Download
synt za dibenzocyklookt nu po ta ov n vrh triazolick ch inhib torov kdr a ich pr prava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Syntéza dibenzocyklooktínu, počítačový návrh triazolických inhibítorov KDR a ich príprava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Syntéza dibenzocyklooktínu, počítačový návrh triazolických inhibítorov KDR a ich príprava

Syntéza dibenzocyklooktínu, počítačový návrh triazolických inhibítorov KDR a ich príprava

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Syntéza dibenzocyklooktínu, počítačový návrh triazolických inhibítorov KDR a ich príprava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRIF UK KOCH Syntéza dibenzocyklooktínu, počítačový návrh triazolických inhibítorov KDR a ich príprava doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. Bc. Juraj Dobiaš

 2. Ciele • Syntéza dibenzocyklooktínu (DIBO) • Počítačom asistovaný návrh inhibítorov VEGFR-2 receptoru na báze 1,2,3-triazolov • Príprava navrhnutých zlúčenín.

 3. DIBO • Trojná väzba vytvára napätie v kruhu • Reakcie spojené s uvoľnením pnutia (SPAAC) prebiehajú za miernych podmienok • Bioortogonálne reakciev živých systémoch bez použitia Cu (Cu-freeclick)

 4. Syntéza DIBO Kornmayer, S. C.; Rominger, F.; Gleiter, R. Synthesis2009, 15, 2547-2552. Mbua, N. E.; Guo, J.; Wolfert, M. A.; Steet, R.; Boons, G. J. ChemBioChem2011, 12, 1912 – 1921.

 5. Testovacia reakcia

 6. Tumorová angiogenéza

 7. Regulácia angiogenézy • FGF, PDGF, VEGF • FGFR, PDGFR, VEGFR • VEGF receptory: • VEGFR-1 • VEGFR-2 • VEGFR-3 PDBID: 3CP9

 8. Virtuálny skríning a výber štruktúr

 9. Vybrané triazolické zlúčeniny

 10. Optimalizácia click reakcie

 11. Príprava alkínov s chráneným amínom DR. REDDY'S LABORATORIES LTD. WO2005/82892 A22005, 58-59. Tiecco, M.; Testaferri, L.; Temperini, A.; Bagnoli, L.; Marini, F.; Santi, C.; Terlizzi, R. Eur. J. Org. Chem.2004, 3447-3458. Hess, W.; Burton, J. W. Chem. Eur. J.2010, 16, 12303-12306.

 12. Príprava azidových derivátov Taylor, L. L.; Hii, K. K. M.; Goldberg, F. W. Org. Biomol. Chem.2012,10, 4424 – 4432. Lisowski, V.; Enguenhard, C.; Lancelot, J.-C.; Caignard, D.-H. S; Bioorg. Med. Chem. Lett.2001, 11, 2205-2208. Campbell-Verduvn, L.; Elsinga, P. H.; Mirfeizi,L.; Dierckx, R. A.; Feringa, B. L. Org. Biomol. Chem.2008, 3461-3463.

 13. Click reakcie

 14. Zaujímavé 1H-NMR

 15. Odchránenieftalimidu

 16. Záver • Pripravili sme DIBO pomocou 5 reakcii. • Otestovali sme jeho reaktivitu. • Vytvorili sme knižnicu derivátov 1,2,3-triazolov. • Výpočtovými metódami sme z nej vybrali 4 zlúčeniny s predpovedanou VEGFR-2 inhibičnou aktivitou. • Potenciálne inhibítory sme pripravili v 14 syntetických stupňoch. • Opísali sme 7 nových zlúčenín. • Zlúčeniny sú pripravené na biologické testovanie.

 17. Ďakujem za pozornosť