס' ק"מ של הרכב- ביוזמת ארגון מנהלי תחבורה נכנסה לתוקף התקנה המחייבת רישום מס' ק"מ של הרכב במהלך מבחן הרישוי השנתי. 4.חוק גילוי נאות – תמיכה מוחלטת בהעברת חוק גילוי נאות. 5.חוק איסור תיקון כלי רכב בשטחים המוחזקים – תמיכה בעברת חוק איסור תיקון כלי רכב בשטחים המוחזקים (הרשות הפלסטינאית).

 8. פעילות בוועדות הכנסת (כלכלה וכספים) בשנת 2011: • 1.שווי שימוש - בחודש ינואר זימנה ח"כ אורית זוארץ דיון שלא מין המניין של ועדת הכספים • בכנסת ישראל,בנושא בחינה מחודשת של שווי השימוש וביטול הצמדתו למדד והתאמת שווי השימוש • למחיר הראלי של הרכב באותו שנה . • 2.דקלן אוניברסאלי- עמדת הארגון באותה עת הייתה לשמור על מדיניות ההנחות שאנו מקבלים • מחברות הדלק , הכוונה בדלקן אונברסאלי ,שיאפשר לתדלק בכל תחנות הדלק ללא הגבלה לספק מסוים, • הסליקה תהיה משותפת . • 3. בתאריך 26.10.11 התקיימה ישיבת עבודה של הוועדה ברשותו של • פרופסור זליכה , עיקרי הדברים שהוצגו לוועדה הם : • הפחתת עלות שווי השימוש וביטול ההצמדה והתאמתו לשווי הראלי של הרכב • התנגדות לייבא רכב משומש לארץ . • התנגדות לביטול ההנחות לרכישת דלק ע"י ארגונים וחברות גדולות . • הפחתת מיסי הקניה ושווי השימוש על רכב חשמלי בדומה לרכב היברידי. • 4. בתאריך 22.11.11 התקיים דיון בועדת הכלכלה של הכנסת בנושא "נגישות לדיווח של נהיגה • מסוכנת בחברות " ע"י ח"כ זאב ביילסקי וח"כ חמד עמאר . • לקראת הדיון ארגוני התחבורה הגישו נייר עמדה לח"כ זאב ביילסקי.

 9. פעילות בוועדות הכנסת (כלכלה וכספים) בשנת 2012: 30.04.12- התקיים דיון בנושא "מסכנות הועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב. בתאריך 24.07.12 התקיים דיון בנושא נוהל 6. בשנת 2012 התקיימה פגישה ברשות המיסים עם סמנכ"ל רשות המסים ערן יעקוב בנושא הפחתת שווי השימוש לרכב חשמלי בדומה להפחתה ברכבים היברידיים, במגמה לעודד את משתמשי הקצה בציי רכב להזמין רכבים חשמליים לצורך הקטנת זיהום אויר וחסכון בדלק. התקיימה פגישה משותפת עם השר גלעד ארדן- השר לאיכות הסביבה בשיתוף השר למאבקנו בהפחתת שווי השימוש ברכבים נטולי זיהום אויר.

 10. לימודים : בשנת 2011 : יצרנו קשר עם המכללה לביטחון על מנת לפתוח קורס ייחודי לחוקרי תאונות דרכים קורס זה מוכר ע"י איחוד האירופאי בשנת 2012: נפתחה ההרשמה לקורס חוקרי ומשחזרי ת.ד. לחברי הארגון בהיקף של 352 שעות ובמחיר מיוחד לחברים . עקב כך שלא היו מספיק נרשמים לא נפתח הקורס בסופו של דבר. כמו כן , ניתנה אפשרות מיוחדת לחברי הארגון ללמוד בקורס מיוחד של ארגון "בטרם " , קורס טכנאים לייעוץ התקנת מושבי בטיחות לילדים ברכב. גם קורס זה לא נפתח . כרגע הארגון בודק אפשרות להכשיר מנהלי תחבורה שאינם קציני בטיחות בהשכלתם כקציני בטיחות .

 11. שונות: 1. בשנת 2010 נבחר לארגון לוגו חדש, עדכני ומרענן התואם את מדיניות הארגון ברוח התקופה. 2. המזכירות דואגת לעדכון שותף של חברי הארגון לגבי שינויים והמגמות בענף הרכב בשנת 2012 3. המזכירות הנוכחית דואגת לשיתוף פעולה עם יבואני הרכב והספקים בענף . 4. המזכירות החלה בטיפול מול משרד התחבורה בנושא הכרת מקצוע "מנהל תחבורה " ע"י משרד התחבורה כאחד ממקצועות התחבורה המוסמכים (התקיימה פגישה בתאריך 02.09.12)

More Related