html5-img
1 / 20

Атестаційний звіт

Атестаційний звіт. Гришанович Леся Сергіївна вчитель світової літератури Спеціальність: українська мова і література Місце роботи: Новоєгорівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Стаж: 4 роки Категорія: спеціаліст.

kyle
Télécharger la présentation

Атестаційний звіт

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Атестаційний звіт Гришанович Леся Сергіївна вчитель світової літературиСпеціальність: українська мова і літератураМісце роботи: Новоєгорівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Стаж: 4 рокиКатегорія: спеціаліст Участь у районних семінарах Шляхи зростання методичної майстерності Курси підвищення кваліфікації при самоосвіта КОІППО ім. В. Сухомлинського Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 2. Проблеми, над якими працюю: Розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності в учнів засобами інтерактивних та традиційних форм навчання на уроках світової літератури Виховна: виховання в учнів громадськості на основі українознавчого матеріалу Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 3. Короткі відомості: • 2002-2007 – Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка • 2007 – початок педагогічної діяльності – Воронівська ЗШ • 2008 - Лауреат конкурсу молодих вчителів “ Шанс” • 2009 – Новоєгорівська ЗШ І-ІІ ступенів • 2010 – лауреат районного конкурсу «Учитель року – 2010» • 2011 – проходження курсів підвищення кваліфікації 1985 р. н. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 4. Методологія успіху • Весь навчальний матеріал мусить бути персоналізований. • Апелювання до власного досвіду учня, активізація його емоційної, інтелектуальної сфери та внутрішніх мотиваційних чинників. • Чим більше навчальне завдання дозволяє дитині почуватися компетентною та ефективною, тим вищою в неї буде внутрішня мотивація до певного виду діяльності. • Новизна і непередбачуваність, що, як правило, викликає внутрішній інтерес дитини. • За наявності вибору, діти віддають перевагу складним видам активності, які вимагають демонстрації своїх здібностей. • Причетність учня до всього, що відбувається на уроці. • Рівноправні стосунки на уроці. • Дружелюбна обстановка і взаємоповага, взаємозацікавлення сторін. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 5. Методи досягнення результатів у навчальній діяльності • Завдання пошуково-випереджального характеру; • Проблемні методи викладання; • Метод дослідницьких проектів; • Залучення учнів до науково-дослідницької роботи на уроках; • Метод “Акваріум”, “Золоте слово” (ключове слово),”Навмисна помилка”,”Творча робота” як елемент домашнього завдання, “Сходинки інтелекту” та ін. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 6. Скринька методів і прийомів: • Схеми • Таблиці • Гронування • Рольові ігри • Робота в групах • Асоціації • Ситуативні завдання Творчість учня Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 7. «Мудрость мы ищем,глупость нас находит сама» • Обгворення • проблемного • питання в групах • Пошук доказів в тексті Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 8. Один з найпотужніших інструментів, який може як спонукати, так і відбити бажання критично мислити, – запитання вчителя Уточнюючі запитання:“ Отже, ти говориш, що…” Інтер - притаційні запитання: “Чому?” Прості запитання (заліки, тести) “ Ромашка Блума” Практичні запитання: “ Як би ви вчинили в цій ситуації?” Творчі запитання ( з часткою “б”) Оцінюючі запитання: “ Чому щось добре, а щось погано?”

 9. Творча папка учня Схеми Презентації Проекти Вірші Реферати Доповіді Ілюстрації до творів Активна пізнавальна діяльність та розвиток творчих умінь Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 10. Фрагменти учнівських робіт Байкавчить… Кожен учень у процесі читання та аналізу літературного тексту вибудовує своє бачення прочитаного, створює свою власну інтерпретацію твору Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 11. Діти повинні вміти відходити від твору, порівнюючи оригінал з прототипом Образ Скруджа в кінематографії “Знайди 10 відмінностей” Автор образу Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 12. Вивчення життя та творчості письменника • Створення “колеса життя” – відтворює послідовність подій • Добірка ключових слів – узагальнення отриманих знань • Інтерв'ю з письменником – краще розуміння постаті митця • Створення музею – розвиток уяви та ін. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 13. Педагогічний напрямок освітньої діяльності Епізодична самоосвітня діяльність Планова самоосвітня діяльність Науково- дослідницька робота Вивчення наукової, методичної, та навчальної літератури Участь у колективних і групових формах методичної роботи Вивчення досвіду своїх колег Керівник психолого-педагогічного семінару практичний напрям самоосвіти активна творча діяльність колективна творчість

 14. Знання ІТ – невіддільне від обраної проблеми Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 15. Перші успіхи і перші винагороди Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 16. Перший досвід класного керівника Для того, щоб виховання дітей було успішним, необхідно щоб люди, які виховують, не припиняючи виховували себе. Л.Толстой

 17. Думка вголос : Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини! Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 18. Кодекс честі: • До кожного уроку готуйся, як до сповіді • Завойовуй авторитет не всепрощенням, а чесністю,порядністю,справедливістю,об'єктивністю, добротою • Будь добрим,, адже добро врятує світ • Будь компетентним, вимогливим, але справедливим

 19. Моє життєве кредо Навчаючи інших, ми вчимося самі. Сенека. Гришанович Л.С., атестаційний звіт

 20. Дякую за увагу

More Related