Download
tablice c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TABLICE C++ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TABLICE C++

TABLICE C++

279 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TABLICE C++

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TABLICE C++

 2. Definicja tablicy

 3. Deklaracja tablicy Typ_elementownazwa_tablicy [liczba elementów]

 4. Przykłady inttablica_liczb [10]; inttablica [6] = {3,5,2,1}; //dokonanie inicjalizacji

 5. Zapis int tablica[6] = {3,5,2,1}; jest jednoznaczny z: int tablica[6] = {3,5,2,1,0,0};.

 6. inttablica [6] = {0};

 7. inttablica [ ] = {2,4,8,16}; Otrzymamy cztero-elementową tablicę wypełnioną odpowiednimi wartościami.

 8. Sposoby odnoszenia się do konkretnych elementów tablicy: • inttablica_liczb [4] = {0}; //tablica zawiera same zera • tablica_liczb [0] = 34; //zapisanie wartości 34 pod indexem 0 • tablica_liczb [1]++; //inkrementacja wartości spod indexu 1

 9. tablica_liczb [2] -= 23; //zmniejszenie wartości zapisanej pod indexem 2 o 23 • tablica_liczb [3] = tablica_liczb [0] + 7; //pod indexem 3 umieszczamy wartość elementu z indexu 0 powiększonego o 7 //tablica_liczb [4] = 34; UWAGA!! tablica zawiera tylko 4 elementy!

 10. Tablice znakowe Tradycyjnie: charstring [30];

 11. Aby wstawić do stringu jakiś konkretny text należy podstawić pod każdy z jego indexów odpowiednie znaki. • string [0] = 'd'; • string [1] = 'o'; • string [2] = 'w'; • string [3] = 'o'; • string [4] = 'l'; • string [5] = 'n'; • string [6] = 'y'; • string [7] = ' '; • string [8] = 't'; • string [9] = 'e'; • string [10] = 'x'; • string [11] = 't'; • string [12] = '\0';//to jest znak kończący string • string [13] = 't'; • string [14] = 'e'; • string [15] = 'g'; • string [16] = 'o'; • string [17] = ' '; • string [18] = 'n'; • string [19] = 'i'; • string [20] = 'e'; • string [21] = ' '; • string [22] = 'm'; • string [23] = 'a'; • string [24] = '\0';

 12. Definiując ciąg można od razu go zainicjalizować w taki sposób: charstring [13] = "dowolny text"; //lub tak: char string[] = "dowolny text„ Zauważ, że nasz string mieści 13 znaków, zaś cały textdowolny text to 12 znaków. ten 13 znak to nasz znak kończący. Nie jest on widoczny, ale musi istnieć. Pamiętaj jeszcze, że taki sposób podstawienia textu do tablicy jest możliwy jedynie podczas inicjalizacji. Później tak nie można:

 13. charstring [13] = "dowolny text"; //ok //char string = "inny text"; tak nie wolno!

 14. Rozmiar tablicy Czasem zachodzi potrzeba pobrania rozmiaru tablicy bądź też ilości jej elementów. Można to zrobić korzystając z operatora sizeof intliczby [4]; introzmiar_tablicy = sizeof (liczby);//rozmiar tablicy w bajtach intilosc_elementow_tablicy = rozmiar_tablicy / sizeof (int);//ilość elementów tablicy http://guidecpp.cal.pl/cplus,tables

 15. Na początku wczytywane są wartości dziesięciu liczb całkowitych do tablicy jednowymiarowej (wprowadzane są wartości ciągu) Istotnym momentem naszego algorytmu jest przeszukanie całej tablicy jednowymiarowej w poszukiwaniu najmniejszego elementu. Warto jednak wcześniej zwrócić uwagę na instrukcję: min =tab[0]; Instrukcja ta powoduje ustawienie jeszcze przed drugą pętlą for najmniejszego elementu, który wskazuje na wartość pierwszego elementu tablicy, czyli na element o indeksie zero.Po tej instrukcji następuje przeszukiwanie tablicy. Każdy element tablicy jest porównywany ze zmienną min, która przechowuje wartość najmniejszą naszej tablicy. Operacja porównania jest realizowana przez instrukcję: if(min >tab[i]) min =tab[i]; Warto zauważyć, że przeszukiwanie tablicy w drugiej pętli for realizowane jest od pierwszego indeksu i=1;.

 16. Definicja tablicy wielowymiarowej Tablice dwuwymiarowe zawierają wiersze i kolumny. Tablice dwuwymiarowe deklarujemy podobnie jak tablice jednowymiarowe, z tą różnicą, że zamiast pojedynczej pary nawiasów kwadratowych [], stosujemy dwie pary nawiasów kwadratowych [][]. Pierwszy indeks tablicy odpowiada numerowi wiersza, a drugi numerowi kolumny.

 17. Przykład deklaracji tablicy dwuwymiarowej zawierającej 5 wierszy i 3 kolumny. inttab[5][3]; // tablica zawierająca 15 elementów typu całkowitego Tablica dwuwymiarowa może prezentować się tak:

 18. W tym przypadku zmienna w ogranicza liczbę wprowadzanych wierszy do 20, a zmienna k również do 20. Aby móc wyjść z pętli użytkownik wprowadzić obie wartości mniejsze niż liczba 21 - powoduje to użycie operatora ||. Program po poprawkach może przyjmować taką wersję:

 19. Kolejnym zadaniem, które warto sobie postawić jest przepisanie tablicy dwuwymiarowej do tablicy jednowymiarowej, inaczej wektora. Zadanie nie jest trudne, wystarczy po kolei wiersze tablicy wprowadzać do wektora. Załóżmy, że mamy zadeklarowaną tablicę tab. constint m = 3;  // ilosc wierszy    constint n = 4; // ilosc kolumn     inttab[m][n] = { {1, 2, 3, 4},                              {5, 6, 7, 8},                              {9, 10, 11, 12} };