Download
spora energi v dom cnosti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úspora energií v domácnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úspora energií v domácnosti

Úspora energií v domácnosti

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Úspora energií v domácnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Úspora energií v domácnosti Poďme šetriť elektrinu! Dominika Kubanková

  2. Ako na to? • Správna stratégia je kľúčom k úspechu! • Tá naša pozostáva z 3 metód: • Metóda 1: Vonkajšie a vnútorné osvetlenie • Metóda 2: Prístroje a elektronika • Metóda 3: Vykurovanie a chladenie • Teraz si predstavíme každú z nich.

  3. Metóda 1: Vonkajšie a vnútorné osvetlenie • Využívať viac prirodzeného svetlenia • Používať sviečky • Zdržiavať sa večer spoločne v izbách • Prehodnotiť vonkajšie osvetlenie • Využívať energeticky úsporné žiarovky

  4. Prečo dať žiarovke zbohom? Žiarovka Žiarivka • Výkon: 40W • Životnosť: 1000 hodín • Spotreba za životnosť: 1200 kWh • Spotreba v EUR: 168 € • Cena: 0,50€ • Výkon: 11W • Životnosť: 8000 hodín • Spotreba za životnosť: 352 kWh • Spotreba v EUR: 49,30 € • Cena: 5,00€ Žiarivky sú až 80% úspornejšie! Cena za 1 kWh energie = 0,145 €

  5. Metóda 2: Prístroje a Elektronika • Všetko odpojiť • Znížiť závislosť na spotrebičoch • Nahradiť staré spotrebiče energeticky úspornými modelmi

  6. Porovnanie spotreby energie moderných a starších spotrebičov Na základe uvedených príkladov môžeme konštatovať, že moderné elektrospotrebiče sú oveľa úspornejšie!

  7. Metóda 3: Vykurovanie a chladenie • Používať menej teplej vody • Izolovať svoj dom • Používať striedmo klimatizáciu • V zime udržiavať svoj dom pri nižšej teplote

  8. Použité zdroje • http://www.wikihow.com/Save-Electricity-at-Home • http://www.pixmac.com • http://www.vivo.sk • http://www.uspornaziarovka.sk • www.greenpeace.org

  9. Ďakujem za pozornosť!