Download
nov technol gia na spracovanie kuchynsk ho biologick ho odpadu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nová technológia na spracovanie kuchynského biologického odpadu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nová technológia na spracovanie kuchynského biologického odpadu

Nová technológia na spracovanie kuchynského biologického odpadu

241 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nová technológia na spracovanie kuchynského biologického odpadu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nová technológia na spracovanie kuchynského biologického odpadu Zníženie množstva odpadu Splnenie požiadaviek legislatívy SR Zníženie záťaže na životné prostredie

 2. Legislatíva SR Od 01.01.2013 je v súlade s novelou č. 343/2012 Z.z., ktorou sa upravuje Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, každý prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia povinný zabezpečiť triedenie kuchynského odpadu a jeho následný zber a spracovanie oprávneným subjektom minimálne raz za týždeň. Spracovanie kuchynského odpadu

 3. Nepovolené nakladanie s kuchynským odpadom Podľa legislatívy SR nie je povolený: • Výkrm hospodárskych zvierat • Drvenie a splachovanie do kanalizácie • Miešanie kuchynského odpadu s iným odpadom • Odovzdanie odpadu neoprávnenému subjektu • Iné spôsoby nakladania s odpadom Viac informácii sa nachádza na: www.svssr.sk/zvp/kuchynsky-odpad.asp Spracovanie kuchynského odpadu

 4. Výhody novej technológie • Odpad sa nemusí skladovať, šetríte náklady na skladovanie (napr. chladenie) • Kuchynský odpad môžete spracovať priamo vo Vašej prevádzke • Kuchynský odpad premieňate na výživný kompost – organické hnojivo • Kompost možno použiť na rôzne účely • Prispievate k zlepšeniu Vášho životného prostredia • Likvidácia odpadu prebieha s platnou legislatívou • Bežný kuchynský odpad sa spracuje do 24 hodín • Zariadenia spracujú 5,5 kg až 1 000 kg odpadu denne • 90% redukcia objemu odpadu • Nízka spotreba energie a šetrný režim v mieste použitia • Zariadenia sú tiché (nízka úroveň hlučnosti) • Obsluha je jednoduchá, nenáročná a technologický proces automatický • Technológia môže napomôcť vzniku nových podnikateľských subjektov a pracovných príležitostí Spracovanie kuchynského odpadu

 5. Objem spracovaného odpadu Spracovanie kuchynského odpadu

 6. Nižšia produktová rada GG 02 (6 kg denne) GG 10 (30 kg denne) GG 30 (90 kg denne) Spracovanie kuchynského odpadu

 7. Vyššia produktová rada GG 300 (820 kg denne) GG 50 (140 kg denne) GG 100 (273 kg denne) GG 500 (1370 kg denne) Spracovanie kuchynského odpadu

 8. Odpadvhodnýna kompostovanie: • Ovocie • Zelenina • Sušienky • Porcovaný chleba • Papierové obrúsky • Rezance a ryža • Porcované mäso • Polievky • Kuracie kosti • Ryba a rybacie kosti • Malé mušle • Škrupiny z vajec • Kompostovateľné bioplasty • Kompostovateľné obaly • ??? Spracovanie kuchynského odpadu

 9. Odpadnevhodnýna kompostovanie: • Batérie • Chemikálie • Lieky • Cigarety • Veľké kosti • Drevnaté časti plodov (kôstky, stonky) • Plasty a guma • Čistiace prostriedky • Kov a sklo • Papier s polyetylénom • Lepiace pásky • Čínske paličky • Veľké mušle • ??? Spracovanie kuchynského odpadu

 10. Schéma technologického procesu Spracovanie kuchynského odpadu

 11. Princíp Urýchlenieprirodzeného procesu aerobnéhokompostovania Mikroorganizmy nie je nutné opakovane pridávať. • „Množiasaprirodzene!“ • Proces trvá: • 24 hodín • Redukcia objemu vsádzky až do 90% VÝSLEDOK Hygienizovaný substrát Mikroorganizmy Vysokáteplota a Zaistenieprístupuvzduchu H2O + CO2 Odvádzaný cez filtre do ovzdušia alebo rozvodu odpadu Spracovanie kuchynského odpadu

 12. Prevádzka kompostéra Technológia kompostéra zabezpečuje jeho prevádzku: • plne automatickú • Nenáročnú na obsluhu a údržbu • flexibilnú • bez zápachu, bezhlučnú, čistú • úspornú • vyprázdňovanie kompostéra prebieha raz za 2 až 3 týždne Spracovanie kuchynského odpadu

 13. Kompostovacie zariadenie GG-02 Objem org. odpadu (za rok): 2000 kg (cca 5,5 kg/deň) Napätie: AC 230 V, 50/60 Hz Max. výkon: 240 W Spotreba el. energie: 60-90 kWh/mesiac Rozmery kompostéra: 401 x 400 x 790 mm (27 kg) Rozmery dezodorizačného filtra: 454 x 554 x 1074 mm (34 kg) Rozmery balenia: 460 x 450 x 840 mm (28,5 kg) Spracovanie kuchynského odpadu

 14. Kompostovacie zariadenie 10 Objem org. odpadu (za rok): 10 000kg (cca 27 kg/deň) Napätie: AC 230 V, 50/60 Hz Max. výkon: 1,35 kW Spotreba el. energie: 310 – 510 kWh/mesiac Rozmery kompostera: 1110 x 526 x 960 mm (190 kg) Rozmery dezodorizačného filtra: 454 x 554 x 1074 mm (34 kg) Rozmery balenia: 1250 x 1250 x 1450 mm (250 kg) Spracovanie kuchynského odpadu

 15. Kompostovacie zariadenie GG-30 Spracovanie kuchynského odpadu

 16. Kompostovacie zariadenie GG-50 Spracovanie kuchynského odpadu

 17. Kompostovacie zariadenie GG-100 Spracovanie kuchynského odpadu

 18. Kompostovacie zariadenie GG-300 Spracovanie kuchynského odpadu

 19. Kompostovacie zariadenie GG-500 Spracovanie kuchynského odpadu

 20. Použitie kompostérov(Typové projekty) Spracovanie kuchynského odpadu

 21. Možnosti využitia kompostérov • Hotely • Reštaurácie • Jedálne • Prevádzky rýchleho stravovania • Vývarovne jedál • Kaviarne a cukrárne • Obce a obecné podniky • Školy (MŠ, ZŠ, VŠ) • Nemocnice a domovy dôchodcov • Sídliská • Kateringové spoločnosti • Regionálne turistické a lyžiarske centrá • Aquaparky a kúpaliská • Armáda • Letecké spoločnosti • Spoločnosti spravujúce potravinové zásoby • Potravinársky priemysel • Recyklačný priemysel • Železničné spoločnosti • Dovozné a prepravné spoločnosti • atď. Spracovanie kuchynského odpadu

 22. Ekonomická analýza GG-30 29,2 t Ročná produkcia bioodpadu Ročné náklady na likvidáciu bioodpadu 5.700 € Školská jedáleň Obstarávacie náklady kompostéru GG-30 14.900 € Ročné náklady na prevádzku kompostéru 915 € Ročná úspora 4.785 € Návratnosťinvestície 3 roky Spracovanie kuchynského odpadu

 23. Ekonomická analýza GG-02 Ročná produkcia bioodpadu 1,2 t Ročné náklady na likvidáciu bioodpadu 384 € Školská jedáleň Obstarávacie náklady kompostéru GG-02 950 € Ročné náklady na prevádzku kompostéru 60 € Ročná úspora 324 € Návratnosťinvestície 3 roky Spracovanie kuchynského odpadu

 24. Často sa opakujúce otázky • Je to príliš drahé. Žiadne dotácie. • Aká je životnosť stroja a mikroorganizmov • Nemáme kuchynský odpad a gastroodpad • Odpad skrmujeme • Čo so získaným odpadom • Pokuta od hygieny? • Celý proces je komplikovaný • Neverím ponúkanej technológii • Iné? Spracovanie kuchynského odpadu

 25. Prínos technológie Pre životné prostredie: • Zníženie záťaže na životného prostredie • Minimalizácia emisií vznikajúcich pri spracovaní odpadu • Bioodpad neskončí na skládkach • Návrat živín do pôvody Pre užívateľa: • Zníženie fixných nákladov • Zvoz odpadu • Chladiaci box • Manipulácia s odpadom • Nepríjemnosti • Hygiena Spracovanie kuchynského odpadu

 26. Ďakujeme za pozornosť. Kontakt: Rastislav Tarhaj RRA Turiec 0908 968920, rtarhaj@gmail.com Gabriel Hulman ŽEL-RAIL, s.r.o. 0910 631 598, gabriel.hulman@zel-rail.sk Spracovanie kuchynského odpadu