Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REZULTATY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2004 - 2006 W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
REZULTATY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2004 - 2006 W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3

REZULTATY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2004 - 2006 W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3

88 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

REZULTATY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2004 - 2006 W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REZULTATY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2004 - 2006 W RAMACH DZIAŁAŃ 1.2 i 1.3 SPO RZL W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 2. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY- ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICHWYDATKOWANIE ŚRODKÓW EFS

 3. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY- ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICHWYDATKOWANIE ŚRODKÓW EFS W DZIAŁANIU 1.2

 4. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY- ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICHWYDATKOWANIE ŚRODKÓW EFS W DZIAŁANIU 1.3

 5. WYDATKI KWALIFIKOWALNE Całkowite wydatki kwalifikowalne (EFS + budżet) na projekty realizowane w latach 2004-2006 wyniosły 76 758 497,35 zł, w tym: w ramach Działania 1.2: 46 313 621,48 zł, w ramach Działania 1.3: 30 444 875,87 zł. Około 42% stanowią wydatki poniesione w 2006 roku.

 6. LICZBA ODBIORCÓW WSPARCIA (BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH) W LATACH 2004 - 2006 Liczba osób objętych wsparciem w ramach SPO RZL w woj. świętokrzyskim od początku realizacji Programu do końca 2006 roku wyniosła 28 763, w tym:17 482 osoby w ramach Działania 1.211 281 osób w ramach Działania 1.3

 7. LICZBA ODBIORCÓW WSPARCIA (BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH) W LATACH 2004 - 2006

 8. LICZBA ODBIORCÓW WSPARCIA (BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH) W ROKU 2006 Liczba osób objętych wsparciem w ramach SPO RZL w woj. świętokrzyskim w roku 2006 wyniosła 10 526, w tym:6 929 osób w ramach Działania 1.23 597 osób w ramach Działania 1.3

 9. STRUKTURA ODBIORCÓW WSPARCIA(BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH) W ROKU 2006

 10. RODZAJE REALIZOWANEGO WSPARCIA

 11. WYBRANE KATEGORIE WSPARCIAPOMOC W POSZUKIWANIU PRACY W LATACH 2004 2006 Pomoc w poszukiwaniu pracy w latach 2004-2006 objęła ogółem 24 122 osoby, w tym:14 683 osoby w ramach Działania 1.29 439 osób w ramach Działania 1.3W zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy realizowano doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, przy czym te same osoby mogły uczestniczyć w jednej lub w obu formach pomocy.

 12. WYBRANE KATEGORIE WSPARCIA (c.d.) SZKOLENIA i SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIEW LATACH 2004-2006

 13. WYBRANE KATEGORIE WSPARCIA (c.d.) PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE I DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJW LATACH 2004-2006

 14. WYBRANE KATEGORIE WSPARCIA (c.d.) STAŻE ZAWODOWEW LATACH 2004-2006 Staże dotyczyły tylko beneficjentów ostatecznych w ramach Działania 1.2Liczba osób objętych tym rodzajem wsparcia w ramach SPO RZL w woj. świętokrzyskim w roku 2006 wyniosła 4 869, a od początku realizacji Działania (lata 2004-2006) 11 692.

 15. REZULTATY SZKOLEŃ I STAŻYW LATACH 2004-2006 Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy dzięki wsparciu w ramach projektów realizowanych w woj. świętokrzyskim w latach 2004-2006 podnieśli swoje kwalifikacje (świadectwo, dyplom, zaświadczenie) wyniosła 16 670, w tym:11 867 osób w ramach Działania 1.2 (staże i szkolenia)4 803 osoby w ramach Działania 1.3 (szkolenia i przygotowanie zawodowe)