1 / 10

„Lokalny ekorozwój”

w RUMI - Jeśli zdrową żywność jesz, Twoje życie lepsze jest. „Lokalny ekorozwój”. Niezdrowa żywność od dawna jest tematem w wielu krajach na świecie. W Polsce większość uczniów zaczyna dzień szkolny od słodyczy. Uczniowie dzięki temu stają się ospali i nie mają siły i energii.

kiral
Télécharger la présentation

„Lokalny ekorozwój”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. w RUMI - Jeśli zdrową żywność jesz, Twoje życie lepsze jest. „Lokalny ekorozwój”

  2. Niezdrowa żywność od dawna jest tematem w wielu krajach na świecie. W Polsce większość uczniów zaczyna dzień szkolny od słodyczy.

  3. Uczniowie dzięki temu stają się ospali i nie mają siły i energii.

  4. Należy również pamiętać, że źle wpływa to na organizm co powoduje słabsze wyniki w nauce i gorsze samopoczucie.

  5. Jednak gdyby zastąpić słodycze owocami i warzywami???

  6. Uczniowie oczyścilibyorganizm z toksyn, staliby się mniej senni, a ich samopoczucie poprawiłoby się.

  7. Nie należy zapominać o lokalnych producentach zdrowej żywności. Kupno ich produktów przyniesie im zyski, a nam lepsze i zdrowsze życie.

  8. Dlatego pamiętaj !!! Wybieraj owoce i warzywa lokalnych producentów!!!

  9. Dziękuję za uwagę Prezentację wykonał: Rafał Romejko

More Related