1 / 5

Оноре де Бальзак « Людська комедія »

Оноре де Бальзак « Людська комедія ». «Головні події мого життя – мої твори». Презентацію підготувала вчитель світової літератури НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.№1 - Покровський ліцей " Чепіга Ольга Сергіївна. 144 твори (за різними джерелами, від 120 до 150). Задум:.

lam
Télécharger la présentation

Оноре де Бальзак « Людська комедія »

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Оноре де Бальзак «Людськакомедія» «Головні події мого життя – мої твори» Презентаціюпідготувала вчительсвітовоїлітератури НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.№1 - Покровськийліцей" Чепіга Ольга Сергіївна

  2. 144 твори (за різними джерелами, від 120 до 150) Задум: художнє узагальнення життя французького суспільства першої половини XIX ст. і влади грошей у ньому, побудованого на засадах егоїзму. Написав: 96 творів Тема:

  3. «Аналітичні етюди» написано 2 твори:«Фізіологія шлюбу», «Дрібнінезгодиподружньогожиття» Нотатки, дослідження основи речень «Філософські етюди» написано 22 твори:«Шагреневашкіра», «Невідомий шедевр», «Пошукиабсолюту», «Еліксирдовголіття» Пояснення причин життєвих явищ, їхніх рушійних сил «Етюди про звичаї» написано 72 твори, які поділяються на 6 розділів (сцен) Основа, сповнена образів, трагедій і комедій «Звичаї – це спектакль, причини – це куліси й механізми сцени, початки – це автор» О. де Бальзак

  4. Етюди про звичаї сцени селянського життя приватного життя паризького життя провінційного життя політичного життя воєнного життя 1 3 5 6 2 4 юність старість зрілість 1. «Гобсек», «Батько Горіо», «Тридцятирічна жінка»… 2. «Історія», «Блиск і злидні куртизанок», «Кузина Бетта»… 3. «Євгенія Гранде», «Втраченіілюзії»… 4. «Зворотний бік сучасної історії», «Темна справа»… 5. «Шуани», «Пристрасть у пустелі»… 6. «Сільський лікар», «Селяни»…

  5. Жанр: епопея або цикл романів. Фундамент твору: прагнення людини до збагачення.

More Related