Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Tecrübe: Vahiy’den sonraki en kesin bilgidir. Bu metod , Kur’an eğitimi konusunda PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Tecrübe: Vahiy’den sonraki en kesin bilgidir. Bu metod , Kur’an eğitimi konusunda

“ Tecrübe: Vahiy’den sonraki en kesin bilgidir. Bu metod , Kur’an eğitimi konusunda

292 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

“ Tecrübe: Vahiy’den sonraki en kesin bilgidir. Bu metod , Kur’an eğitimi konusunda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KUR’AN ÖĞRETİMİNDE METOD HATALARI,EKSİKLİKLER VE ÇÖZÜM YOLLARIİbrahim TUNÇ / Başimam -HatipYenibosna Selçuk Hatun Camii

 2. VUSULSÜZLÜĞÜMÜZ USULSÜZLÜĞÜMÜZDENDİR. “Tecrübe:Vahiy’den sonraki en kesin bilgidir. Bu metod, Kur’an eğitimi konusunda 15 yıldır üzerinde çalışılmış ve 5 yıldır yüzlerce hoca tarafından binlerce öğrenciye başarıyla uygulana gelmiş tecrübe mahsülüdür.

 3. HAFTA SONU ÖĞREN ÖMÜR BOYU OKU !

 4. Bu bir şahıs değil, sistem başarısıdır. Bu sistemi uygulayan yüzlerce hocamız olumlu sonuç almıştır. Şimdi A dan Z ye sistemin detayları aktarılacaktır. Usul Esastan Önce Gelir

 5. Harflerin dizilişi görsel hafıza açısından büyük önem taşır.Öğrenmeyi kolaylaştırır. Dökümanların tamamına www.elif-ba.orgsayfasından ulaşabilirsiniz.

 6. MOTİVASYON: Öğrencilerin Kur'an okumaya geçme heyecanlarının canlı tutulması gereklidir. Hz. Peygamberin şu hadisi bizim rehberimiz olmalıdır: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

 7. Usul Esastan Önce Gelir Kur’an-ı Kerim’i okumayı bilen Kur’an-ı Kerim’i başkasına öğretir algısı yerleşik hal almıştır. Halbuki eğitimdeUsul esastan önce gelir. aslolan bilmek ve Usul/metottur. Kur’an Eğitimi verecek olan kişilere biz sadece Kur’an okumayı ve tecvidi öğretiyoruz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğretme teknikleri usul/metod İmam-Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakültelerinde ders olarak öğretilmelidir

 8. Harflerin elif, ba, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa ağırlık verilmeli -İlk derste grup harfler yan yana olması -Harflerin önce sadece bir şeklinin öğretilmesi Yuvarlaş şekil göz için önemlidir. Ve yuvarlak eşit ve simetriktir. Algılamayı kolaylaştırmak için Benzetme, Gruplama, Renk, Simetri, Fotografik hafıza teknikleri vb. özelliklerden yararlanılmıştır. Lam-Elif alfabeye ek olduğundan ekler araya değil sona yapılmıştır Kalın harflerin ezberlenmesi için: -Kalın dan Kaf -Badem gözlü olanlar -kalanlar noktalı ve boğazdan çıkar

 9. Harfleri isimlerini ve resimlerle öğretmek Harflerin tanınması olan ilk ders ElifBâ’nın en önemli dersidir. Harflerin şekillerle tanınıp hafızada kalması için özel bir çalışma yapılmıştır. Benzer çalışmalarda harflerin isimlerinde resmin ilk harfi ile harfin isminin ilk harfi eşleştirilmeye çalışılmıştır. Bizim çalışmamızda ise isimle beraber nesnenin resmi ile de bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Mesela mevcut bir çalışmada Nun Harfinde Nene nin N si denmiştir.Biz ise Nal’ın N si diyoruz yani isimde şekilde Nun’a benziyor.Her harfte bu hususu İsim-cisim çağrışım tablosu çalışmamızla gerçekleştirmeye çalıştık.

 10. Yazarak çalışma metodu kalıcı bir öğrenim için vazgeçilmezdir • Harflerin üzerinden geçerek yazdırmak daha kolay öğrenilmesini sağlar.

 11. Elif-bâ okuturken harflerin mahreç ve telaffuzlarının düzgün kavratılması için her dersi hocanın seslendirmesi zaruridir. Hocanın seslendirdiğini öğrencilerin tahtada görmesi de bir o kadar önemlidir.Kur’anın en çok öğretildiği bir mekan olarak Cami gibi ortamlarda projeksiyon imkanı kısıtlı olmakta ve tahtaya yaz-sil yerine posterler asılarak dersin işlenmesi eğitimcilere büyük kolaylık sağladığı gibi zaman kazandırmakta ve eğitimde de başarı sağlamaktadır. Kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlanmakta buda 6 tane harf temelinde sınırlı kelime üretilmesine sebebiyet vermektedir.veya uydurma kelimeler oluşturulmaktadır. Bu çalışmada Kelimelerin tamamı Kur’an’dan seçilmiştir. Posterlerle Bütün öğrencilere aynı elif-bâ okutulmuş olmaktadır. Tüm derslerin öğretiminde aynı sistemi kullanılmaktadır.

 12. Harflerin isimleri üzerinde uzun süre çalışmak esre ve ötrede bölümünde verilen misallerin hepsi aynı vezinde verilmesi yerine harflerinin farklı harekelerle okunuşlarının yer aldığı kelime grupları sunulmalıdır. 2.derste fetha bölümünde seçilen 12 kelimede 28 harfin tamamı kullanılmış olup kelimelerin ilk harfleri ses benzerliği olan harflerden oluşturulup renklendirilerek muhakeme gücü oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca üstün bölümündeki kelimelerde 28 harfin hepsi bulunduğu için harflerin harekesi kırmızı renk yapılmış olup amaç üstün yokmuş gibi Sin, Elif, Lam diye okuyarak harflerin karma tablosu olarak kullanılabilmektir. Esre bölümünde genellikle uygulama, seçilen tüm kelimelerde hareke dizilimi Fetha-kesra-fetha olması öğrenmeyi gölgelemekte ve ritmik ezbere dönüştürmektedir. Bu Elif-Bâ’da tüm hareke kombinasyonu mevcuttur. Damme için de aynı durum vardır.