Download
indonesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indonesië PowerPoint Presentation

Indonesië

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Indonesië

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Indonesië

 2. Planning voor deze les: Mededelingen: • Dinsdag 1 november H5: 10.10: Stagebegeleider in de les • Graag jullie medewerking hierbij (waarschijnlijk uitleg p5.2, oefenopdrachten incl atlasvragen). • Profielwerkstuk (Maandag 31-10 in mijn postvak!!!) Planning: • Terugblik begin schooljaar tot nu! • Uitleg paragraaf 5.1 • Zelfstandig werken paragraaf 5.1

 3. Terugblik begin schooljaar tot nu! • Hoofdstuk 1: Geografische basiselementen • Eenheid en verscheidenheid • Natuurlijke en landschappelijke kenmerken • Vulkanisme • Hoofdstuk 2: • Land in opkomst • Van ontwikkelingsland naar ‘moderne’ samenleving? • Hoofdstuk 3: • Werk en welvaart in Indonesië • Primaire sector • Secundaire sector • Tertiaire sector • Indonesië in de wereld • Hoofdstuk 4: • Ontbossing • Artikelen globalisering/vrijhandel • Hoofdstuk 5: • Conflicten in Indonesië

 4. Conflicten in Indonesië • Waardoor ontstaan die conflicten? • Welke belangen spelen er?

 5. Etnische en culturele diversiteit • 360 volken • Verspreid over duizenden eilanden (archipel) • Dus etnische en culturele verschillen tussen volken groot • Deze statistieken zeggen al genoeg over Indonesië. Het is alles behalve een eenheid. • Java is met Jakarta het economische en politieke centrum van he land!!!

 6. Etnische groepen • Tussen etnische groepen niet alleen culturele verschillen ook verschillen in ras (DNA). • Indonesië kent verschillende rassen: • Javanen (Mongoloïde – gele) ras. • Provincie papoea (Negroide – zwarte) ras • Sumatra (Europees – blanke) ras • Hoe komt het dat er zoveel verschillende rassen voorkomen op Indonesië?

 7. Homo Sapiens

 8. Zoveel volken, hoe komt dit? • Homo Sapiens • Duizenden jaren daarna, vele migratiestromen richting Indonesië geweest. • Cultuurkenmerken overnemen bv: van Arabische handelaren (islam) • Koloniale verleden (christelijke religie)

 9. Chinezen als minderheidsgroep • 7 miljoen chinezen • Economisch relatief machtig • Economisch betere positie dan plaatselijke bevolking • (vergelijk chinezen hier in NL; over het algemeen hard werkend, hoog opgeleid en goede banen) • Door deze positie hebben de Indonesiërs een afgunstige en vijandige houding jegens de Chinezen. • Chinezen al duizenden jaren in Indonesië • Ze migreerde vanwege economisch perspectief naar Indonesië. • Onder koloniaal bewind werd de chinees handel aan banden gelegd en richtten de chinezen zich op de tussenhandel, dit zorgde voor frictie omdat de boeren weinig geld voor hun producten kregen. • Na onafhankelijkheid gelijk weer alle goede baantjes voor de chinezen. • Indonesische overheid heeft afgunst tegen Chinezen maar kan ze goed gebruiken voor de handel. Dus als economisch goed gaat  niets aan de hand.Gaat het economische slecht  Schuld van de Chinezen!

 10. Grote afgunst! • De afgunst was zelfs zo groot dat alles wat de Chinese cultuur uitdroeg verboden was in periode van Soeharto! • Zodoende assimileerde de Chinezen in de Indonesische maatschappij. • Deze assimilatiepolitiek heeft de integratie van etnische Chinezen bevorderd! De meeste spreken geen Chinees meer en hun oorspronkelijke cultuur is verdwenen. • Maar nog steeds discriminatie naar de Chinezen!!! (Vergelijk Joden in WO2)

 11. Staat en godsdiensten • Islam grootste godsdienst • De Islam is geen staatsgodsdienst zoals dat bijv: is in Iran. (Sharia) • Indonesië kent scheiding van kerk en staat (seculiere staat) • Wel zijn er volken die strijden voor een Islamitische staat! (conflicten zie p5.2)

 12. Voor nu: • Maak opdrachten van paragraaf 5.1 (3 a 4 stuks!!)