Download
poluarea apei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLUAREA APEI PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLUAREA APEI

POLUAREA APEI

3063 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

POLUAREA APEI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POLUAREA APEI CAUZE • Reziduuri menajere • Reziduuri agro-zootehnice • Reziduuri industriale (chimice) • Aruncarea deşeurilor solide • Scurgeri / deversări de produse petroliere • Ploi acide

  2. EFECTEALE POLUĂRII APEI • Afectarea sănătăţii omului • Deteriorarea florei şi faunei acvatice • Moartea peştilor şi a păsărilor • Afectarea calităţii solului şi distrugerea vegetaţiei • Distrugerea habitatului uman şi animal • Afectarea turismului şi a comerţului (peşte)

  3. Cum putem evita poluarea apei ? • Canalizare • Depozitarea deşeurilor departe de surse de apă • Staţii de epurare a apei uzate • Economisirea apei potabile

  4. APA = VIAŢĂ Protejaţi calitatea apei ! Economisiţi apa !