Download
velkommen til hospitalsenheden vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Hospitalsenheden Vest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Hospitalsenheden Vest

Velkommen til Hospitalsenheden Vest

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til Hospitalsenheden Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest

 2. Regionens hospitalsenhederDen altoverskyggende hovedudfordring

 3. Hospitalsenheden Vest Basis inkl. Støttefunktion·akut·kræft·børn·kirurgi·akut ortopæd. kir.·hjerter·endokrinologi·gastro- enterologi·infektions- medicin Basis inkl. Støttefunktion·akut ·urologi·mamma- kirurgi·neurologi·øre-næse-hals·øjne·lungemedicin·nefrologi·reumatologi·hæmatologi • Budget: 1,7 mia. kroner – operationer: 50.000 – ambulante besøg: 330.000 • Sengedage: 190.000 – behandlede cpr-numre: 114.000 – skadestuebesøg: 24.000 Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Ringkøbing Regionshospitalet Holstebro ·medicinsk·ortopæd. dag.kir.·friklinik·røntgen·blodprøver·fys/ergo·jordmoderkonsultation·skadeklinik ·neuro- rehabilitering·røntgen·blodprøver·jordmoder- konsultation·praksislæger ·røntgen·jordmoder- konsultation·praksislæger·sundheds- center·Åkanden Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Tarm Præhospital dækning overalt

 4. Regionshospitalet Herning Hovedfunktioner: Ortopædkirurgi – Kirurgi (ekskl. mammakirurgi) Gynækologi og obstetrik (inkl. komplicerede fødsler) Pædiatri (børnesygdomme) Anæstesiologi Intern medicin Klinisk onkologi - Klinisk biokemi Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi Klinisk fysiologi – Radiologi Arbejdsmedicin Akutafdelingen FAME Særlige funktioner : Akut modtagehospital for særligt syge, uselekterede patienter, kardiologi Stråleterapi i samarbejde med Århus Universitetshospital Hospitalsapoteket – Fysio- og ergoterapi Forskningsenheder inden for Arbejdsmedicin – Kirurgi – Gynækologi – Obstetrik - Kardiologi Døgnåben visiteret skadestue, samt for alle større skader Præhospitalsfunktion med udrykningshold (anæstesisygeplejersker og –læger) Central hospitalsvisitation Antal senge: ca. 280

 5. Regionshospitalet Holstebro Hovedfunktioner: Ortopædkirurgi – Urologi – Kirurgi (mamma) Obstetrik (normale fødsler) – Neurologi Øre-Næse-Hals inkl. høreklinik Oftalmologi (øjenområdet) Anæstesiologi – Intern medicin – lungemedicin Klinisk biokemi – Klinisk immunologi Klinisk fysiologi – Radiologi Patologisk Institut Akutafdelingen FAME Særlige funktioner: Ernæringsenheden Fysio- ergoterapi Kvalitet og Udvikling Forskningsenheder inden for: Intern medicin og Ortopædkirurgi Døgnåben visiteret akutklinik for mindre skader Præhospitalsfunktion med udrykningshold (anæstesisygeplejersker og –læger) Antal senge: Ca. 280

 6. Regionshospitalet Lemvig Hovedfunktioner: Neurorehabilitering (optræning efter apopleksi) Radiologi Klinisk biokemi Særlige funktioner: Jordemoderkonsultation På hospitalet er der placeret en række lægepraksiser Døgndækket præhospitalsudrykning med anæstesisygeplejersker Antal senge: 30

 7. Regionshospitalet Ringkøbing Hovedfunktioner: Ortopædkirurgi (dagkirurgi inkl. varicekirurgi) Intern medicin (selekterede patienter) Klinisk biokemi Radiologi Særlige funktioner: Fysio- og ergoterapi Jordemoderkonsultation Modtagelse af selekterede (visiterede) akutte medicinske patienter kl. 08.00 – 1600 på hverdage Skadestuefunktion  akutklinik (forår 2009) Døgndækket præhospitalsudrykning med anæstesisygeplejersker Antal senge: 23 medicinske (heraf tre til sårpatienter)

 8. Regionshospitalet Tarm Hovedfunktioner: Radiologi Særlige funktioner: Jordemodercenter Sundhedscenter (Ringkøbing-Skjern Kommune) Praktiserende læger Køkkenet Åkanden Døgndækket præhospitalsudrykning med anæstesisygeplejersker Antal senge: 0

 9. Hospitalsledelsen Vest Administrationen Kvalitet og udvikling Kliniske serviceafdelinger Kliniske afdelinger Serviceafdelinger Klinisk Biokemisk Afdeling FAME Arbejdsmedicinsk Klinik Teknisk Afdeling Driftsafdelingen Klinisk Immunologisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling Ernæringsenheden Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Medicinsk Afdeling Røntgenafdelingen Kirurgisk Afdeling Neurologisk Afdeling Nuclearmedicinsk Afdeling Ergo- og fysioterapien Urologisk Afdeling Øjenafdelingen Patologisk Institut Øre-Næse-Halsafdelingen Pædiatrisk Afdeling Hospitalsapoteket Onkologisk Afdeling Jordmodercenter Gynækologisk.-/Obstetrisk Afdeling

 10. Virksomhedsgrundlaget De grundlæggende antagelser

 11. Brændende platforme Enhedsstrategien Økonomi og produktivitet Klar markedsføring Ledelse ud over rampen

 12. Vi klarer os godt 6+2 Blandt de bedste til det meste En ”moden” ledelsesgruppe Masser af solstråler ( vi hører om nogen af dem senere på dagen ) (Nord): Vestenvinden er lejlighedsvis lidt hård