Download
nya m jligheter banav g i v st roger smedberg m tningsansvarig banav g i v st n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nya möjligheter.. BanaVäg i Väst Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nya möjligheter.. BanaVäg i Väst Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst

Nya möjligheter.. BanaVäg i Väst Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst

228 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nya möjligheter.. BanaVäg i Väst Roger Smedberg Mätningsansvarig BanaVäg i Väst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nya möjligheter..BanaVäg i VästRoger SmedbergMätningsansvarigBanaVäg i Väst

 2. Vem är Roger Smedberg • Född 1954 • Började 1970 med att vässa stakkäppar • Har arbetat i ABV, SIAB samt ett byggserviceföretag i Gbg • Startade egen verksamhet 1986 • Stora infraprojekt sedan 1993 • Har varit mätansvarig i BVIV sedan 2003

 3. 75 km dubbelspår, med 6 st pendeltågsstationer, ca 5200 m tunnel, och 10 broar, dessutom en fyrfilsväg med 28 broarAllt för det till en paketkostnad på ca 14 miljarder

 4. Trafikpl Surte Norra

 5. Allt ska vara färdigt samtidigt……….Dec 2012

 6. Ca 200RTK- enheter

 7. Standardutrustning…..?

 8. Svårigheter…….? Man kan med fog säga att det funnits problem att hantera.

 9. Strandnära …..

 10. KC-installation påverkar järnvägen

 11. KC-utsättning enligt väl utprovad metod….Med känt resultat…..eller okänt…..

 12. Nära till kommunikationer…

 13. Varför Pa –NRTK…? • Bättre maskinutnyttjande • Oberoende av fasta brukspunkter • God kontroll på kvaliteten • Monitorering via webben • Snabb igångsättning • Ökad säkerhet mot allvarliga mätfel • Enkelt handhavande • Focus på produktion • Anslutningspunkter via beräkningstjänsten

 14. Det negativa…… • Inga egentligt negativa synpunkter, om man jmf med egen fast referensstation. Dock bör nämnas några saker att tänka på: Kontroller mot anslutningspunkter måste ske vid inmätning, framförallt med avseende på höjd Medelvärdesbildning vid noggrann inmätning Planering vid tex bärlagerjustering

 15. Spårbyggnad med RTK

 16. RTK ökar effektiviteten….?

 17. GNSS styrning, används nu av samtliga KC-entreprenörer

 18. Utveckling i projektet • ANSLUTNINGSPUNKTER med beräkningstjänsten • RTK INMÄTNING av övriga objekt, vid spårentreprenader • Testmätningar med RUFRIS ( Realtids Uppdaterad FRI Station )

 19. Anslutningspunkter • BanaVäg i Väst har fått dispens för att etablera anslutningspunkter baserade på SWEPOS beräkningstjänst. • Dispensen är ett pilotprojekt för att utvärdera möjligheterna med en sådan metod. • Fördelar är : • Mycket snabb etablering av punkter • Kräver lite resurser • Samtliga aktörer etablerar punkter med samma system ( Pa-NRTK) • Beräkning utförs med verifierat program

 20. Anslutningspunkter • Nackdelar: • Beräkning av endast 1 pkt / gång • Inga baslinjeberäkningar • Utveckling pågår, så att flera punkter ska kunna beräknas samtidigt, med baslinjeberäkning

 21. RTK inmätning av övriga objekt i spårentreprenader • Projektet har sökt dispens för att flytta objekt i gruppen spåranläggning till gruppen övriga objekt. • VA-objekt • Kanalisation • KTL-fund • Teknikhus • m.m….. • Vilket innebär att RTK kan nyttjas för inmätning av dessa objekt

 22. RUFRIS ( RealtidsUppdaterad FRI Station ) • BVIV har deltagit vid utvecklingen av metoden RUFRIS • BVIV har bidragit med jmf mätningar i skarp miljö Metoden innebär att inmätning av ex. spår kan ske utan föregående etablering av fasta punkter Fördelar: Snabb uppstart av inmätning, ingen nymätning av bef. stompunkter Ingen påverkan av rörelser i marken, inga markeringar i mark Flexibel placering av station, då sikthinder dyker upp

 23. Vad är RUFRIS..? • En metod för att utföra inmätningar utan att etablera fasta stompunkter • Att med Pa-NRTK direkt i fält uppdatera stationen som man använder för inmätningen • Varje detaljpunkt bidrar till en förbättrad noggrannhet på stationen • Detta ger i sin tur en succesiv förbättring av hela inmätnngen