Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proč je voda důležitá? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proč je voda důležitá?

Proč je voda důležitá?

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Proč je voda důležitá?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Proč je voda důležitá? Voda, jak všichni víme, je základní podmínkou života. Lidské tělo obsahuje 70 %, rostliny až 90 % vody. Přítomnost rybníků, potoků a řek má vliv na klima krajiny, ve které žijeme. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. Voda je také využívána při rekreaci a sportu.

  2. Pro koho? pro člověka pro živočichy zkrátka pro všechno živé! pro rostliny pro les

  3. ČLOVĚK A VODA

  4. hlavní část celosvětových zásob vody tvoří vody oceánů a moří (96,54 %), pouze malou část tvoří voda sladká, tedy pitná (2,53 %). Z tohoto množství je většina vody však vázána v ledovcích (68,4 %). Pro lidi dostupná sladká voda se podílí pouze 0,015 % na celosvětových zásobách vody. Hlavním zdrojem vody proto člověka je voda ve vodních tocích a voda podpovrchová. Stávajícím problémem lidstva je fakt, že. Někdo si dal tu práci a dokonce spočítal, že jestliže znečistíme okolo 20 % světového oceánu ropnými produkty (což je „pár“ havárií supertankerů), způsobí to změny v oběhu vody tak nepatrně, že to ohrozí veškerý život na Zemi…

  5. POUŽÍVÁNÍ VODY V DOMÁSTNOSTI

  6. Živočichové a voda

  7. Rostliny a voda VODNÍ REŽIM ROSTLIN VODA nepostradatelná pro život rostliny, neustále proudí tělem nejrozšířenější sloučenina těla, cca 60-80% (u řas až 98%) funkce vody v těle závidí na jejím stavu→tzv.chemický potenciál vody: udává, o kolik je aktivita vody v buňce menší než aktivita čisté vody pohyb vody po dráze půda→kořen→stonek→listy→atmosféra se řídí na základě spádu chemického potenciálu vody (snaha o vyrovnání hodnot, tzn. voda jde z míst s nižší koncentrací roztoku do těch s vyšší) na pohybu se podílejí mechanismy difúze, osmózy a hydratace

  8. Znečištění vody ŠKODLIVÉ LÁTKY KTERÉ ZNEČIŠTUJÍ VODU: -polychlorované bifenely -dusík -amoniak -ddt -sinice

  9. Pitná voda Pitná voda - faktor budoucnosti Naše Země - "modrá planeta". Více než dvě třetiny zemského povrchu jsou pokryty vodou a póly jsou navíc ještě pokryty ledem. Vody je tedy dost. K životu však potřebujeme vodu pitnou a té je podstatně méně. . Asi 97 % vody, kterou máme na světě k dispozici, je voda slaná. Odečteme-li sníh, ledovce, atmosféru, tedy nevyužitelné zásoby vody, zůstane nám lidem ve skutečnosti k dispozici jen asi 0,6 % světových zásob vody.

  10. Obrázky vody