Download
gfk supermarktkengetallen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Omzet van supermarkt stabiliseert laatste 3 maanden. Aantal supermarktbezoeken daalt (consument gaan minder snel vreemd) Oranjekoorts op niveau EK 2008 maar blijft nog achter bij WK 2006. Imago EKO/BIO stijgt gestaag en omzet groeit in eerste kwartaal met 11,4%. Consumentenvertrouwen in juni gedaald. • Supermarktomzet: • In mei (wk 18-21) is de supermarktomzet met 0.1% gestegen van 2.48 miljard (mei 2009) naar 2.48 miljard (mei 2010). Ook in maart/april was de omzet van de supermarkten stabiel gebleven. Groei van aantal supermarktbezoeken staat onder druk. • Ondanks de gestegen promotiedruk in 2010 is de omzet in de eerste 5 maanden van 2010 slechts licht gestegen, namelijk met 0.4% van €12,47 miljard naar €12,51 miljard. Het aantal uitgegeven kassabonnen daalt licht en de waarde van de kassabon steeg licht met 0.6% van €21,99 naar €22,12. • De laatste 2 weken van mei is de omzet per kassabon, wellicht mede door het effect van de Oranje spaaracties, met 3% gestegen van €22,32 naar €22,92.

 3. Omzet van supermarkt stabiliseert laatste 3 maanden. Aantal supermarktbezoeken daalt (consument gaan minder snel vreemd) Oranjekoorts op niveau EK 2008 maar blijft nog achter bij WK 2006. Imago EKO/BIO stijgt gestaag en omzet groeit in eerste kwartaal met 11,4%. Consumentenvertrouwen in juni gedaald. • EKO/BIO: • Het aantal EKO/BIO fans stijgt gestaag. 1 op de 7 huishoudens houdt er nu rekening mee. 3% van de Nederlandse huishoudens is onvoorwaardelijk EKO/BIO fan. • Vooral alleenstaanden (jong/oud) en de huishoudens in de grote steden zijn EKO/BIO fans, terwijl de gezinnen ondervertegenwoordigd zijn onder de EKO/BIO fans (meer prijsgevoelig). • Mede door de aandacht voor EKO/BIO weten Albert Heijn, Plus en Dirk extra EKO/BIO omzet te genereren in vergelijking met het potentieel van hun klantenkring. • In het 1e kwartaal van 2010 heeft 57% van de huishoudens EKO/BIO gekocht en steeg de omzet met ruim 11%. Vooral groei in de assortimentsgroepen vlees/gevogelte/vis, wijn, soepen en boterhambeleg. • ORANJE: • De Oranjekoorts stijgt licht van 50 naar 64. In vergelijking met het vorige EK/WK is het niveau nu gelijk aan het EK 2008 maar blijft nog achter bij het WK 2006. • Oranjekoorts ligt vooral bij gezinnen en tweeverdieners hoger en in Zuid Holland (excl. Rotterdam/Den Haag). • CONSUMENTENVERTROUWEN: • Wellicht mede door alle communicatie over de economie rondom de verkiezingen is het consumentenvertrouwen fors gedaald in juni. Vooral het vertrouwen in de economische situatie (verleden/toekomst) staat onder druk.

 4. GfK Consumentenvertrouwen index daalt in juni 2010 voor het eerst na maanden van herstel. Vooral over de economie (verleden/toekomst) wordt minder positief geoordeeld.

 5. Oranjekoorts stijgt licht naar niveau EK 2008 maar blijft achter bij WK 2006. Basis: totaal Nederland Periode: week 17 2010 – week 27 2010 1/4 NL - RUS % KOPENDE HUISHOUDENS NL - FRA NL - ROE Start EK/WK 1/8 NL - POR NL - ITA Koninginnedag NL - SER NL - IVO NL - ARG NL - DEN NL - JAP NL - KAM

 6. Vanaf week 22/23 komt Oranjekoorts waarschijnlijk boven niveau Koninginnedag Oranjekoortsindex (Koninginnedag = 100)  = uitschakeling Oranje  Start EK/WK  WK 2010 Prognose € 50 miljoen bij halen finale Additionele Supermarktomzet in weken 22 t/m 25 EK 2008 € 31 miljoen WK 2006 € 40 miljoen Basis: n = 6.000 ConsumerScanpanel

 7. Vooral gezinnen en tweeverdieners zijn Oranje gevoelig Basis: totaal Nederland Periode: week 17 2010 – week 27 2010 WEEK 21 2010 5.5% % KOPENDE HUISHOUDENS 3.2 9.1 8.2 9.5 1.9 6.3 2.5 2.8

 8. Grote steden blijven achter, meeste ‘koorts’ in Zuid Holland (excl. R’dam/Den Haag) % Kopendehuishoudens WEEK 21 2010: 5.5% District III Noord Friesland: 4.1% Groningen: 5.0% Drenthe: 4.8% 4.5% District I 3 Grote steden (Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam) Overijssel: 4.4% Flevoland: 6.7% Gelderland: 3.3% 3.4% 5.5% District II West Utrecht: 3.9% N-Holland: 6.1% Z-Holland: 7.4% 6.2% District IV Oost Zeeland: 6.1% N-Brabant: 5.4% Limburg: 6.6% 5.8% District V Zuid

 9. Koninginnedag 2010 zorgt voor piek in Tompouce-consumptie; 1 op de 7 huishoudens (ruim 14%) kocht in de Koninginnedagweek van 2010 tompoucen!! Pas bij Oranjesucces stijgt Tompouce-index Koninginnedag EK/ WK voetbal

 10. Aantal Bio-fans in Nederland stijgt; 1 op de 7 houdt er rekening mee. 3% is onvoorwaardelijk fan! Bio-mijders zijn nog wel in de meerderheid. Imago verandert langzaam maar zeker, ook in crisistijd! GfK Consumerscan, N=6000

 11. Bio-fans ondervertegenwoordigd onder huishoudens met kinderen. Vooral alleenstaanden zijn bio-fan. (2010 NL=14.0%) Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,- Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) 18.3% 15.1% 13.0% Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- 14.1% 11.3% 14.2% 10.0% Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime 18.3% Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar GfK Consumerscan, N=6000

 12. Bio-fans in 3 grote steden oververtegenwoordigd en in het zuiden ondervertegenwoordigd. (2010 NL=14.0%) Bio-fans naar regio District III Noorden District I 3 grote steden 13.7% 17.6% District IV Oosten 14.0% District II Westen District V Zuiden 14.7% 11.2% GfK Consumerscan, N=6000

 13. Vooral onder vaste AH klanten veel bio-fans. Opmerkelijk verschil tussen Aldi en Lidl qua bio-fans. (2010 NL= 14.0%) Fairshare: • 1. 19.6% = 140 • 2. 13.5% = 96 • 3. 13.4% = 96 • 4. 13.2% = 94 • 5. 10.4% = 74 • 6. 9.4% = 67 • 7. 9.3% = 66 • 8. 8.1% = 58 GfK Consumerscan, N=6000

 14. EKO blijft zich positief ontwikkelen! • Q1 2009 Q1 2010 • Kopers EKO in supermarkten 55.6% 56.7% • EKO groei omzet supermarkten 11.4% • Vooral groei in de groepen: • vlees/ gevogelte/ vis • wijn • soepen/ sauzen/ olie • boterhambeleg GfK Consumerscan, N=6000

 15. AH, Dirk, Plus en Super de Boer weten extra EKO omzet te genereren in vergelijking met het potentieel van de klantenkring. Fairshares EKO verkopenBio-fans onder vaste klanten • 1. 178 140 • 2. 80 96 • 3. 107 96 • 4. 26 94 • 5. 89 74 • 6. 64 67 • 7. 79 66 • 8. 8 58 GfK Consumerscan, N=6000, basis: Q4 2009

 16. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2009 - 2010 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 17. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +3.4% +0.1% +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% -2.4% +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 18. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

 19. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

 20. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

 21. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009