1 / 8

Szerszámanyagok

Szerszámanyagok. A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények. A szerszám legfontosabb része a dolgozórész, az él. Ettől függ a forgácsoló folyamat hatékonysága, a forgácsolás termelékenysége, gazdaságossága.

lamar
Télécharger la présentation

Szerszámanyagok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények • A szerszám legfontosabb része a dolgozórész, az él. • Ettől függ a forgácsoló folyamat hatékonysága, a forgácsolás termelékenysége, gazdaságossága. • Ahhoz, hogy a forgácsoló megmunkálással szemben támasztott műszaki és gazdasági követelményeket kielégíthessük, jó forgácsolóképességű szerszámokra van szükség. • Ennek egyik feltétele a megfelelő minőségű szerszámanyag kiválasztása a szerszám működése közben fellépő igénybevételek ismeretében és meg kell találni azokat a technológiai, üzemeltetési, szerszámgyártási, anyagszerkezeti tényezőket, amelyek hatására a szerszám ezeknek az igénybevételeknek ellenáll. • A szerszámanyagon a szerszám aktiv, forgácsoló, dolgozó részének anyagát értjük, amire működése közben mechanikai-, termikus- és kémiai igénybevételek hatnak.

  2. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények Előbbiek ismeretében a szerszámanyagoktól megkövetelt legfontosabb tulajdonságok a következők: - keménység, - kopásállóság, - mechanikai szilárdság, - hőállóság, - hővezetőképesség, - alak- és mérettartósság, - szivósság, - megmunkálhatóság. Melyek a szerszámanyagokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények ? Ezeket a tulajdonságokat összevontan a szerszám forgácsolóképességének nevezzük.

  3. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények • - A keménységaszerszámanyagok legfontosabb tulajdonsága. A szerszám általában akkor forgácsolóképes, ha HVs keménysége legalább háromszorosa a forgácsolt anyag HVw keménységének : ­ HVs / HVw • Ez a követelmény azért ilyen szigorú, mert a munkadarab anyaga megmunkálás közben felkeményedhet, a forgács keménysége többszörösen meghaladhatja a munkadarab keménységét és ez a felkeményedett réteg veszi igénybe a szerszámot. • Mivel a forgácsolószerszámok magas hőmérsékleten dolgoznak, keménységük csökken. Azt a keménységet, amivel a forgácsolás hőmérsékletén a szerszám még nem veszíti el forgácsolóképessé-gét, melegkeménységnek nevezzük.

  4. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények Mit értünk kopásállóság alatt? • A kopásállóságota szerszámanyag keménysége, szívóssága , az alapanyag szövetszerkezete és az ebből fakadó egyéb tulajdonságok határozzák meg. • A szerszámok kopásában az abrazív hatás mellett olyan más hatások is részt vesznek (pl. diffúzió), amelyek intenzitása a hőmérséklettel nő. • A kopásállóságot elsősorban a szerszámanyag karbidjainak mennyisége és minősége befolyásolja. • Minél nagyobb a karbidok mennyisége, annál kisebb a kopás miatti tömegveszteség, legkisebb ez az érték a VC vanádiumkarbid esetében

  5. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények • A mechanikai szilárdság a szerszámanyagnak az az ellenálló-képessége, amivel a méreteibe erősen korlátozott forgácsolóék a ráható nagy forgácsoló erőt törés vagy maradó alakváltozás nélkül elviseli. • Az anyag keménységének növelése általában maga után vonja a szilárdság csökkenését (ábra). A szerszámacélok-nak a magas üzemi hőmérsékleten mért szilárdsági tulajdonságai (melegkemény-ség, rugalmassági határ, folyáshatár) a melegszilárdságot jellemzik. • A melegszilárdságot azzal a legnagyobb hőmérséklettel szokták megadni, amelyen forgácsolóképességük hirtelen lecsökken.

  6. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények • A hőállóság a szerszámanyagnak az a képessége, hogy hevítéskor milyen mértékben tartja meg a forgácsolóképességét biztositó keménységet. • Tehát a hőállóság egy olyan tapasztalati hőmérséklet, melynél a szerszámanyag keménysége nem csökken (6... 7) 103 N/mm2 alá (ábra). Szerszámanyagok hőállósága WS : szerszámacél , HSS:gyorsacél , PCD:gyémánt, HM:keményfém, SK: kerámia, CBN: köbös bórnitrid ) Adja meg a szerszámanyagok hőállóságát !

  7. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények • - A szerszámanyagok hővezetőképessége közvetlen hatással van a szerszámok éltartamára. • A jó hővezetőképességű szerszámanyagnak kisebb lesz a forgácsolási hőmérséklete és a szerszám jobban megtartja keménységét, kopásállóságát - éltartama nagyobb lesz. Az erősen ötvözött szerszámacélok hővezetőképessége kisebb, mint az ötvözetleneké. • - A szerszámanyagok alak- és mérettartóssága az alakos és méretes szerszámok fontos tulajdonsága. • A szerszámban terhelés nélkül is keletkezhet alak- és méretváltozás (pl. nem stabil ausztenit átalakulása martenzitté), de keletkezhet a szerszám gyártásakor és rendeltetésszerű felhasználása során is. • Az alak-és méretváltozás oka a hőfeszültség, a szövetszerkezeti átalakulásokból származó térfogat változás, és a feszültségek átrendezéséből származó térfogat változás.

  8. Szerszámanyagok A szerszámanyagokkal szemben támasztott követelmények • A szívósság a szerszámanyagnak a ridegtöréssel szembeni ellenállását jelenti. • A szívósság az anyagnak nem fizikai tulajdonsága, hanem állapota; amit a feszültségi állapot, a hőmérséklet, az igénybevétel sebessége, a széntartalom, a karbidok és a szennyező elemek mennyisége, minősége szab meg. • A szerszámanyagok szívóssága és keménysége között fordított arányosság van. • A szerszámanyagnak jól megmunkálhatónak kell lenni. A forgácsolószerszám dolgozó része rendszerint bonyolult felületekkel határolt, amiket általában forgácsolással állítanak elő. A szerszám helytelenül megválasztott gyártási körülményei a dolgozórész kilágyulását, megrepedését okozhatják. • A szerszámanyag az előbbiek mellett lehetőleg olcsó és hozzáférhető legyen, drága ötvözőket lehetőleg minimális mennyiségben tartalmazzon.

More Related