Download
ameryka p nocna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ameryka Północna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ameryka Północna

Ameryka Północna

250 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ameryka Północna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AmerykaPółnocna

 2. AmerykaPółnocna • Na półkuli zachodniej leży ląd nazwany Ameryką.Ląd ten dzieli się na dwa kontynenty : Amerykę Północną i Południową.Obszar Ameryki Północnej wynosi ponad 24 mln km².

 3. Ameryka Północna została odkryta przez K.Kolumba. • Amerykę-w odróżnieniu od Starego Świata ,czyli znanych Europejczykom od strażytnościkontentów Europy, Afryki i Azji –nazwano Nowym Światem.Nazwa Ameryka pochodzi od imienia podróżnika Amerigo Vespucciego,który nie tylko badał i opisywał ziemie odkryte przez Krzysztofa Kolumba ,lecz także sam dokonał wielu odkryć .Geograficzna granica między Ameryką Północną i Południową przebiega na obszarze,którego szerokość wynosi tylko 47km .W miejscu tym,zwanymPrzesmykiem Panamskim ,wybudowano Kanał Panamski – główną drogę morską łączącą Ocean Antlantycki,oblewający obie Ameryki ze wschodu,z Oceanem Spokojnym,otaczającym te kontynenty z zachodu.

 4. Ludność • Amerykę Północną zamieszkuje 524 mln ludzi ,co stanowi około 8% ludności świata, głównie biali, czarni i Indianie. Najbardziej zaludnione tereny to: Bermudy i Barbados, a najmniej zaludnione tereny to obszar Grenlandii i Kanada –. Szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności jest fakt, że ogromna powierzchnia kontynentu znajduje się pod wpływem klimatów: polarnego , subpolarnego i umiarkowanie chłodnego, co znacząco ogranicza możliwość trwałego egzystowania człowieka na północy. Kolejnym obszarem o niewielkiej koncentracji ludności są Kordyliery wraz z kotlinami śródgórskimi, a także obszary pustynne i półpustynne. W Ameryce Północnej można również wskazać obszary o wysokiej koncentracji ludności, np. pogranicze kanadyjsko-amerykańskie, północny wschód Stanów Zjednoczonych, niektóre odcinki wybrzeża Oceanu Spokojnego.

 5. Wyspa Wiktorii bermudy

 6. Ameryka Północna leży na półkuli północnej i zachodniej. • Pod względem wielkości Amerykę Północna jest trzecim (po Azji i Afryce) kontynentem na ziemi. Północną i centralną cześć kontynentu zajmują dwa wielkie państwa : Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) i Kanada. Obfituje w liczne wyspy, wśród których jest największa wyspa świata- Grenlandiai Wyspa Wiktorii. Do wielkich półwyspów należą : Labradori Alaska- leżące na północy – oraz Jukatan i Floryda– na południu kontynentu. Wśród cieśnin należy wymienić Cieśninę Beringa i Davisa. Wzdłuż zachodnich wybrzeży rozciąga się potężny łańcuch górski – Kordyliery. Składa się on z kilku równoległych ułożonych pasm górskich. Od wschodu do Gór Skalistych przylegają wyżynne równiny zwane Wielkimi Równinami. Nizina rozciągająca się w środku kontynentu to Nizina Centralna, a na wybrzeża Oceanu Atlantyckiego występują Nizina Atlantycka i zatokowa. Wzdłuż wschodnich wybrzeży rozciągają się stare góry Appalachy. W obniżeniu między Appalachami a Kordylierami płynie najdłuższa rzeka Ameryki Północnej – Missisipi, które największym dopływem jest Missouri. Na granicy Kanady ze Stanami Zjednoczonymi znajduje się pięć wielkich jezior, z których największe –Jezioro Górne - jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie. Między jeziorami Erie i Ontario znajduje się powszechnie znanym wodospad Niagara , którego wody we wschodniej części spadają z wysokość 50 metrów.

 7. Państwa i ich stolice • Meksyk-Meksyk • Stany Zjednoczone-Waszyngton • Kuba-Hawana • Kanada-Ottawa • Jamajka-Kingston

 8. PODSUMUJ • Amerykę Północną nazywa się Nowym Światem. • Kanał Panamski dzieli ląd Ameryki na Amerykę Północną i Amerykę Południową . • W Ameryce Północnej leżą dwa ogromne państwa – Stany Zjednoczone i Kanada. • Linia brzegowa Ameryki Północnej jest urozmaicona wieloma wyspami , półwyspami ,zatokami i cieśninami. • Rdzenną ludność Ameryki stanowią Indianie i Eskimosi, a napływową głownie Europejczycy i Afrykanie.

 9. Krzyżówka O C H I C A G N I A G A R A S E S K I M O I K A N A D A A T L A N T Y K J J A M A K A J U K A T A N F L O R Y D A M I S S I S I P I B A K U

 10. MAMY NADZIEJĘ ŻE WAM SIĘ PODOBAŁO • KONIEC

 11. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=e0u8YRHZi9ohttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=e0u8YRHZi9o