1 / 5

Slovní úloha – procenta Běloun 33/36

Slovní úloha – procenta Běloun 33/36. Zboží, jehož původní cena byla 1200 Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 15 %, později o 10 % z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o něž bylo zboží celkem zlevněno. Zboží zlevněno o 15 %: 100% ……….…1200 Kč 85 % ……………x Kč

lam
Télécharger la présentation

Slovní úloha – procenta Běloun 33/36

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Slovní úloha – procentaBěloun 33/36 Zboží, jehož původní cena byla 1200 Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 15 %, později o 10 % z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o něž bylo zboží celkem zlevněno.

  2. Zboží zlevněno o 15 %: 100% ……….…1200 Kč 85 % ……………x Kč x = 12 . 85 x = 1020 Kč Cena zboží po 1. zlevnění je 1020 Kč. Druhé zlevnění o 10 % z nové ceny: 100 % …………………1020 Kč 90% ……………………x Kč x = 918 Kč Zboží stálo po dvou slevách 918 Kč. Rozšíříme 1200. Rozšíříme 1020. Zkrátíme a vynásobíme. Zkrátíme.

  3. O kolik % bylo zlevněno? 1200 Kč …………….100 % 918 Kč ………………x % x = 76,5 % Zboží bylo zlevněno o 23,5 %. Rozšíříme 100. Zkrátíme.

  4. Slovní úloha – procentaBěloun 35/45 Kráva spotřebuje v zimních měsících denně kromě jiného 4 kg sena. Seno obsahuje 85 % sušiny, ve které je 8 % stravitelných dusíkatých látek. Jaké množství stravitelných dusíkatých látek je v denní dávce sena pro stádo 250 krav?

  5. Kolik kg sušiny spotřebuje 1 kráva za 1 den: 100 % ………………4 kg 85 % ………………..x kg x = 3,4 kg Kráva denně sežere 3,4 kg. Sušiny. Sušina obsahuje 8 % stravitelných dusíkatých látek: 100 % ………………….3,4 kg 8 % …………………….x kg x = 0,272 kg Jedna kráva denně spotřebuje 0,272 stravitelných dusíkatých látek. Stádo 250 krav: 0,272 . 250 = 68 kg Celé stádo spotřebuje denně 68 kg dusíkatých látek. Rozšíříme 4. Rozšíříme 3,4 Zkrátíme zlomky Zkrátíme zlomky.

More Related